Artikkel – ArtScene Trondheim


”Det er et tiltakende problem at kritikken fastholder et nasjonalt perspektiv, mens kunsten beveger seg på tvers av landegrenser så vel som estetiske kategorier”, uttaler Susanne Christensen. I sitt foredrag ”Samtidsrapport: Ulne avantgarder og kritiske intervensjoner” presenterte hun sin praksis som kulturkritiker de siste ti årene, med et blikk mot fremtiden.

Kvaliteten på offentligeutsmykkinger står i fare for å svekkes når kunstfaglig kompetanse møter reell brukermedvirkning og erstattes av mindre kompetent synsing. I februar i år ble et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kunst i offentlige rom (KORO) avbrutt på grunn av kunstfaglige stridigheter mellom kunstutvalgets medlemmer.

En gång i tiden, för inte så länge sedan, fanns den radikala samtidskonsten på några få platser i världen. Resten var antingen nationell periferi där man hängde med så gott man kunde, men alltid försenad, eller ren lokal periferi som alltid distanserade av den nationella. Sedan kom den internationella samtidskonsten och mycket förändrades.