OCA på veien – ArtScene Trondheim


OCA på veien

Nyheter, 15.05.2014

Den 22. mai arrangeres OCA Pop-Up for første gang. Dette skjer på Trondheim Kunstmuseum og er første arrangement i en serie planlagte møter, initiert av Office for Contemporary Art (OCA). OCA Pop-Up skal også gjeste byer som Tromsø, Bergen og Stavanger – kort sagt byer utenfor hovedstaden. Til arrangementet i Trondheim er kunstner og professor ved kunstakademiet (KiT), Anne-Karin Furunes invitert som gjesteforeleser.

Intensjonen med møteserien er ifølge OCAs informasjonsskriv å «(…) styrke OCAs rolle, som en samtalepartner for kunstmiljøet på nasjonalt nivå.» Tanken er altså at forskjellige profesjonelle kunstnere dukker opp i forskjellige byer, i en av byens institusjoner, og deler erfaringer fra sitt møte med og arbeid på den internasjonale kunstarenaen, som skal virke opplærende på det fremmøtte (kunst)publikum. I tillegg vil relevant informasjon angående OCAs støtteordninger gis, som åpen veiledning fra OCA til kunstmiljøer i det ganske land. Kunstneren presenterer altså sitt eget virke innenfor en seminarramme som har til hensikt å informere om mulighetene OCA gir.

Under press

Som kjent har OCA – som ble grunnlagt av henholdsvis Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet i den hensikt å internasjonalisere kunstfeltet – vært gjenstand for en god del kritikk over flere år. Stiftelsen med sin særlige orientering (naturlig nok) mot det internasjonale møtte kritikk for å ikke favne bredt nok nasjonalt, og at den framstod lukket overfor den norske scenen. Også styrets økonomistyring og ledelsens (daværende dir. Marta Kuzmas) holdning til hvilken type kunst som ble fremmet, ble kritisert for å være for smal.

Dette resulterte mot slutten av 2012 i at det sittende styret ble kastet, og på bestilling fra daværende kulturminister Hadja Tajik ble det gjennomført en gjennomgang av stiftelsen (rapporten Exhibit/Inhibit, Telemarkforskning).

Et inkluderende OCA

I det hele tatt har nok det påtroppende nye styret, samt nyansatt direktør (Katya García-Antón) hatt mye å ta hensyn til når OCA skulle følge opp stiftelsens ‘reviderte’ ambisjoner. Med OCA Pop-Up later noe av kritikken til å bli forsøkt imøtegått, omtrent med bokstavelig virkning, med den omreisende møteserien: Prosjektet er « (…)utformet for bedre å knytte bånd til lokale kunstmiljøer rundt om i landet.»

All den tid det videre beskrives som en “(…)tilgjengeliggjøring av OCA som et verktøy for profesjonelle kunstnere i deres internasjonaliseringsprosess”, kan altså de åpne møtene fremstå som en anti-elitær og inkluderende håndsrekning. Møteserien må altså kunne kalles en breddesatsning.

Overfor ArtScene Trondheim bekrefter informasjonsansvarlig i OCA, Tara Ishizuka Hassel, at møteserien er et direkte resultat av den tilbakemeldingen OCA mottok under det forrige styrets ledelse:

– OCA Pop-Up er utarbeidet av vår nye direktør Katya García-Antón, hvor hun har hatt i tankene tilbakemeldinger vi fikk under forrige ledelse, fra publikum og via Telemarkforsknings-rapporten. Vi er i gang med å utarbeide et nytt strategidokument, og i den sammenheng vil det også være nyttig for oss å se hvilke reaksjoner disse møtene genererer. OCA har et meget sterkt internasjonalt nettverk, og derfor ønsker vi også å styrke våre nasjonale bånd ytterligere, slik at vår kunnskap kan komme hele kunst-Norge til gode.

På spørsmål fra AST om hvilke ringvirkninger som er ønskelige og hva planen er etter at de offentliggjort fire møtene er arrangerte, er det ifølge Hassel for tidlig å si noe om:

– Vi håper selvsagt på ringvirkninger i form av at publikum vil fortsette å spre ordet om OCA til sine kontakter rundt om i Norge. I første rekke planlegger vi å holde et knippe møter rundt om i Norge over en periode på 7-8- måneder, før vi tar en pause hvor vi vil analysere resultatene, og se på hvordan prosjektet kan utvikles videre.

OCA Pop-Up finner sted 22. mai kl 19.00, Trondheim Kunstmuseum.
Illustrasjon (Forside): Anne-Karin Furunes, fra utstillingen Shadows, Palazzo Fortuny Venezia, 2014.