Marit Kristine Flåtter – ArtScene Trondheim


Marit Kristine Flåtter

er ansvarlig redaktør i ArtScene Trondheim. Hun er fagredaktør for Kunstsentrenes vekselstrøm (Museumsforlaget) og Kultur for kunst (Orfeus forlag) i 2023. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd Kunstakademiet i 2005.

Skribentens tekster

Kommentar, Kunstnere i periferien, 22.04.2024

Nomadiske kunstnerliv

Siden moderniteten har kunstnere oppsøkt periferien, som en tilbaketrekning fra det kulturelle sentrum. Er det andre årsaker til at kunstnere flytter ut av storbyene nå enn tidligere?

Kritikk, 25.08.2020

Leksjoner i fri kunst

I Heidi Bjørgan og Katrine Giævers utstilling på Dropsfabrikken forenes ulike disipliner i estetiske og materielle samtaler. Det gir publikum tilgang til noen lekne leksjoner i hva som teknisk sett er mulig innenfor kunstnerisk utforskning.

Intervju, 19.06.2020

Sjokkert over behandlingen av studentene

Vi har pratet med dekan Shetelig for å få større innblikk i prosedyrer og drift av KiT. Vi har også snakket med likestillingsansvarlig Svandis Benediktsdottir fra HR- og HMS-avdelingen ved NTNU, Sissel M. Bergh som er tidligere styreleder Trøndelag Bildende kunstnere og Mari Oseland, masterstudent ved KiT, om omfanget av den vanskelige situasjonen som Kunstakademiet i Trondheim befinner seg i.

Kommentar, 06.05.2020

Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet

AST fått innsikt i det som virker å være flere ureglementerte prosedyrer knyttet til prioritering av fag, tilsidesetting av ansatte og tilsetting av nye stipendiater ved Kunstakademiet. Samtidig forventer en gruppe studenter ved KiT at kritikken som er fremsatt mot utdannelsen bli tatt på alvor.

Kommentar, 17.04.2020

Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene

Problemene ved Kunstakademiet i Trondheim synes å eskalere fra det ene året til det neste. Studenter og lærere opplever at utdannelsen er siste prioritet. Hvorfor blir ikke kritikken mot instituttet håndtert skikkelig? 

Kritikk, 20.01.2020

På sporet av det tapte nordiske fellesskap

Jeg savner en tydeligere begrunnelse for at et slikt fellesnordisk prosjekt med overbevisning kan la seg overføre til 2020.

Kritikk, 06.11.2019

Konsekvente tilsløringer

Ane Mette Hol og Gerd Tinglum er som grunnforskere å regne; de introduserer omverdenen for nye materialer og begreper med sine tidskonsumerende arbeider.

Kommentar, 26.08.2019

Tiden står stille for tidsskriftene

Når talspersoner for tidsskriftene for åpen scene normaliserer dårlig betalingsvilje og forventer å skulle fortsette på samme måte, tyder det på at norske tidsskrifter har en del å rydde opp i.

Kommentar, 15.04.2019

Betydningen av kritisk diskurs

Med knappe midler har vi klart å motvirke det som Åmås-utvalget i sin medierapport beskriver; at kulturfeltet kan bli liggende i en medieskygge når geografiske områder blir nedprioritert.

Kommentar, 06.12.2018

Et kulturbudsjett i bevegelse

Det politiske flertallet holder døra på gløtt for det visuelle kunstfeltet. Mens opposisjonspartiene Rødt og SV går all in.

Kommentar, 19.10.2018

Ingen friske midler til Kunstbyen Trondheim

Til tross for sterke lovnader fra flere politikere om at det nå er kulturfeltets tur, rokker ikke det ved rådmannen i Trondheim kommune sitt kulturbudsjett. Fagmiljøet er bekymret.

Kommentar, 27.09.2018

En god start

ArtScene Trondheim foreslås å innlemmes på fast post – med kr. 100 000 i året fra 2019 – av rådmannen i Trondheim kommune, en støtte som kommer på et strategisk godt tidspunkt sett i sammenheng med nasjonale forhold.

