Gustav Svihus Borgersen – ArtScene Trondheim


Gustav Svihus Borgersen

Utdannet kunsthistoriker ved Institutt for Kunst- og medievitenskap, NTNU. Han er fast skribent for ArtScene Trondheim siden 2010.

Skribentens tekster

Kritikk, 28.10.2020

Presist øyemål

Det er estetiske innslag innenfor et kunstnerisk uttrykksregister. På samme tid virker de inn som påminnelser om hvordan vi måler verden optisk, måler med blikket, systematiserer våre omgivelser – enten med arkitektur, interiør- eller ingeniør-kunst.

Kommentar, 03.10.2020

Bygge nytt eller bevare?

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge mener det ikke har blitt tatt godt nok hensyn til kunsthåndverkets posisjon i MiSTs planer om museumssammenslåing. 1. oktober inviterte de til seminar.

Intervju, 11.05.2020

Et skjebnesvangert år for MiST

På flere plan vil MiST endre seg inneværende år, både hva gjelder organisasjonsstruktur og bemanning av sentrale posisjoner. AST har over noen måneder holdt kontakt med Nina Refseth for å få et klarere bilde av MiST anno 2020.

Kritikk, 27.03.2020

Utenfor vår kontroll

I NO NO NSE NSE har en ukjent krysning mellom menneskespråk, teknologiske data og bakteriell formasjon endelig kulminert i en hybridestetikk.

Kritikk, 17.09.2019

Arkeologisk agens

Stramheten som preger Pia Arke-utstillingen finner sin rake motsetning i Anna Daniells etasje. Her er gulv og vegger tatt i bruk til noe som mest av alt ligner et «ReMida»- eller gjenbruksverksted, i full utfoldelse.

Kommentar, 28.06.2019

Stefanie Hessler ny direktør ved Kunsthall Trondheim

Tyske Stefanie Hessler (f. 1987) er ansatt som Kunsthall Trondheims nye direktør.

Kritikk, 16.05.2019

Brennaktuell Ryggen-triennale 

Den er Francis Bacon-rå. Ekspressiv, voldsom, et drept stykke abstrakt kunst som likevel er vridd og vitalt.

Kommentar, 15.04.2019

Etiske utfordringer i samarbeid mellom museum og hotell

Et særlig oppsiktsvekkende aspekt ved samarbeidet i Trondheim er at hotelldirektør Mikael Forselius selv også sitter i styret for Museene i Sør-Trøndelag, MiST.

Kommentar, 08.04.2019

13 søker direktørstilling

Søkerlisten til direktørstillingen ved Kunsthall Trondheim er klar. Også denne gang viser den forholdsvis unge kandidater, med mye kuratorisk orientering.

Kommentar, 08.04.2019

Museets Heblergave inntar korridorene i nye Britannia Hotel

I april åpnet Britannia Hotel etter flere års renovering. I det stille har Trondheim kunstmuseum tenkt økonomisk vinst og plassbesparing i en håndvending; deler av Hebler-gaven har fått påspandert nye rammer og leases ut til Britannia de neste årene.

Kommentar, 10.12.2018

Helena Holmberg slutter som direktør ved Kunsthall Trondheim

Helena Holmberg slutter i stillingen som Kunsthalldirektør den 1. mars 2019.

Kritikk, 12.11.2018

Er kunstnere mer naturvitenskapelige nå?

Kontrasten mellom de tunge gullrammene i front, som viser mennesketomme, stemningsfulle landskap, og de rammeløse fotografiene med scener fra vår teknologiske samtid, ser umiddelbart ut til å ville fastsette et skille mellom før og nå.

Kommentar, 03.11.2018

Ambassadør for kunsten eller utnytting av arbeidskraft?

Med sin utlysning etter «ambassadører» for samtidskunsten er Kunsthall Trondheim paradoksalt nok med på å demonstrere samtidskunstfeltets faktiske bakside, reelle arbeidsoppgaver uten lønn.

Kommentar, 04.10.2018

Kunstmuseet: innkjøp, rutiner og rapportering

Etter høstens intervju med museumsdirektør Börjesson, TKM, om innkjøpsordningen ble AST oppmerksomme på at museet ikke selv sitter på en fullstendig oppdatert oversikt over sine innkjøp de siste 21 årene, eller har rutiner med egne årsrapporter. Vi har derfor gått museet litt nærmere etter i sømmene. Rapportering er ikke bare en formalitet, men et ansvarsområde og en garanti for å kunne overbringe kunsthistorien videre. Som tillegg til saken har vi samlet kunstmuseets innkjøp mellom 1997 – 2018 i et eget dokument. 

