Eline Bjerkan – ArtScene Trondheim


Eline Bjerkan

er redaksjonsmedarbeider i ArtScene Trondheim siden 2016. Hun har en master i Kunstkritikk og kulturformidling fra NTNU.

Skribentens tekster

Kritikk, 15.06.2024

En annen anatomi

«The Goddess Helix» tar for seg slangen som symbol på helbredelse, men utstillingen er like mye en advarsel om at enkelte ting ikke kan heles.

Kommentar, Tempo og treff: Norske tidsskrifter i 2024, 28.05.2024

Tidsskriftets plass i tidsklemma

Tidsskriftene og kritikkfeltet får ikke nok offentlig støtte, og mister i tillegg terreng blant leserne. I en serie tekster vil ArtScene Trondheim gjøre en vurdering av et utvalg norske tidsskrifter – hva lokker de leserne med i 2024?

Kritikk, 04.03.2024

Kaldt om det varme

Ildtungene slikker i mange retninger i Kunsthall Trondheims gruppeutstilling «Tongues of Fire», men det blir aldri helt hett.

Kritikk, 07.12.2023

Omfanget av en lyd

Gyrid Nordal Kaldestads «Som om eg har vore her før» byr på bemerkelsesverdige sanseinntrykk, men den konseptuelle rammen fremstår vag.

Kritikk, 10.11.2023

Kunst, kjøtt og kjønn

«Mumiebrun» sparkes i gang av en mensflekk formet som et Rorschach-mønster. Fra da av skal forestillingen gnage seg inn – ikke først og fremst i psyken, men i hele kroppen.

Kommentar, 24.10.2023

Riktig tid for Nyhavna?

For at kunsten skal skape resonans der den er, må den prioriteres og planlegges inn i byutviklingen på et tidlig stadium.

Kritikk, 10.08.2023

Ugjennomtrengelig minnebank

«A Body of Memory» på Kunsthall Trondheim handler om hukommelsens formative kraft, men utstillingen roter seg bort i obskure fremtidsscenario og introverte, personlige historier.

Kunstnerisk forskning under lupen!, Opinion, 02.06.2023

Wonder by numbers

Research is an important starting point for much of the ecology-oriented work in the contemporary art field. But what happens when scientific data encounters the inherent freedom of art?

Kommentar, Kunstnerisk forskning under lupen!, 02.06.2023

Skjema for undring

Forskning er et viktig utgangspunkt for mye av samtidskunstens økologisk-orienterte kunstfelt. Men hva skjer i møtet mellom vitenskapelige data og kunstens iboende frihet?

Kritikk, 09.05.2023

Et forsvar for kvalitet

Det er for lite av Bastard internasjonale scenekunstfestival som har den kunstneriske kvaliteten man bør kunne forvente eller er forankret i teatrale uttrykk.

Kritikk, 16.02.2023

Seilas i tid og rom

Forestillingen «Gone here (yet) to come» blir nærmest arkitektonisk i sitt fokus på romlighet, og uttrykket er både storslagent og enkelt på samme tid.

Kritikk, 09.12.2022

Kulturhistorisk kabinett

I «Your gaze makes me» er det stort sett mine egne tolkninger og assosiasjoner jeg har å støtte meg på. Som betrakter får jeg definisjonsmakt.

Kritikk, 26.09.2022

Forskningens estetikk

Både Susanne M. Winterling og Metahaven sine utstillinger virker noe forelsket i forskningen de er basert på.

Reviews, 26.09.2022

The Aesthetics of Research

Both the exhibitions of Winterling and Metahaven seem somewhat infatuated with the research on which they are based.

Kritikk, 02.09.2022

Grave i tid og rom

På Trondhjems kunstforening har vi med en historisk grøft å gjøre; med manuelt arbeid, formødre og -fedre på den ene siden og nåtiden på den andre.

Reviews, 13.06.2022

Whatever Becomes (of) Us

«Meta.Morf 2022: Ecophilia» is best when it advocates a rigorous, unsentimental approach to the ecology theme.

Kritikk, 13.06.2022

Å «becomme» seg bort

Meta.Morf 2022: Ecophilia er best når den fronter en grundig, usentimental tilnærming til øko-tematikken.

Reviews, 02.05.2022

Taking Up Arms

Trondhjems kunstforening has been sealed by Den norske idealstaten (The Norwegian Ideal State). Could an ideal ever be anything other than a simplification?