Kommentar, 04.03.2018

Første rapport om Museum for kunst og design, Trondheim

Fredag ble den første rapporten om Museum for kunst og design offentliggjort. I de første tegningene illustreres det hvor bygget kan ligge og hvordan et slikt museum kan påvirke bybildet. 

Kommentar, 18.01.2018

Kunstnerøkonomien – lokale forutsetninger

Det er et opptrappende fokus nasjonalt for å rette opp økonomiske utfordringer i kunstfeltet. Hvordan forholder man seg til disse utviklingstrekkene og en svekket kunstnerøkonomi på lokalt plan? Vi har sett på noen tall og pratet med aktører med lang fartstid som kulturprodusenter om deres erfaringer.

Kommentar, 29.09.2017

Kunsten som stedsmarkør

For ti år siden var det bare en håndfull nyutdannede kunstnere/kritikere som ønsket å sette akkurat samtidskunsten i Trondheim på agendaen. Det at Næringsforeningen, Litteraturhuset og Kunsthall Trondheim denne høsten slår et slag for at kunsten skal løftes opp som en del av den generelle samfunnsdebatten viser en by i sterk utvikling. 

Kommentar, 04.04.2017

Fattigdom, et kunstnerkrav?

Arnesteder for ambisjon støtter Stian Gabrielsen seg på et premiss jeg mener har en svært romantiserende glød. Det synliggjør en misforstått oppfatning av at det er den «ulønnede» og «uorganiserte» kvaliteten ved de kunstnerdrevne visningsrommene som er ensbetydende med etterspørselen eller statusen de har. Helt i tråd med kommersialismen beskrives de som en luksusvare, uten make. 

Leder, 02.02.2017

Hvordan omsette engasjement og idealisme til rettferdige honorarer?

Det er forskjell på å jobbe frivillig for sosialt og humanitært arbeid på den ene siden og det å arbeide for lave honorarer som både opprettholder lønnsforskjeller i samfunnet og styrker etablerte institusjoner på bekostning av egen inntekt på den andre. Det er på tide å kartlegge hvilken del av kunstfeltet som utfører og bestiller mest ubetalt arbeid.

Intervju, 22.10.2016

Stengt på museet

Mandag 24. oktober stenger Trondheim Kunstmuseums avdeling Bispegata for de neste sju månedene. Museet skal renoveres for fem millioner, og AST har forhørt seg med Jon-Arild Johansen om hva publikum skal ta seg til i denne perioden.

Kritikk, 20.10.2016

Bryte ny mark

Mens de fleste har øynene festet mot utviklingen av sentrumsområdene og lar seg både henfalle til og ledes av konkurransekakafonien hos det servicesmindede bytilbudet (Kunsthall her, Litteraturhus der), velger andre å trekke seg ut og vekk fra det som alltid er tilgjengelig, der alt er innenfor rekkevidde.

Nyheter, 15.10.2016

En trøndersk Turner

Kunngjøringen av Lorck Schive Kunstpris 2017 fant sted på Kunstnernes Hus, Oslo i dag.

Kritikk, 10.10.2016

Gjenstandsforviklinger

Parallellen mellom disse ellers ganske ulike utstillingskonseptene ligger i den overbevisende anvendelsen av kunstformenes historie, men også det grepet å ublu og med selvsagt driv flette sitt eget kunstnerskap inn i dette forløpet. Les kritikken av Beretningen om en affære.

Kommentar, 04.07.2016

Kunstordning på godfot med barna

Det er i mange sammenhenger slik at dette med kunst og kvalitet tas lett på, og noen og enhver kan tenke at de færreste behøver å lære forskjellen på meningsfull og intetsigende kunst. Ny rådgiver for Trondheim kommunes ordning for kunst i offentlige rom er hentet fra staben oppvekst og utdanning, noe som gir grunn til å spørre om Utsmykkingsordningen har mistet samtidskunsten av syne.

Intervju, 22.03.2016

Kunst i offentlige rom 2.0

I samtale med TSSKs styreleder Edith Lundebrekke og daglig leder Randi Martine Brockmann forsøker Marit K. Flåtter her å gå i detalj om hva kunstnersenterets rolle er i utsmykkingssaker og samtidig få innsikt i hvordan stedet stiller seg til debatten og de endringsforslag som er lagt fram. Les Kunst i offentlige rom 2.0

Kommentar, 17.02.2016

Luftige ideer, vage planer og ufullstendige svar

Er det sånn at kunstverk i offentlige rom bare tilføres nye egenskaper når de forfaller? Og vil en evaluering av allerede utplasserte verk i det hele tatt la seg gjennomføre? Vi fortsetter praten om Utsmykkingsordningen.

