Nytt visningsrom for kunst og arkitektur – ArtScene Trondheim


Nytt visningsrom for kunst og arkitektur

Nyheter, 11.08.2011

Rake visningsrom - byggeprosessen1Førstkommende lørdag åpner et nytt visningsrom for kunst og arkitektur i Elgeseter gate 28, i Trondheim. Siden april har arkitektstudenter fra Trondheim, Bergen og Oslo samarbeidet om å bygge visningsrommet med rivningsmaterialer fra “Kommuneblokka” i byen. Rake visningsrom, som utstillingslokalet har blitt døpt, får en fasade bestående av glassvinduer og selve utstillingsarealet blir 24m2.

Charlotte Rostad og Cathrine Ruud er nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet i Trondheim og skal samarbeide med Espen Stokke og Trygve Ohren, med bakgrunn fra henholdsvis kunst- og kulturformidling og arkitektstudiet ved NTNU, om prosjektet som skal drives i en toårs-periode.

– Etter det må vi i så fall søke om forlenget tillatelse fra kommunen, forteller Rostad som også er involvert i det nystiftede Rake atelierfellesskap på Svartlamon.

De ferske galleristene ser for seg en utstillingsfrekvens på seks åpninger i halvåret. I tillegg blir det såkalte one night only-prosjekter og seminarer i samarbeid med fakultetet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Den første utstillingen åpner 9. september med et samarbeidsprosjekt mellom billedkunstner Anne-Karin Furunes og arkitekt Fredrik Lund.

– Den første utstillingen forteller noe om hvilken standard vi ønsker på utstillingsvirksomheten, men vi vil også jobbe med nyutdannede og uetablerte kunstnere. Først og fremst ønsker vi jo at det blir vist mer kunst i Trondheim, forteller Rostad.

 

Miljøorientering

Visningsrommet vil ha en miljøbevisst profil i og med at bygget er resultat av en arkitektur-workshop om gjenbruk.  Det har også gitt visningsrommet 100 000 kroner i driftsstøtte fra Miljødepartementet.

– Miljøprofilen vil vise seg spesielt på arkitektursiden. Vi ønsker å vise arkitekturprosesser og vi vil også samarbeide med NTNU om arkitektur-seminarer, men det vil bli en balansert fordeling mellom kunst og arkitektur i utstillingsplanen. Til våren skal vi for eksempel ha en utstilling med Øyvind Aspen.

Rostad forteller videre at en av målsetningene for Rake er å skape en bredere dialog mellom kunst- og arkitekturfeltet i Trondheim. Åpningen på lørdag blir samtidig en avslutning av arkitektur-workshopen Trestykker 2011