Kommentar, 04.10.2018

TRONDHEIM KUNSTMUSEUMS SAMLING,TILVEKST 1997 – 2018:

En oversikt over gaver og donasjoner gitt Trondheim Kunstmuseum, i tillegg til museets egne innkjøp, i perioden 1997 – 2018.

Intervju, 13.09.2018

Om Trondheim Kunstmuseums innkjøpspolitikk

De siste to årene har Trondheim kunstmuseums samling vokst, blant annet med noen sentrale norske kunstverk av Vanessa Baird og Lotte Konow Lund. ArtScene Trondheim har snakket med Johan Börjesson omkring hans og museets innkjøpspolitikk, samlingens identitet og utfordringer i det å bygge en samling videre.

Kritikk, 14.06.2018

Den meningsløse dialogens nødvendighet

En inngangsbillett til Dora García-utstillingen på Trondheim Kunstmuseum, som åpnet 26. mai, gjelder hele sommeren. Etterhvert demrer det for meg hvorfor. Det som først virker som dårlig butikk er en handling av ren nødvendighet.

Intervju, 25.05.2018

Kunstforeningens historie foldes ut

Når Trondhjems Kunstforeningen åpner dørene på søndag er det med ønske om å vise byen noen av de rikholdige og sammenflettede fortellingene huset bærer på. Samtidig har man stort håp om at også publikum kan bidra med å fylle hullene i kunstinstitusjonens egen historie. Gustav S. Borgersen har snakket med kurator Rebeka H. Blikstad og medarbeider Kathrine H. S. Skarsholt om arbeidet bak:   

Kritikk, 21.03.2018

Glokal logikk

Med «Jeg hører deg» har kurator Maria Veie Sandvik lyktes i å være lydhør overfor hvilken kontekst utstillingen skal virke innenfor. 

Kritikk, 15.03.2018

Fotografisk falskhet, videografisk sannhet

Balansen som ligger i portrettfotografiets praksis, i det fotografiske øyeblikket kan fort komme ut av likevekt. Dette kan skje i form av overstyring fra fotografen, eller en poseringsvilje hos den portretterte som kan slå ut i selvforherligelse.

Kritikk, 05.02.2018

De andres metode

Det beste er nok heller å bare la verkene flyte inn i hverandre, glemme hva som er hvem, og ta det hele som en smått psykedelisk verksvandring der steiner og mineraler, myke fargerike plysjstoffer, plantevekster, sort-hvitt maleri samt kryptisk installasjonskunst fletter seg sammen.

Kritikk, 14.12.2017

I museets irrganger

Denne skjerpede tilstanden skyldes like mye den spatiale forvirringen som oppstår der man litt etter litt mister stedssansen.

Kommentar, 27.10.2017

Et utvidet fag i et utvidet felt

Erfaring fra samtidskunstfeltet bør ikke komme som en påminnelse om at man umiddelbart etter sin master i kunsthistorie behøver etterutdanning for å kunne jobbe innenfor dagens kunstfelt. Gustav S. Borgersen følger opp Jonas Ekebergs krititiske refleksjon om avstanden mellom kunstfeltet og kunsthistoriestudiene ved norske universiteter. 

Intervju, 24.10.2017

25 år som kunstbyråkrat

I sine 25 år som kunstbyråkrat i Trondheim kommune har Kjersti Lerseth hatt en finger med i alle beslutninger på politisk nivå om byens satsningsområder innenfor kunstfeltet. Når hun nå går av med pensjon på nyåret har AST bedt henne oppsummere hva hun er mest fornøyd med å ha lagt til rette for.

Kritikk, 23.08.2017

De enkelte bestanddeler

Det ligger ikke så rent lite anerkjennelse i handlingen når et element som disse stålplatene fra et industribyggs eksteriør oppdages, oversettes og løftes inn i institusjonen Kunst.

Kritikk, 19.06.2017

Dype røtter

Iver Jåks’ i utgangspunktet robuste, forandringsorienterte arbeider spilte en gang rollen som nybrottsverker som perforerte grensen mellom tradisjonelt (kunst)håndverk og samtidskunst. Nå utgjør de kanoniserte deler av fortellingen om hvilke nyanser begrepet om «norsk samtidskunst» har. For det internasjonale kunstpublikum ved årets documenta 14 i Kassel understrekes dette med tydelighet: De røffe, taktilt orienterte materialsammensetningene danner skulpturer som nå er urørlige for publikum, like urørlige som de er viktige for fortellingen om en såkalt norsk kunsthistorie.