Intervju, Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 27.01.2016

Ubesluttsomhet i offentlige rom

Det er sannsynligvis flere eksempler i offentlige rom på kunstverk som av ulike grunner har gått ut på dato, enn i landets museumsamlinger. Etter Karin Hindsbos anbefaling for museene bør det være mulig å tilsvarende redusere utsmykkingene i Trondheim med 10 prosent.

Kommentar, 11.01.2016

Brukers marked

Kunstkritikk.no meldte i forrige uke om økt kunstsatsning i Avis-Norge. Men sannsynligheten for at det er i pressen man vil finne de viktige kunstsamtalene er trolig mindre i 2016, enn på lenge.

Kritikk, 16.06.2015

Tiden det tar

Se her! Slik beveger en Foss seg. Her er sporene fra Bølgene og Vinden. Dette er Fjellet. I Munan Øvrelids Fugl far tall, øyne hånd, stein vann vind utspilles vitenskapelige dragkamper, filosofiske uforskninger og kunstfaglige snuoperasjoner.

Kommentar, 19.03.2015

Exhibition, Museum, Museum!

Kanskje er det så enkelt som at museene på fullt alvor må bli tryggere i å formidle hva de faktisk er, framfor å lete etter helt nye måter å være og organisere seg på.

Nyheter, 22.02.2015

Eli Anne Tiller-prisen 2015 tildeles Karianne Stensland

Den nyopprettede Eli Anne Tilller-prisen, hvis formål er å fremme kvinners kunstnerskap, utdeles for første gang i dag 22. februar.

Kommentar, Men hva betyr det å bli styrt?, Tekstserier, 02.02.2015

Entreprenørskapskunstneren som lot seg målbinde

ArtScene Trondheim har bladd i rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi som ble offentliggjort i forrige uke.

Kommentar, 05.06.2014

Kunsthallsatsning, minus satsning

Kulturpolitikerne i fylket sitt vedtak i går om etablering av kunsthall er fortsatt 3 institusjoner for prisen av 1, med regionalt nedslagsfelt som bivirkning.

Kommentar, 31.05.2014

Tvangsregional proteksjonisme

Fylkesrådmannens innstilling om å trekke seg ut av kunsthallplanene er påfallende navlebeskuende og framstår som den mest regressive evver.

Kritikk, 16.05.2014

ElectriCity

For tredje gang koloniseres byens visningssteder av Meta.Morf biennale for kunst og teknologi, og en hvilken som helst annen innfallsvinkel til kunsten enn det teknologiske må finne seg i å vike plass – for eksempel til Munkholmen – under den måned lange perioden biennalen utfolder seg.

Men hva betyr det å bli styrt?, Tekstserier, 28.04.2014

Men, hva betyr det å bli styrt?

Men, hva betyr det å bli styrt? vil forsøke å se på hvordan ulike styringsformer – små, som store oppbygninger – gjør seg gjeldende i kunst- og kunnskapsproduksjonen i dag. På hvilken måte kan disse gjøres bevisst, manøvreres og påvirkes. 

Intervju, 10.04.2014

– Fengende utstillinger og sunn økonomi

– Kunstforeningens siktemål bør være en balanse mellom inntjening og det å speile mangfoldet i kunsten. ArtScene Trondheim har tatt en prat med Inge Five, nyvalgt styreleder i Trondhjems kunstforening.

Nyheter, 06.03.2014

Taktskifte for Trondhjems kunstforening

En måned før årsmøtet i Trondhjems kunstforening, er valgkomiteen, bestående av Jon-Arild Johansen og Karin Aurora Lindell, klar med sin innstilling av kandidater til styrevervene.

Nyheter, 09.01.2014

Flere kunstnere, færre atelierer?

