Kunsthall Trondheim AS stiftet – ArtScene Trondheim


Kunsthall Trondheim AS stiftet

Nyheter, 09.01.2015

Fredag 9. januar ble aksjeselskapet Kunsthall Trondheim AS stiftet. Ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik signerte stiftelsespapirene i kunsthallens kommende lokaler i den nåværende brannstasjonsbygningen i søndre gate. Tilstede var også leder for kunsthallens interimstyre, Ellen T. Klingenberg, aktører fra Sparebank 1, kommunaldirektør Morten Wolden og nåværende prosjektleder for Kunsthall Trondheim, Helena Holmberg.

Wolden understreker i introduksjonen at stiftelsesmøte markerer en ny vending i et ti år langt samarbeid, med tydelige henvisninger til et engasjert og sammensatt lokalt kunstmiljø, som roses for å ha stimulert til nødvendig og konstruktiv debatt vedrørende kunsthall i Trondheim.

Leder for kunsthallens interimstyre og den kommende lederen for kunsthallens styre, Ellen T. Klingenberg, legger vekt på at det til tross for all debatt som har vært har det aldri vært tvil om at de valgte lokalene i Søndre gate er en egnet bygningsmasse for drift av en kunsthall. Det understrekes at tiden som kommer vil by på nye utfordringer, men at det fra og med i dag av i hvert fall ikke er noen tvil om at det blir opprettet en selvstendig kunsthall i byen. Dette setter et foreløpig punktum etter flere debattrunder vedrørende kunsthallens mulige funksjon som flerbruksbygg i kulturens tjeneste, noe som i fjor var ønsket fra politisk hold.

Klingenberg sier videre at kunsthallens oppgave er å både stimulere det etablerte kunstmiljøet i Trondheim samtidig som den skal åpne opp for et nytt publikum, gjerne gjennom samarbeid med andre lokale aktører. For å skissere kunsthallens fremtidige rolle som samarbeidspartner trekkes kunsthallens nabo Trondheim Folkebibliotek inn. Videre nevnes NTNU som en aktør det vil være naturlig å knytte kontakt med.

Det inneværende år har kunsthallen både kommunal og fylkeskommunal støtte og arbeider for å inkluderes som fast post på statsbudsjettet fra 2016. Foruten å jobbe mot en sikker statlig finansiering vil styret også jobbe mot finansiering fra private aktører og NTNU.

Ordfører Rita Ottervik sier i sin tale, med et eksplisitt spark mot det lokale Fremskrittspartiet, at kunsthallens etablering er et ledd i Trondheim Kommunes vedvarende satsning på samtidskunst. Dette belegges med en henvisning til kommunens samling av kunst i offentlige rom, ”kunst som virker inn i og er en del av hverdagen til brukerne”. Ottervik understreker at kunsthallen skal bidra til å gjøre kunsten og kunstens betydning enda tydeligere for regionens befolkning. Hun understreker også kunsthallens forhåpentlige rolle som brobygger over til andre felter innen kulturfeltet.

Ottervik introduserte også det nyopprettede aksjeselskapets styre. Dette vil foruten den nevnte styreleder Ellen T. Klingeberg bestå av kunsthistoriker Marit Paasche, direktør ved Statens Museum for Kunst i København Mikkel Bogh, prorektor for nyskapning ved NTNU Johan Einar Hustad og Monica Tønnessen Reitan. Varastyret vil bestå av instituttleder ved Kunstakademiet i Trondheim Jon Arne Mogstad og reiselivsdirektør Line Vikrem-Rosmæl.

Fylkesordfører Sandvik gjør det tydelig at det er en lang vei igjen å gå all den tid driften til kunsthallen må styrkes ytterligere. ”Vi skal ikke ende opp som i Stavanger der man blir nødt til å selge kunsten for å finansiere kunsthallen”, bemerker han. Videre legges det vekt på at det er forventet at kunsthallens prosjekter og profil skal berøre befolkningen ved å provosere og skape debatt.