Kritikk, 18.04.2017

Hårfin balanse

Det er i det hele tatt litt av en bragd at utstillingen klarer å fordeles innenfor to såpass forskjellige visningsatmosfærer uten at den rives over på midten.

Kritikk, 13.10.2016

Please! Don’t sit on the sign.

Det er nettopp hva denne utstillingen «utgir» seg for å være, som er så forlokkende bedragersk.

Kritikk, 21.09.2016

Modernistiske motiver

For eksempel kan et Kleiva-bilde fort reduseres til en presis, men dekorativ affære om man ikke gis den sosiopolitiske konteksten verket ble til i. Man trenger derimot ikke kunstnerbiografien for å kjenne på den trykkende tettheten i et bilde som Wolds «Komposisjon i grått»

Kritikk, 14.07.2016

All the Dead Pilots

Det blir tidlig klart at det er vanskelig å vite hva som er bakgrunn og hva som er forgrunn i de skiftende lydlandskapene – i grunnen klassiske billedkunstneriske problemstillinger. Her overført fra det visuelle til det auditive. Gustav S. Borgersen har lyttet seg gjennom det drøyt 5 timer lange albumet Tonight(…). 

Kritikk, 28.05.2016

En dag på Heimdal

Det spørs om ikke Tatt av Heimdals festivalprogram, tre lange dager til ende, hadde et for skrint program til å overtale den jevne heimdaling om performancekunstens fortreffeligheter i denne omgang.

Kritikk, 07.04.2016

Ooops! Fanget av konvensjonene

Cover with the Moon er et narrativt rom som inviterer til en slags arkeologisk utforskning, med referanser som kan lede deg en viss vei, for så å stoppe opp, med frustrasjon som effekt.

Nyheter, 02.03.2016

Nyansettelser i spinkende og sparkende tider

Fire nyansettelser på rappen i Trondheims kunstfelt motvirker tendensen man har sett i andre regioner hvor åremålsstillinger brytes av uten offentlig redegjørelse.

Intervju, 18.02.2016

Ingen maleriunnskyldende maler

Om man ser på starten av mitt kunstnerskap, der jeg begynner hos Nerdrum og debuterte med Melgaard, så viser det nettopp en diskontinuitet. Et slikt spenn i samarbeidspartnere eller assosierte skal egentlig ikke være mulig i et relativt segregert norsk kunstliv. Gustav S. Borgersen møtte Sverre Koren Bjertnæs før utstillingsåpningen på Galleri Ismene 18. februar.

Intervju, 10.02.2016

Tilfeldig automatikk

For meg ga firehead assosiasjoner til en hjerne i full aktivitet, med nevroner som skyter rundt i alle retninger, lik en elektrisk hjerne som nesten går varm. Kristine Dragland forteller Gustav Svihus Borgersen om utstillingen sin som åpner på TSSK 11. februar:

Intervju, 09.12.2015

Hedwig Saxenhuber om The School of Kyiv

Hedwig Saxenhuber fra The School of Kyiv tror Kiev har potensial til å bli en «anker-by» i arbeidet med å tenke Europa på nytt. Hun besøker Kunsthall Trondheim 9. desember:

Nyheter, 12.11.2015

Vinneren av Lorck Schive kunstpris 2015

– Arbeidet er både personlig og politisk på samme tid, og er et forfriskende alternativ til avmålthet, utalte juryen om vinneren av Lorck Schive kunstpris 2015

Intervju, 05.11.2015

En torn i kjøttet – samtale med Lars Ø. Ramberg om Kapitalistischer Realismus

Lars Ø. Ramberg forteller om bakgrunnen for Kapitalistischer Realismus, som avdukes mandag 9. november:

Kritikk, 09.10.2015

Forstyrrede linjer

Knut Åsdam klarte å skape industrimagi i førsteetasjen for to år siden – ovenikjøpet i den absolutt dårligste passasjen i huset, i en trang gang. Les om hvordan årets Lorck Schive-nominerte har valgt å fordele Kunstmuseet seg i mellom.

Intervju, 28.09.2015

Landskap som redskap

Elven er flyktig og forandrer seg naturlig: den renner over sine bredder, graver nye veier og er på ingen måte like konkret og stabil som en strek på et kart. Og det er umulig å dele en elv i to, på langs.