Trondheim kommune konkluderte for syv år siden at kommunens satsning på atelierfellesskap – og andre støtteordninger – for lokale kunstnere har lyktes i stor grad. I år foretar UKS en landsomfattende undersøkelse om kunstneres atelier og produksjonsforhold.

Kommentar, 05.01.2014

På perrongen

Ved inngangen til 2014 befinner flere av Trondheims stedfaste kunstinstitusjoner seg i en bortimot unik situasjon. Felles for disse små og store, betydelige og mindre betydelige institusjonene er at de er i ulike endringsfaser, og i løpet av de neste årene vil hver av dem kunne vise til å ville materialisere fram noen nye retningsvalg.

Kommentar, 23.11.2013

Mens leken er god

I etterkant av Kyander sin oppsigelse ved TKM har det versert ulike framstillinger i tradisjonelle lokale,– og sosiale media om hvilke utenforliggende årsaker som ha forårsaket avgjørelsen. Det kan være nødvendig å nyansere dette bildet og AST har i den anledning snakket med adm dir i MiST, Suzette Paasche.

Nyheter, 08.11.2013

Pontus Kyander går av som direktør ved Trondheim Kunstmuseum

Pontus Kyander melder i ettermiddag til NRK kulturnytt at han fratrer sin stilling som direktør ved Trondheim Kunstmuseum med virkning fra februar/mars 2014.

Kommentar, 08.11.2013

Kunstforeningens styre skiftes ut i 2014

– Det nye styret bør ha medlemmer med kunstfaglig bakgrunn, men det kan være vel så viktig for Trondhjems kunstforening nå å ha kompetanse på områder som eiendomsdrift, økonomi, organisasjonsdrift, jus, politikk og næringsliv, for å nevne noen eksempler, sier Jon-Arild Johansen i TKFs valgkomite.

Intervju, 01.11.2013

Den fysiske opplevelse av Ma

Edvine Larssen er aktuell med separatutstilling på TSSK og som kunststipendiat ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, tilknyttet KiT. ArtScene Trondheim har snakket med Larssen om hennes arbeider:

Intervju, 24.09.2013

Kontinuerlig. Forfall.

I rivningsklare Elgesetergt 30 b foregår nå forberedelsene til Constant. Decay. Utstillingen med bidrag fra over førti kunstnere, arkitekter og skribenter åpner den 5. oktober. ArtScene Trondheim har pratet med intiativtagerne Charlotte Rostad og Trygve Ohren.

Kunstdialoger, Tekstserier, 02.09.2013

Selvorganisert, ikke selvforsynt. Tjue år med Lademoen kunstnerverksteder

I løpet av de tjue årene Lademoen kunstnerverksteder har eksistert har stedet gått fra å være en engasjert fagpolitisk og økonomisk ‘kampsak’ til å bli en stabil stiftelse, ledet og drevet av kunstnere. Stiftelsen kan sies å ha bidratt til å opprettholde en kunstscene, om ikke institusjonen har gått i bresjen for å utvikle den.

Kommentar, 15.08.2013

Innenfor sin egen begrensning

Konstruksjonen ‘kvinnelige identiteter’ som tematisk utgangspunkt for en utstilling er som velmenende bistandsarbeid å regne, og er omtrent det siste man burde sette seg fore å ‘utforske’ eller ‘bekrefte’ i et år hvor man markerer innføringen av allmenn stemmerett i Norge.

Kommentar, 07.06.2013

(Nye) Trondhjems Kunstforening

I Markus Lanttos kommentar om Trondhjems Kunstforening oppfordrer han styret om å gå. Vararepresentant i styret Anne Kristin Myrseth, fra TBK, bekrefter kontroverser mellom styret og medlemmene.

Kritikk, 03.06.2013

Den minste middelmådige fellesnevner

I Øyvind Aspens A brief dwell upon work and pretence i Ditt lokale travestilaug blir man forelagt verker hvor den minste fellesnevneren for hva som inngår i denne kategorien (kunst) stilles ut, med påståelig vektlegging av det middelmådige.

Intervju, 13.05.2013

Maaretta Jaukkuri – Symposia

Årets masterutstilling Symposia går av stabelen 16. mai i Trøndelag Senter for Samtidskunst. I den forbindelse har ArtScene Trondheim pratet med kurator for utstillingen, Maaretta Jaukkurri, om Kunstakademiet, kunstutdanningen og litt om Symposia.

