Vinner(en/ne) av Lorck Schive Kunstpris 2013 – ArtScene Trondheim


Vinner(en/ne) av Lorck Schive Kunstpris 2013

Nyheter, 15.11.2013

Lørdag 16. november ble Lorck Schive Kunstpris 2013 utdelt for første gang. I forbindelse med åpningen den 5. oktober ble det fortalt at prisen skulle ”deles ut til én av fire billedkunstnere ved kunstprisutstillingen på Trondheim kunstmuseum”. At styret for kunstprisen har gitt juryen en vanskelig jobb da de nominerte Marianne Heier, Tina Jonsbu, Knut Åsdam og Lene Berg kom tydelig frem. Juryen, som består av kurator Ute Meta Bauer og billedkunstnerne Ingar Dragset og Elisabeth Mathisen, har besluttet å dele prisen mellom to av de fire nominerte kunstnerne: Marianne Heier og Lene Berg.

Heier bidro til utstillingen med installasjonen Kjære venner (2013), et verk som kombinerer installasjon, performance og appropriert tale. Lene Berg viste på sin side filmen Ung Løs Gris (2013), et verk som også ble vist i forbindelse med årets Veneziabiennale.

Det fremheves at utstillingen presenterer sterke stemmer i norsk samtidskunst og at de fire nominerte alle er verdige kandidater. I jurybegrunnelsen heter det seg at ”det direkte språket i Marianne Heiers verk, og bruddene på de etablerte skillelinjene i Lene Bergs film, begge har overbevist juryen gjennom deres komplekse og slagkraftige meningsproduksjon”.

ALK_9506xVinnernes verker roses for å være samfunnsaktuelle da de begge spiller på forestillinger om autoritet og moral. Språkbruken som benyttes både av den fordømmende forhøreren i Bergs film og av politikeren i Heiers installasjon, peker mot normative systemer som er tatt for gitt. Disse blottes videre for svakheter til de fremstår som forfalskninger.

Marianne Heier uttalte til ArtScene Trondheim tidligere i høst at ”(…) for den som vinner vil det selvfølgelig innebære muligheten til å realisere større ting man kanskje ellers ville hatt vanskelig for å få finansiert”. Lene Berg uttalte til ArtScene Trondheim at når hun takket ja til nominasjonsforespørselen var det ”(…) dels fordi prissummen er såpass høy og dels fordi vilkårene for å delta virket rimelige og godt gjennomtenkte.”

Nå viser det seg altså at prissummen på 500.000 kroner deles på to slik at Heier og Berg mottar 250.000 kroner hver.

Kritikken Nøyaktighetens pris ble publisert tidligere i høst.