Kritikk, 02.09.2015

Naturen som politikk, politikk som poesi

Videoprogrammene Beyond Horizons og Other Powers som ble vist på Trøndelag Senter for Samtidskunst i forrige uke veksler mellom å fremstå som støyende effekter og geopolitiske insinuasjoner på den ene siden og konkrete og jordbundete statements på den andre.

Intervju, 18.08.2015

Holmberg blir direktør

Helena Holmberg bekreftes ansatt som kunsthallens direktør. Her forteller hun kort om ansettelsen og høstens program.

Nyheter, 12.06.2015

12 søkere til direktørstilling

Søkerlisten til direktør ved Kunsthall Trondheim teller tolv personer og viser en liste med forholdsvis unge søkere.

Intervju, 28.05.2015

Samlingsgjerning

«Dette må være en av museets mest verdifulle verker!» kommenterer Tebus der vi passerer et landskapsmaleri signert Pierre Bonnard, som han har plassert midt i en sky av landskapsstudier med lignende koloritt, verker av mer ukjente lokale malere. Effekten er at storheten som følger med en ”ekte Bonnard”, devalueres.

Nyheter, 04.05.2015

Taust om søkerliste

Fristen for å søke stillingen som direktør for den forestående kunsthallen er utvidet til 1. juni 2015.

Kritikk, 27.03.2015

Et søtt og stivnet smil

De endelige legeringene får egenskap av objekter som kommuniserer på siden av offisiell tale – eller snarere, de fremstår som parodier på forklaringer. De kan ikke trampes ned av logikk eller hersketeknikk.

Kritikk, 26.02.2015

Stofflig stillhet

Enkelte formasjoner gjentar seg, forholdet mellom planen i bakgrunnen og 3D-modelleringen i front begynner å kommunisere, og de semafor-aktige tegnene gjenkjenner jeg flere steder som identiske. Utstillingen borger altså for en slags dekodingsaktivitet.

Kritikk, 05.02.2015

En landskapsarkitektonisk tenkehatt

Gustav Svihus Borgersen skriver om åpningen av Julius Paltiels plass og argumenterer for at en enkel subtil påminner kan virke langt mer effektfullt på ens refleksjonsevne enn en installasjon som ‘fasiliterer’ deg til å tenke.

Nyheter, 15.01.2015

De nominerte til Lorck Schives kunstpris 2015

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schives kunstpris 2015 er Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Jana Winderen og Snorre Ytterstad.

Nyheter, 09.01.2015

Kunsthall Trondheim AS stiftet

Det er forventet at kunsthallens prosjekter og profil skal berøre befolkningen ved å provosere og skape debatt, ble det sagt da stiftelsespapirene for Kunsthall Trondheim ble underskrevet i dag.

Kritikk, 17.12.2014

En selvbærende helhet

Kollektivutstillingen [self.] på Trøndelag Senter for Samtidskunst i desember 2014 skisser opp en vakuumtilstand. Alle verkene kan i større eller mindre grad koples opp mot et post-perspektiv der teknologi enten tilsynelatende virker på egen hånd eller der store omveltninger allerede har skjedd.

Kommentar, 03.12.2014

Å rekonstruere sannhet

I Eyal Weizmans foredrag som nærmest konsekvent stiller offisielle forklaringsmodeller og bruk av bilder i tvil, kunne et ankepunkt mot ’forskningsfunnene’ nettopp ha vært bruken av fotografiet som bærer av sannhet – særlig i en digitaliseringens tidsalder, der bildemanipulasjon utvilsomt er like vanlig som politiske løgner.

Intervju, 03.11.2014

Freestyleren Dan Perjovschi

Kunsthall Trondheim er for tiden dekorert med Dan Perjovschis ytringsentusiastiske tusjtegninger, slagord og utsagn. Gustav S. Borgersen har utvekslet noen ord med kunstneren.

Nyheter, 09.10.2014

Svalbard, ikke Kunsthall Trondheims tur

Da den blå regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble offentliggjort i går, 8. oktober, var ikke midler til Kunsthall Trondheim foreslått.

Kritikk, 01.10.2014

Konkret som betong

Smellene fra kroppene som treffer vannflaten, responderes fint av omgivelsene og gjaller som et hult og oppmikket pingpongplask gjennom garasjeanlegget.