Kritikk, 08.05.2013

Fire, eller fem, vidt forskjellige malere

I motsetning til Ida Ekblads prosessorienterte produksjon i Museet for Samtidskunst – hvor en ustanselig og fri tilnærming til tradisjonelle medier benyttes som bestanddeler i tildels komplekse komposisjoner – er utstillingen i Heimdal kunstforening mer å anse som en presentasjon av eller oppvisning i fire medietrofaste maleres ulike uttrykksmåter.

Kommentar, 26.04.2013

Uheldig styring av Gråmølna

I april har Trondheim Kunstmuseums direktør Pontus Kyander skrevet kronikker og leserinnlegg i Adresseavisen for å forklare museets forvaltning av Gråmølna. Dette kunne ideelt sett vært unngått.

Kommentar, 15.04.2013

Gjenstanden og erfaringen

Det vil være naturlig å oppfatte Conversations som en forhandling om å overskride klassifiseringen keramikk (tro mot kunstnernes mandat som undervisere ved Fordypning for keramikk og leire), men i stedet for å f eks fristille materialet for unødig narrativt støy, våger Conversations kun å erstatte keramikken med et potpurri av uttrykk hentet fra den parallelt estetiske og pluralistiske kategorien samtidskunst.

Intervju, 04.03.2013

Det enestående kunstverk

I en serie korte intervjuer vil ArtScene Trondheim framover samtale med aktuelle kunstnere om spesifikke verk i deres kommende eller pågående utstilling. Først ute er Karianne Stensland, aktuell med Storhetstid i Rake

Kritikk, 06.02.2013

Slentrende manøvrer og tilfeldig objektplassering

Som utgangspunkt for Steinums og Tallerås´ praksis, ligger en aktiv men easygoing tilnærming til byrom og offentlige steder i prosjekter som unndrar seg enhver funksjon eller definisjon som hærverk.

Nyheter, 01.02.2013

Fiendtlig innstilt museum

Så lenge det foreligger en klar divergens mellom Trondheim Kunstmuseums framstilling av hendelser (pranks og misforståelser) som rammer museet og den oppfatning offentligheten har, vil ikke museets iscenesettelser oppleves troverdig.

Kritikk, 02.12.2012

Å appropriere modernismen

I Sandbecks Fashion Ghost uttrykkes tvilen til mediet materielt, gjennom en forsaking av maleriets todimensjonalitet.

Leder, 29.11.2012

Direktørens mandat

Direktøren ved Trondheim Kunstmuseum kunngjorde sin frustrasjon over nettmagasinet ArtScene Trondheim i Gråmølna forrige helg. Flåtter kommenterer direktørens nye holdning til ‘oberoende’ aktører.

Kritikk, 12.09.2012

The Trial of Per Ananiassen

Rettssaken som fant sted i Verkstedhallen under åpningen av Bastard, den 11. festivalen for scenekunst, stadfester Teaterhuset Avant Gardens posisjon som markant leverandør av kritisk kunst.

Kommentar, 23.07.2012

Propaganda for det gode

Trondheim kunstmuseums bidrag til debatten om nasjonalisme, etnisitet og religion så langt, oppleves å ikke gi rom for nyanseringer eller motforestillinger.

Kritikk, 07.03.2012

Homeboy, Poster boy

Buzzet omkring kunstneren Erik Tidemann skyldes nok like mye hva ferdigheter i å skulpturere egen kunstnerpersona gjør med verkene, som en eventuell slagkraft i arbeidene. De smått fryktinngytende beistene i post-apokalyptkitsche scenarioer ér når det kommer til stykket, utstoppede gjenstander.

Kommentar, 20.01.2012

Tenketank for tomme tanker

En nølende start på vårens utstillingsprogram ved Trøndelag senter for samtidskunst, gjør det betimelig å stille spørsmål ved om institusjonen ikke bare mangler resursser, men også retningssans.