Kritikk, 02.05.2022

Tar til våpen

Trondhjems kunstforening har blitt beseglet av Den norske idealstaten. Kan et ideal i det hele tatt unngå å bli en forenkling?

Opinion, Polare randsoner, Text Series, 04.02.2022

Art as a Climate Cop-out

Perhaps it is their faith in the moral rectitude of art that lets artists feel their consciences are clear, unlike other tourists who visit Svalbard for inspiration.

Kommentar, Polare randsoner, Tekstserier, 04.02.2022

Kunst som klimaalibi

Kanskje er det nettopp overbevisningen om kunstens moralske kompass som renvasker kunstnere, til forskjell fra andre turister, på inspirasjonsflukt til Svalbard?

Kritikk, 03.01.2022

Retningsløse antenner

Hvem lar seg ikke fascinere av gravide hann-sjøhester, hundrevis av fiskearter som skifter kjønn eller hunn-insekter som spiser opp partneren under paringsakten?

Kritikk, 01.12.2021

Begynnelser

I «Det er bare en fase» brytes lange tidslinjer opp og etterlater betrakteren i en oppstykket, eklektisk nåtid.

Kommentar, Polare randsoner, 10.09.2021

Røsten som forsvant

Vedøy utenfor Røstlandet var lenge et av Nord-Europas mest kjente fuglefjell. Nå har fuglene forsvunnet.

Kommentar, 03.05.2021

Hekser i vinden

Det nordiske kunstfeltet er i ferd med å bli trollbundet. Senest i rekken av hekserelaterte arrangement er et symposium hvor det ble tegnet opp paralleller mellom giftsoppen meldrøye og hekseri.

Kommentar, Polare randsoner, Tekstserier, 23.03.2021

Skiftende landskap

Hva er essensielt for grensesamfunnene i nord? Fri kunst belyser og utfordrer nordområdepolitikken, og skaper nye narrativ.

Kritikk, 22.03.2021

I spranget mellom tro og tvil

Utstillingen «Eeehs ursprung» anerkjenner betrakterens tvil samtidig som den påberoper seg en kontakt med noe opprinnelig. 

Kritikk, 02.02.2021

Forsteinede former

De eldgamle tidslinjene og ufattelige avstandene i utstillingen «Transgression» er inkluderende og tankevekkende. Samtidig undres jeg på om jeg ikke ville fått den samme følelsen ved å besøke et hvilket som helst naturvitenskapelig museum. 

Kritikk, 30.09.2020

Døden, livet og det i mellom

Utstillingen «Who wants to live forever?» ved Kunsthall Trondheim er mer opptatt av den mystiske tilstanden av å være død, heller enn døden som en del av livet.

Intervju, Polare randsoner, Tekstserier, 07.09.2020

Å være menneske; å være natur

«Menneskets avtrykk på jorda er så stort at det krever en ny forståelse, et nytt begrep som beskriver forholdet mellom natur og kultur. Jeg vil gjerne skrive naturkultur i ett ord». Hilde Methi er en av kuratorene bak Lofoten International Art Festival, som mottok Kunstkritikerprisen 2019.

Opinion, Stedsfornemmelser, Text Series, 21.08.2020

Still life begins to crack

Most of Trondheim’s numerous public artworks are physical objects that need looking after. There are therefore high hopes attached to the art plan for Nyhavna, which might just mark a shift in the kind of art we encounter in public space. For the time being, however, the plan is on indefinite hold.

Reviews, Stedsfornemmelser, Text Series, 21.08.2020

Fleeting connections

The Oslo Biennial shows a refreshingly low level of branding and sensationalism. Quite the contrary, it is so unostentatious that locating its headquarters can in itself be something of a challenge. I very nearly ended up at the neighbouring offices of the Oslo Medieval Festival, which was going on at the same time.

Intervju, 19.06.2020

Sjokkert over behandlingen av studentene

Vi har pratet med dekan Shetelig for å få større innblikk i prosedyrer og drift av KiT. Vi har også snakket med likestillingsansvarlig Svandis Benediktsdottir fra HR- og HMS-avdelingen ved NTNU, Sissel M. Bergh som er tidligere styreleder Trøndelag Bildende kunstnere og Mari Oseland, masterstudent ved KiT, om omfanget av den vanskelige situasjonen som Kunstakademiet i Trondheim befinner seg i.

