Nytt arkitekturtidsskrift i Trondheim – ArtScene Trondheim


Nytt arkitekturtidsskrift i Trondheim

Nyheter, 05.06.2013

Tirsdag 4. juni ble Tidsskriftet A lansert i lokalene til RAKE Visningsrom. Tidsskriftet er initiert av studenter ved arkitektutdanningen i Trondheim. Ansvarlig redaktør Mathias Midbøe skriver i forordet:

”Vi ønsker et tidsskrift som våger å peke på elefanten i rommet, og som ikke reklamerer uhemmet for ny norsk arkitektur i hver bidige anmeldelse. Vi vil at denne generasjonen med arkitekter skal tørre å rope ut i den offentlige arkitekturdebatten, og ikke la politikere og økonomer fortelle befolkningen hva som er god og dårlig arkitektur.”

All den stund arkitektutdannelsen i Trondheim er noen av de mest markante trekkene ved byens kultur- og utdanningsprofil ønskes det med A et forum som både stimulerer til debatt innad arkitektutdanningen, men også en utgivelse av informativ verdi for byens øvrige arkitekturinteresserte.

Første nummer har som tema ”Hva er arkitektutdanningen?” og inneholder tekster som både tar for seg forskjellen mellom udanningen ved henholdsvis Bergen arkitekthøgskole (BAS), Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) og NTNU, en kritisk formulert kommentar om den årlige Paneldebatten, intervjuer med arkitekter (deriblant den eksperimentelle tyske arkitekten Michael Hansmeyer) og ansatte ved utdanningen, reportasjer fra satsingsprosjekter i utlandet og en mengde debattinnlegg. Tidsskriftets diskursive profil understrekes av setninger som ”Vi kjem ingen veg dersom vi er einig.”

Som det fremkommer av forordet hadde Trondheim et arkitekturtidsskrift med nesten samme navn («a») i perioden 1962 – 1998. ”Gamle «a» hadde lignende visjon som oss: Å skape engasjerende og kritiske arkitektstudenter. «A» er bygd opp fra bunnen. Men vi ønsket å beholde navnet, for å vise at noen har brøytet veien før. Nå er det vår tur til å brøyte veien videre.”, uttaler Midbøe.

Tidsskriftet har nettsiden: www.tidsskrifteta.no