Postkulturell næring, Tekstserier, 05.12.2011

Den store kulturdepresjonen

Definisjonen på et fagfelt som manøvrerer i et politisk landskap hvor kulturnæring fremmes som ideal og benyttes som bevilgningsårsak i kulturpolitikken, kan omtales som Den store kulturdepresjonen. En opptrappende bevissthet om, og reaksjoner mot et politisk og kapitalistisk usunt samspill kan betegnes som en potensiell utvei ut av denne tilstanden.

Postkulturell næring, Tekstserier, 03.11.2011

Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk

I tekstserien «Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk» går vi nærmere inn på hvordan byråkratistyrt kunstpolitikk, unyansert mediedekning i nasjonal kunstpresse og en «management-forståelse» av kunsten påvirker dagens kunstoffentlighet, holdninger og kunsten som produseres under disse forholdene.

Leder, 06.10.2011

The Borings Introducing the 90´s er Trondheimkunsthall.com

Som et stressless-tilbud til publikumere utaskjærs med cravings for trøndersk kunstscene tilbyr Trondheimkunsthall.com en virtuell utstilling av meme-fantastene The Borings aka Martin Stråhle og David Kumlin. Introducing the 90´s er et bestillingsverk hvor kunstnerne har fått i oppdrag å bruke nettportalen samtidig med at Trondheim på godt og vondt åpner kunstslusene under storsatsningen Trondheim Open

Kommentar, 01.09.2011

Potensiell Tæring

KommentarenKultursminke publisert på nettportalen tidligere i sommer, forsøkte å problematisere hvilke konsekvenser det har for kunstfeltet om offentlig støtte fungerer som en direkte ‘bestilling av tjenester’. I et politisk landskap som argumenterer ut ifra markedslogiske prinsipper og instrumentalisering tenderer dette å gå på bekostning av kunnskapsproduksjonens egenverdi (kunstfaglig, intellektuell-, men også sosial- eller samfunnsmessig verdi).

Intervju, 05.07.2011

Forløsende skifte

Kunstviter Pontus Kyander tiltrer direktørstillingen ved Trondheim Kunstmuseum fra høsten 2011. Han kommer fra stillingens som direktør ved Sørlandets Kunstmuseum SKMU hvor han har fått gode skussmål for sin innsats med å «internasjonalisere» institusjonen. I de knappe to år han har vært ved SKMU, har han blant annet kuratert storsatsningen Screaming from the Mountain, som åpnet i juni i år.

Kommentar, 08.06.2011

Kultursminke

I Adresseavisen fredag 27. mai, kunne man lese følgende utspill: «Trondheim kommunes kulturfond har en pengesekk på 3 millioner, men mangler gode prosjekter.»Utspillet er interessant i en tid hvor kommunen har blitt kritisert for å forfordele egne politikerstyrte kunstaktiviteter (slik som kultimathule), og hvor disse oppleves å gå på bekostning av friske midler til bærekraftige, uavhengige og selvorganiserte aktører. 

Kommentar, 18.05.2011

Utsatt inntil videre

Samtidig med at fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) forbereder sitt landsmøte og kunstakademiene i Norge utdanner sine kull med årets masterstudenterunder fredelige rammer, pågår en opprustning av en europeisk student- og ‘prekære’ arbeidere bevegelse. 

Kritikk, 18.04.2011

KiT´s Loss of Ultimate Trolls

Det er visstnok en trussel mot kritikerfaget for en skribent å skrive om bekjente, ifølge en kollega og talsmann i kritikerlaget. Å skrive om kunstnere man ved et tidligere tidspunkt semibevisst har lobba inn på et ustillingssted, vil kanskje også karakteriseres for å tøtsje habilitetsnerven? Jeg vil påstå at den reele trusselen mot den noe utopiske forestillingen om kritikerens nøkterne og objektive ståsted, oppstår om man skal skrive om noen man platonisk hemningsløst elsker arbeidsmetoden hos. Av pur fornøyelse har jeg da også planer om å gjøre nettopp det.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 30.03.2011

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom III

Tekstserien kunstneriske kompromisser (…) fortsetter med bidrag av Kristine Jærn Pilgaard og Niels Henriksen (DK). Senere i april venter vi et bidrag av teoretiker Simon Harvey, hvor offentlige rom som scape i motsetning til escape, belyses. Harvey har erfaring fra raserte områder som Libanon og Dublin som han i teksten vil gå inn på. AST har også engasjert seniorrådgiver i KORO Dag Wiersholm på bakgrunn av hans mangeårige engasjement og samarbeid med Lars Ramberg, om et lengre intervju dem i mellom.