Kritikk, 18.09.2014

«De gamle former ligger i ruiner»

Gaëtan Rusquets forestilling Meanwhile iverksetter Oskar Schlemmers godt og vel åtti år gamle undervisningspraksis.

Kritikk, 05.09.2014

Djevelen ligger i detaljene

Jeg liker slikt. Enkle, stødige konsepter, utført konsekvent og stramt uten forsøk på å poetisere uttrykket opp i en høyere enhet. Men samtidig må det skrives at uttrykk som dette krever plettfrie omgivelser, utstillingsrom uten elementer som distraherer en bort fra materialmeditasjonen. Djevelen ligger i detaljene.

Intervju, 02.09.2014

Museumsgjerning

Johan Börjesson skisserer i dette intervjuet hvordan han tenker at Trondheim Kunstmuseum skal kunne utvikle seg fra et museum gjort på impuls til en institusjon fundert i langsiktig planlegging.

Kommentar, 04.06.2014

Tilstandsseminaret 2014

Visjonen om et striglet og streit møtelokale med fruktfat og kaffekanne ved inngangsdøren, må vike for noe i retning av en unntakstilstandens ramme, hvori det angjeldende masterkull (masterkoordinatoren inkludert) befinner seg et sted mellom opposisjonstrang og oppråddhet.

Nyheter, 15.05.2014

OCA på veien

Office for Contemporary Art Norway (OCA) legger ut på veien den 22. mai med OCA Pop-Up. Møteserien hvor OCA skal gjeste byer utenfor hovedstaden er et resultat av tilbakemeldingene OCA mottok under forrige ledelse. Til arrangementet i Trondheim er kunstner og professor ved kunstakademiet (KiT), Anne-Karin Furunes invitert som gjesteforeleser.

Intervju, 01.04.2014

Andreas Eriksson – Roundabouts

– Jag ser mina verk som en del av en tradition. Sedan känns det inte som om jag uttrycker mig, det är mer ett sätt att vara, forklarer Andreas Eriksson om sitt kunstnerskap. 

Nyheter, 21.03.2014

Johan Börjesson til Trondheim Kunstmuseum

– Min tidligere erfaring fra store institusjoner som Moderna Museet og Nationalmuseet i Stockholm, en situasjon der jeg fikk være med å forme en kunstinstitusjon fra grunnen av, kan komme godt med i min nye stilling, sier Johan Börjesson, ny direktør ved Trondheim Kunstmuseum.

Kritikk, 18.03.2014

Trangt og tomt

Buans strenge bilder og grove skulpturelle installasjoner forenes i en lag-på-lag-tanke, mens Runeson splitter sitt utvalg bilder ved i stor grad å vise seg som en effektiv ekspressiv abstrakt maler, og på samme tid som en klossete figurativ en.

Intervju, 12.02.2014

Ane Mette Hol i Samlingen

How to Draw Portraits ligger til grunn for Ane Mette Hols portrettering av Trondheim Kunstmuseums samling. ArtScene Trondheim har fått høre hvordan kunstneren har arbeidet fram utstillingen.

Nyheter, 14.01.2014

17 søkere til direktørstilling

Lars Grambye, Henrik der Minassian, Lanfranco Aceti og Johan Börjesson blant de 17 søkerne til direktørstillingen ved Trondheim Kunstmuseum.

Kritikk, 07.01.2014

Søvnig arroganse

Bedømt etter søvngjengerstivheten i de fire kroppene som rolig, men hvileløst går forbi hverandre som om de ikke enser de andres nærvær, er det allerede noen minutter inn i begivenheten tydelig at det her ikke kommer til å bli snakk om rett-fram-kommunikasjon mellom scene og sal, ei heller mellom aktørene.

Kommentar, 26.11.2013

Tusen kvadratmeter kunsthall

I forrige uke kom Helena Holmberg og interimstyret med sin anbefaling for en endelig kunsthall. Valget har falt på den tidligere brannstasjonen i Kongens gate og forslaget ble lagt fram for kulturkomiteen i Trondheim kommune den 26. november.

Nyheter, 15.11.2013

Vinner(en/ne) av Lorck Schive Kunstpris 2013

Juryen i Lorck Schive Kunstpris 2013, som består av Ute Meta Bauer, Ingar Dragset og Elisabeth Mathisen, har besluttet å dele prisen mellom to av de fire nominerte kunstnerne: Marianne Heier og Lene Berg.

