Taktskifte for Trondhjems kunstforening – ArtScene Trondheim


Taktskifte for Trondhjems kunstforening

Nyheter, 06.03.2014

TKF-logoEtter ti år med et kontroversielt arbeidende styre, økonomisk usikkerhet og svært variabelt utstillingsprogram kan det se ut til at det våres for Trondhjems kunstforening. En måned før foreningens planlagte årsmøte, er valgkomiteen, bestående av Jon-Arild Johansen (koordinator og kommunikasjonsansvarlig ved Trondheim Kunstmuseum) og Karin Aurora Lindell (kunstner), klar med sin innstilling av kandidater til styrevervene.

Johansen har tidligere informert ArtScene Trondheim om at valgkomiteen har vært på utkikk etter kandidater til kompetansestyre som besitter kvalifikasjoner innenfor alt fra “eiendomsdrift, økonomi, organisasjonsdrift, jus, politikk og næringsliv,” i tillegg til styremedlemmer med kunstfaglig bakgrunn. Noen av styrets prioriteringer vil måtte være å få skikk på driften av foreningen samt få ansatt en kvalifisert stab.

AST har forhørt seg om innstillingen:

Kandidatenes ulike faglige sammensetning kan tyde på at man forventer et taktskifte i driften av kunstforeningen. Hvilke oppgaver, overordnede og konkrete, er de forespurte kandidater forespeilet at de skal måtte ta fatt på?

– Valgkomiteen har ikke fokusert på enkeltoppgaver, men forsøkt å sette sammen et styre som både kan gjennomføre strategiske beslutninger og håndtere enhver sak som kommer opp.

Er de gjort kjent med kunstforeningens økonomiske situasjon?

– Vi har snakket med kandidatene om de fleste sider ved kunstforeningens status og muligheter, også den økonomiske.

Følgende kandidater er innstilt av valgkomiteen i Trondhjems kunstforening:

 

Til vervet som styreleder Inge+Five_kvadfrontstiller gründeren Inge Five, med bakgrunn fra diverse finans, investering og teknologiprosjekter. Han har utdannelse fra BI og har forøvrig sittet som leder for kontrollkomiteen i RBK. Øvrige styrekandidater er Anne Helga Henning, billedkunstner tilknyttet Lademoen Kunstnerverksteder; Daniel Johansen, kunsthistoriker, samfunnsdebattant og bystyrerepresentant, vara (SV); Jurist og kulturminnerettsforsker Michael Kahn; Inger Marie Bakken, rådgiver i det regionale forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling AS samt tidligere vararepresentant til Stortinget, for SV og Nirmal Singh Dhunsi, kunstner med tilknytning til Lademoen Kunstnerverksteder. Styremedlem Ann-Margrit Harkjerr, sivilarkitekt og spesialrådgiver ved Trondheim kommunes eierskapsenhet, er ikke på valg.

 

Årsmøtet i Trondhjems kunstforening er forventet å foregå den 9.april 2014.