Nyheter – ArtScene Trondheim


Office for Contemporary Art Norway (OCA) legger ut på veien den 22. mai med OCA Pop-Up. Møteserien hvor OCA skal gjeste byer utenfor hovedstaden er et resultat av tilbakemeldingene OCA mottok under forrige ledelse. Til arrangementet i Trondheim er kunstner og professor ved kunstakademiet (KiT), Anne-Karin Furunes invitert som gjesteforeleser.

Trondheim kommune konkluderte for syv år siden at kommunens satsning på atelierfellesskap – og andre støtteordninger – for lokale kunstnere har lyktes i stor grad. I år foretar UKS en landsomfattende undersøkelse om kunstneres atelier og produksjonsforhold.

Så lenge det foreligger en klar divergens mellom Trondheim Kunstmuseums framstilling av hendelser (pranks og misforståelser) som rammer museet og den oppfatning offentligheten har, vil ikke museets iscenesettelser oppleves troverdig.

Førstkommende lørdag åpner et nytt visningsrom for kunst og arkitektur i Elgeseter gate 28, i Trondheim. Siden april har arkitektstudenter fra Trondheim, Bergen og Oslo samarbeidet om å bygge visningsrommet med rivningsmaterialer fra “Kommuneblokka” i byen. Rake visningsrom, som utstillingslokalet har blitt døpt, får en fasade bestående av glassvinduer og selve utstillingsarealet blir 24m2.