– Fengende utstillinger og sunn økonomi – ArtScene Trondheim


– Fengende utstillinger og sunn økonomi

Intervju, 10.04.2014

Under onsdagens (9.04.) årsmøte i Inge FiveTrondhjems kunstforening ble forretningsmann og rådgiver Inge Five valgt til foreningens nye styreleder. ArtScene Trondheim har tatt en prat med Five:

– Gratulerer som nyvalgt styreleder i Trondhjems kunstforening. Kan du fortelle noe om din bakgrunn som du mener gjorde deg aktuell for dette vervet?

– Det er vel primært min bakgrunn som profesjonelt styremedlem i forskjellige bedrifter. I tillegg har jeg stor interesse for samtidskunst, og har selv en samling med trøndersk samtidskunst. Jeg kan likevel understreke at foreningen ikke av den grunn vil måtte ha et rent regionalt perspektiv.

– Hvilke arbeidsoppgaver ser styret for seg å måtte ta fatt på med det første?

– Det er nok økonomien og forholdet til medlemmene.

– Har styret fått innsikt i kunstforeningens økonomiske utfordringer?

– Vi har sett av revisjonen at kunstforeningen har negativ egenkapital. Dette er områder styret må gå løs på; kunstforeningen må få opp inntektene for å få dekket den negative egenkapitalen. Det er juridisk sett ikke lov å drive på kreditors regning.

– Kunstforeningens fortrinn er at den eier bygget i Bispegata 9, samt har forutsigbare og relativt høye leieinntekter fra kafedriften i første etasje. Kan du på dette tidspunkt si noe om det virker å være forutsetninger for videre drift av Trondhjems kunstforening?

– Det er klart at leieinntektene fra Cafe Ni Muser er en viktig bit av driften, og utgjør per i dag en stor del av inntektsgrunnlaget. I tillegg vil styret henvende seg til ulike ideelle stiftelser og legater, men også sponsoratet. For oss blir det viktig å bevisstgjøre om viktigheten av kunst. Styret vil måtte stable på beina en plan, forklare produktet og ha en visjon for kunstforeningen som gjør at dette virker interessant.

Videre skal styret arbeide for å få oversikt over driften, og vi vil jobbe tett med og bistå de ansatte i starten.

– Kritikken mot det forhenværende styret var i tillegg til økonomisk og administrativt rot, også stedets manglende kunstnerisk profil. På hvilken måte vil det nye styret kunne påvirke det faglige programmet ved kunstforeningen?

hovedbilde– Utstillingsprogrammet legges av kunstnerisk råd, men det er klart at styret har tanker om dette. Rådet skal samarbeide med styret. Programmet kan ikke preges av ensidighet. Det må være en likevekt mellom inntjening og det å vise forskjellige kunstneriske uttrykk. Helt enkelt en balanse mellom børs og katedral, og det å speile mangfoldet i kunsten.

Jeg er klar over utfordringen som ligger i det at samtidskunsten også består av vanskelig salgbare uttrykk og medier, men det primære nå er å ha, og opprette balanse i regnskapet. Som jeg nevnte innledningsvis er det ikke lov å drive for kreditors regning og med negativ egenkapital. Når det er sagt er jo kunstforeningen et fantastisk hus og ligger i et attraktivt og sentralt område. Styret vil arbeide for å øke aktiviteten og interessen, og få flere besøkende. Trondhjems kunstforening skal ha et bevisst forhold til posisjonering, altså hvordan man får noen til å fortrekke våre tjenester, det anser jeg som viktig.

– Pragmatisk og/eller visjonært – hvordan er kunstforeningen om to år?

– Trondhjems kunstforening er en økonomisk sunn forening som skaper og tilfører gode utstillinger som fenger. Foreningen skal dessuten være preget av åpenhet. Det vil innføres medlemsmøter hvert kvartal, slik at personer får luftet sine meninger og blir lyttet til.

I det nye styret sitter også Anne Helga Henning, billedkunstner; Daniel Johansen, kunsthistoriker; Michael Kahn, jurist og Ann-Margrit Harkjerr, sivilarkitekt og rådgiver i Trondheim kommunes eierskapsenhet. Varamedlemmer er Nirmal Singh Dhunsi, billedkunster og Inger Marie Bakken, seniorrådgiver i Trøndelag Forskning og utvikling samt styreleder i Svartlamoen kultur og næring.