Kritikk, 19.10.2013

Nøyaktighetens pris

Umiddelbart kan man anerkjenne at konkurransestemningen som har preget deler av forhåndsomtalen av Lorck Schive Kunstpris – der altså Marianne Heier, Tina Jonsbu, Lene Berg og Knut Åsdam er de nominerte – ikke kommer nevneverdig til uttrykk i utstillingen.

Kritikk, 12.10.2013

Dokumentert dialog

I Lademoen kunstdialoger, den andre runden av LKVs utstillingsserie i Østbyen, bys det på flere sterke enkeltbidrag innenfor en litt beskjeden helhet.

Intervju, 04.10.2013

Lorck Schive: Heier, Jonsbu, Åsdam eller Berg

5. oktober åpner utstillingen med de nominerte til Lorck Schive Kunstpris i Trondheim Kunstmuseums lokaler i Bispegata. De fire kunstnerne Tina Jonsbu, Marianne Heier, Lene Berg og Knut Åsdam har fortalt ArtScene Trondheim litt om hva de presenterer, og hva de tenker rundt nominasjonen.

Intervju, 27.08.2013

Status, Kunsthall Trondheim

Dronningens gate 28 huser de midlertidige lokalene for Kunsthall Trondheim. I intervju med ArtScene Trondheim legger prosjektleder Helena Holmberg fram høstens program og redegjør for etablering av kunsthall.

Kritikk, 27.06.2013

Helgardering

Trondheim Kunstmuseums sommerutstilling Lips Painted Red relaterer seg løselig til jubileumsåret for kvinners stemmerett i Norge. I en omfattende utstilling får man på ny servert verker som undersøker kvinnelig identitet.

Nyheter, 05.06.2013

Nytt arkitekturtidsskrift i Trondheim

Tidsskriftet A ble lansert i lokalene til RAKE Visningsrom den 4. juni. Bladets diskursive profil understrekes av setninger som ”Vi kjem ingen veg dersom vi er einig.” Utgivelsen er initiert av studenter ved arkitektutdanningen i Trondheim.

Kritikk, 31.05.2013

Masterutstillingen 2013

Masterkullet ved Kunstakademiet i Trondheim teller kun fire kandidater, hvorav to endatil fungerer som duo. Dette er forhold som både minimerer risikoen for prosjektkollisjoner og maksimerer kandidatenes boltreplass.

Intervju, 01.05.2013

Brødet og Eselet

Torsdag 2. mai viser Gunnar Wærness og Henrik Skotte sin litterære kabaret «Brødet og Eselet» på Æ Å Trondheim Litteraturfestival 2013. ArtScene Trondheim har snakket med Skotte om forestillingen som skal ta publikum med gjennom samtidens Europa, et glorete dødsrike, på jakt etter «den elendigste av alle».

Intervju, 29.04.2013

Kristofer Henriksson – Carbon Suspended

Kristofer Henriksson er aktuell med Carbon Suspended i Babel. Gustav Svihus Borgersen har intervjuet kunstneren om utgangspunktet for utstillingen.

Intervju, 25.03.2013

Gravitasjonens bilder

I utstillingen Gravitasjonens bilder ved Galleri KiT viser for tiden stipendiat ved Kunstakademiet i Trondheim Geir Harald Samuelsen sine seneste verker. ArtScene Trondheim har spurt Samuelsen om forholdet mellom kunst og klatring.

Nyheter, 19.03.2013

Prosjektleder for kunsthallen ansatt

Helena Holmberg er ansatt som prosjektleder for etablering av kunsthall i Trondheim. Hun tiltrer stillingen 1. april 2013.

Kritikk, 13.03.2013

Aktuell Ryggenbiennale

En nyetablert Hannah Ryggenbiennale på kunstnerens primære hjemplass med verket Vi lever på en stjerne som utstillingens midtpunkt, kan nær sagt ikke feile hva gjelder aktualitet.

Kritikk, 11.02.2013

«Tingenes orden»

Det som skiller Eknæs’ verker fra mange samtidige kombinasjonsskulpturer er hvordan de billige materialenes estetiske potensiale og kunstnerens blikk for disse oppleves som stramme og lett ironiske kommentarer.

Kritikk, 25.01.2013

Polske eventyr for voksne

Trondheim Kunstmuseum byr for tiden på en variert, men kraftig dose polsk videokunst. Gustav Svihus Borgersen har sett filmene som utgjør Polsk Høst.