Kritikk, 30.01.2011

En antroposofisk såpeopera

– Husker dere fotografiene til Talleiv Taro Manum? Og portretteringen hans av enkel, meningsfull hverdag. Narrativer fra fisketurer, hang out på verandaen, og andre stille aktiviteter som inngår i opplevelsen; ren tilstedeværelse. Kunstnerens opplagte tilhørighet til og identifisering med det portretterte gir en troverdig opplevelse, og gjør at den nødvendige iscenesettelsen forut for tagning heller oppfattes som tilfeldige fotografier fra et liv. – Finnes det et paradis? Spurte Taro Manum, samtidig som han illustrerte og eviggjorde ett av dem. Det finnes ihvertfall utallige forsøk.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 16.01.2011

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom II

For en måned siden startet ArtSceneTrondheim (AST) tekstserien «Kunstneriske kompromisser…» for å løfte fram diskusjonen om premissene for kunst i offentlige rom. Utgangspunktet for serien er å utfordre en konsensus man opplever i offentlige utsmykkingsordninger og se på muligheter for å bryte opp rammene for den politisk velmenende, formålstyrte kunsten.

Kritikk, 28.11.2010

Ødeleggende skjønnhet

Det er med en viss oppstemthet at jeg oppsøker utstillingen Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels for å se hvilken versjon av det populære emnet «Menneskets forhold til natur, dyreriket og kosmiske krefter» Jan Hakon Erichsen og Robert Johansson serverer publikum.

Kommentar, 25.10.2010

Jeg er Festen

Det sosiale aspektet ved festen har blitt repetert i det uendelige og kan gjøres i hvilken som helst setting som overhodet mulig, med samme effekt. Folk får billig øl. Folk drikker øl, folk får for mye øl. Folk går hjem. Fylleangsten dagen derpå er (heldigvis) betalt, men inngår tilfeldigvis i et kunstprosjekt. Og hva så? Øl som lokkemiddel er ikke interessant nok, som kunst.

Leder, 17.10.2010

Bærekraftig kunstpolitikk

Det er ikke ofte Stein Slettebak Wangen, kulturredaktør i Adresseavisen uttaler seg for å snakke om samtidskunstens kår, men nå kan man med entusiasme registrere at det faktisk har skjedd (se lørdagskommentar, Adresseavisen 2. oktober). Det vitner kanskje om at de siste åras progressive krefter i kunstmiljøet med vilje til å informere om og flytte status quo har fått følger. Og nå sist, når kjendiskunstneren Lars Vilks invitert av ArtSceneTrondheim til å forelese, samtidig torpederer byens kunstselvforståelse er det vanskelig å ikke la seg engasjere, ikke engang for Adresseavisen.

Kritikk, 17.09.2010

Ariadne, the Architect

Med Inception som bakteppe, fant jeg det betimelig å ta turen til Trondhjem kunstforening på andre siden av lyskrysset Prinsen/Bispegata. I anledning NTNUs 100 års jubileum går nemlig utstillingen Form og Farge gjennom 25 år, med bidrag av kunstnere som har undervist ved Institutt for byggekunst, form og farge. En motivasjon for å se utstillingen har også vært å undersøke om den kan vise seg å være mer enn en flat salgsutstilling. – Om den har mer å by på utover, nettopp form og farge.

Artikkel, 16.08.2010

Norges største samling

Kunst i offentlig rom er ikke sammenfallende med bronseskulpturer i dag, men det er heller ikke sammenfallende med fabeldyr utført i tre, stein eller stål. Så hvorfor er det så mange av dem i barnehagene i Trondheim? 

Kritikk, 28.04.2010

Kontrollert Patchworkism

Penn, saks og ukeblad. Portalene i Emma Wrights collager er core konstruktivisme, noe overraskende blandet sammen med pent utklippede mønstrede felt. Med Sør-Amerikansk folkekunst-aktig preg, om jeg ikke så feil. En referanse til Marius Enghs log cabin titlede quilttepper, kanskje.