Eirik Frisvold Hanssen – ArtScene Trondheim


Eirik Frisvold Hanssen

Eirik Frisvold Hanssen er seksjonsleder for film ved Nasjonalbiblioteket. Han har tidligere arbeidet som førsteamanuensis i kunst- og medievitenskap ved NTNU.

Skribentens tekster

Artikkel, 02.12.2011

Dokumentarfestival, førstesider og blandebånd

Noe av det mest sympatiske med Trondheim Dokumentarfestival (nov 2011) er at det ikke er en mediespesifikk festival. «Dokumentar» slik bredden i festivalen implisitt definerer det, er snarere en slags impuls, en form for handling, en målsetning, en tilnærming til verden.

Kommentar, 16.03.2011

Kjønn. Nå?!

Det årlige, studentarrangerte seminaret Gender NOW?! fant sted ved Kunstakademiet i Trondheim 6.-8. mars og omfattet presentasjoner fra kunstnere og akademikere om spørsmål knyttet til kjønn i en rekke ulike bildemedier og sammenhenger. Det var et imponerende og mangslungent program som tok for seg kjønn både som et tematisk og estetisk element og i forhold til institusjonelle strukturer. Selv om det ikke var vanskelig å se sammenhenger mellom de ulike bestanddelene eller å forstå hvordan de utfylte hverandre, hadde jeg gjerne sett noen tydeligere samlende kuratorgrep – en overgripende tematikk, antydninger om tenkte koblinger, i det hele tatt en refleksjon over hensikten med denne bredden og sammenstillingen av så mange ulike uttrykk og medier.

Kritikk, 24.11.2010

No Holds Barred

Hos Kjetil Kausland blir kunstnerens egen kropp delvis en slagmark for spørsmål om maskulinitet og identitet, men først og fremst en del av en større kunstnerisk prosess.