Nyheter, 18.01.2013

De nominerte til Lorck Schives kunstpris

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schives kunstpris 2013 er Marianne Heier, Lene Berg, Knut Åsdam og Tina Jonsbu. Dette ble kunngjort på Kunstnernes hus i dag.

Kritikk, 20.11.2012

Åttetimersdagen

I Conversation Piece erstattes kunst som objektsproduksjon av kunst som hendelse, helt i tråd med performancetradisjonen. Utstillingen henviser både til noe uhåndgripelig (en samtale) og noe håndfast (et stykke).

Kritikk, 30.10.2012

Vinduet mot bakgården

Forum Nidrosiae representerer ett av byens betydelige tilskudd av alternativ virketrang, og debattinnleggene i Here To Go alluderer mer enn suspekt new-age og plagsomt selvreferensiell esoterisme. Som Kendell Geers uttrykker det: «Use counter-culture to counter the culture of the counter.»

Kritikk, 24.09.2012

Nomaden som kunstpedagog

Lik en samfunnsfagslærer med streng nøytralitetsplikt, utfolder Lademoen Art Nomads seg som en engasjert, men saksnøytral affære. Om prosjektets grunnmotiv nomadisme, konfirmeres det, mer enn det kontrasteres.

Kritikk, 13.09.2012

Smuler fra de rikes bord

Galleri Ismene markerer 30 års jubileum med grafiske arbeider av Chris Ofili, Gary Hume og Tracey Emin. 

Kritikk, 06.09.2012

Markus’ grøde

Markus Lanttos lille utstilling med den enigmatiske tittelen Sfinkspositur inntar en mellomposisjon der håndverk møter håndverk.

Kritikk, 27.07.2012

En god utstilling

De mest velykkede verker i SAMMEN er de som åpner seg etterhvert, enten som en gradvis og temporalt orientert prosess eller som et flettverk av inntrykk som lar seg kveile opp uten instruksjon eller et forutbestemt og eksakt budskap.

Kritikk, 22.06.2012

Fellesskap for situasjonens skyld

I slutten av mai gjestet Parallellaksjonen TSSK med prosjektet Salon des Refusés og utstillingen Dere vet ikke hva dere går glipp av!

Nyheter, 07.05.2012

Verket Kunstarena er konkurs

Den forberedende kunstfagskolen under Verket Kunstarena i Trondheim legges ned.

Kritikk, 02.05.2012

Blekt og vitalt

Nachleben er bokstavelig talt en ualminnelig fargeløs bachelorutstilling. Over tid trer imidlertid både spissfindig formulerte observasjoner og veldreid humor frem.

Kritikk, 16.04.2012

I mellomrommene

I Lona Hansens Volum, not mass strekker horisontale rekker av tråder seg fra vegg til vegg i en stille stramhet. Tettheten i rommet oppleves påtrengende.

Kritikk, 29.02.2012

Det frydefulle ved å la være

The Delight of Having No Name synes å være tuftet på erkjennelsen av at all vår forståelse er basert på språklige strukturer. Gunnhild Torgersen inviterer her betrakteren inn i en konseptuell gråsone, der boksider – som representasjon av et tidligere mediert skriftspråk – tar plass som billedspråklige komponenter.

Kommentar, 05.02.2012

Antiklimaks

Styret i Trøndelag Senter for Samtidskunst sin lansering av vårens avkortede utstillingsprogram understreker hvilke utfordringer TSSK nå står overfor.

Kommentar, 09.01.2012

Konturen av en kunsthall?

– ‘Brannstasjonen’, Dora, Rosendal eller Brattøra? Lokaliseringsspørsmål for framtidig kunsthall kan vise seg å ta stor plass framover, da spørsmål om kunsthall i Trondheim skal avgjøres politisk. 

Media Acts, Tekstserier, 02.12.2011

Om Barthes og fotografiet – James Elkins på Media Acts

Som en av hovedforeleserne på konferansen Media Acts presenterte James Elkins sin bok What Photography Is, som er ment å være et motsvar til La Chambre claire av Roland Barthes. Fremlegget understreker hvordan La Chambre claire utgjør grunnlaget for What Photography Is, men det er problematisk at Elkins’ utsagn avviser premisset for å forstå Barthes.

Kritikk, Media Acts, Tekstserier, 16.11.2011

Virkningsfull vinkling på virkeligheten

I forbindelse med seminaret Media Acts bidro amerikaneren Larry Bogad med sin Tactical Performance Workshop. Innslagets praktiske del var på fordelaktig vis fundert i de teoretiske utleggene og fungerte som en forfriskende avveksling fra den teoretiske Media Acts-konteksten.

Kritikk, 25.10.2011

Fotografisk fostring

I forbindelse med Fotofagskolens Fotofest bidro MELK Galleri fra Oslo med foredrag og utstilte fotografier, i regi av initiativtaker og fotograf Bjarne Bare. De ti fotografiene fremstår som utforskende representasjoner for et galleri som i denne sammenhengen har den mest markante kunstfotografiske profilen.

Kritikk, 23.09.2011

Avvikende dialog

Som separat kunstnerisk uttrykk fungerer Fredrik Lunds bidrag som en uferdig, men leken arkitektonisk prosess. Anne-Karin Furunes bidrar med et solid og gjennomarbeidet formspråk. Likevel bærer Rakes første utstilling snarere preg av påtvunget samtale enn kuratert kommunikasjon mellom kunst- og arkitekturfeltet.

Kritikk, 12.09.2011

Det oversette oversatt

Finnes det fortsatt sprengkraft i Objet trouvé-tradisjonen i seg selv? Det essensielle spørsmålet vedrørende denne kunstneriske praksisen er knyttet opp mot kreativ fusjon og montering. Utstillingen Overfart av Vigdis Haugtrø utviser en soliditet som får denne utbredte og mangslungne praksisen til å føles frisk igjen.

Artikkel, 07.09.2011

Kritisk balansekunst

”Det er et tiltakende problem at kritikken fastholder et nasjonalt perspektiv, mens kunsten beveger seg på tvers av landegrenser så vel som estetiske kategorier”, uttaler Susanne Christensen. I sitt foredrag ”Samtidsrapport: Ulne avantgarder og kritiske intervensjoner” presenterte hun sin praksis som kulturkritiker de siste ti årene, med et blikk mot fremtiden.

Artikkel, 15.07.2011

Kompetansekontroverser i offentlige rom

Kvaliteten på offentligeutsmykkinger står i fare for å svekkes når kunstfaglig kompetanse møter reell brukermedvirkning og erstattes av mindre kompetent synsing. I februar i år ble et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kunst i offentlige rom (KORO) avbrutt på grunn av kunstfaglige stridigheter mellom kunstutvalgets medlemmer.

Kritikk, 12.05.2011

Masterutstillingen 2011

Årets masterutstilling bærer den vektige tittelen «Masterutstillingen 2011». Jeg liker tittelen i bestemt form entall og hvordan den påpeker en særpreget tyngde. For dette er en betydelig årlig begivenhet. Dette er andre gang KiTs avgangsstudenter benytter seg av Gråmølna, et utstillingslokale med iboende utfordringer. 

Kritikk, 04.04.2011

Linjer i flukt

Edith Lundebrekke uttalte nylig at hun anser Op art-kunstneren Bridget Riley som et forbilde, og Lundebrekkes utstilling «Flux» kan uten problemer kategoriseres nettopp som Op art. Gjennom tredimensjonale relieffbilder og todimensjonale digitalprints søker verkene – tradisjonen tro – å spille på vår persepsjonspsykologiske innsikt. Utstillingens tittel betegner da også de optisk illuderte bevegelsene som strømmer over og gjennom bildeflatene.

Kritikk, 09.03.2011

Tildekkede selvportretter

Håkon Blekens Kunstnerstipend ble nylig utdelt for tredje gang. Stipendet ble tildelt Hanne Lydia Opøien Kristofferen den 17. februar, og samme dag åpnet separatutstillingen «Belonging» på Gråmølna. Utstillingen består av en rekke fotorealistiske tegninger (vist i form av to bildeserier),  en tilhørende collage og tre tekstbaserte videoverker. Alle verkene er kreert i perioden 2009/2010 og omhandler temaene tilhørighet, kjønn og identitet. Det kunstneren selv betegner som ’tildekkede selvportretter’, har en overordnet plass i denne utstillingen.

Reisebrev, 17.06.2010

KiT Master 2010

Tidligere i vår uttalte et knippe av årets ni avgangsstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim at de var godt fornøyde med at de i år skulle stille ut sine masterarbeider på Gråmølna. Frem til nå har KiTs masterutstilling alltid vært vist på Bispegata Trondheim Kunstmuseum. I Gråmølnas lyse og luftige lokaler kommer de forskjellige verkene også til sin rett i en utstilling som fungerer svært godt som helhet.