Intervju, 09.06.2020

Tre, tall, tid

Annika Borg har kastet seks terninger 101 ganger per dag siden 1994. Til høsten markeres 25 år med det stadig pågående prosjektet med en utstilling på Trøndelag senter for samtidskunst.

Kommentar, Stedsfornemmelser, Tekstserier, 25.05.2020

Det slår sprekker i stille liv

De fleste av Trondheim bys tallrike, offentlige kunstverk er fysiske objekter med behov for vedlikehold. Derfor er det store forventninger til kunstplanen for Nyhavna, som potensielt vil markere et skifte i hva slags kunst vi kan støte på i det offentlige rom. Foreløpig er den likevel utsatt på ubestemt tid. 

Kommentar, 06.05.2020

– Løsningen må vi først og fremst finne internt

Dekan ved NTNU, Fredrik Shetelig, svarer på kritikken som fremlegges i teksten «Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet».

Kommentar, Tekstserier, Virtuelle veivalg, 24.04.2020

Kunst i nye kanaler

Hva skjer når vi fysisk hindres i å oppsøke såkalt opplevelsesbasert kultur som kunstutstillinger, konserter, teater- og danseforestillinger? I en isolert hverdag har kulturlivet måttet tilpasse seg. 

Kommentar, 17.04.2020

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

Dekan ved AD-fakultetet, NTNU, svarer på kritikken som fremlegges i teksten «Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene».

Intervju, 24.02.2020

– Det er både en glede og en sorg å være i det offentlige rom

Inghild Karlsen var festivalkunstner under årets Barents Spektakel. Hør henne prate om skjebnene som har møtt hennes kunstverk i offentlige rom, forskningsturer til Svalbard og kontroversielle dyrebein.

Intervju, 09.12.2019

– Å bli nominert ville vært utelukket på 2000-tallet

Gunvor Nervold Antonsen er første Lorck Schive-nominerte tekstilkunstner. Hør henne fortelle om utstillingen, aktivisme og klima.

Intervju, 26.10.2019

– Jeg bruker alt fra vaskeklut til industrinetting til whatever

Magnhild Kennedy/Damselfrau viser sine verdenskjente masker på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Kritikk, 23.09.2019

Hamskifte

Inne på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum henger Damselfraus masker på rekke og rad ned fra taket. Å gå blant dem er som å bevege seg i en jungel hvor tause, fremmede fjes stirrer mot deg.

Kritikk, 11.09.2019

Springende tanker, sirlige streker

Narrativ feilslutning legger opp til en refleksjon rundt det vi oppfatter som normalt og hva som blir sett på som avvik, samt hvordan mennesker kontekstualiserer og lager selvforsterkende narrativ rundt disse oppfatningene.

Kommentar, 16.08.2019

Et kjønnet lappeteppe

Mannlige kunsthåndverkere er i mindretall og utgjør knappe 20 prosent av Norske Kunsthåndverkeres medlemmer. Likevel oppgir de å ha høyere inntekt enn sine kvinnelige kollegaer. Er det fortsatt slik at dagens kvinner har et begrenset spillerom i sin kunstkarriere? AST tar et kunsthistorisk sveip innom kjønn, normer og forventninger.

Kritikk, 12.08.2019

Spor av bevegelse

AK Dolvens utstilling på TKM Gråmølna er som en snøballkamp i april: Fysisk treffende som et slag mot magen, men samtidig kjølig og distansert som når ammunisjonen smelter mellom fingrene på en.

Kritikk, Stedsfornemmelser, Tekstserier, 17.06.2019

Flyktige forbindelser

Oslobiennalen er forfriskende lite logofisert eller sensasjonspreget. Tvert imot er den så lite prangende at det å finne biennalens hovedsete i seg selv skulle vise seg å være en liten utfordring. Selv var jeg nær ved å forville meg inn hos naboen, Oslo Middelalderfestival, som foregikk samtidig.

Kritikk, 20.05.2019

Tingenes hukommelse

De ferdige keramikkarbeidene hinter tilbake til de fysiske kroppene og bevegelsene som utformet dem. Sånn sett er de minner, de også.

Kritikk, 14.05.2019

Dette er ikke en utstilling

På hvert sitt vis forsøker de å blottlegge, eller provosere frem, de mange lagene med mening som kan befinne seg bak et musealisert objekt eller en iscenesatt situasjon – meningsinnhold med varierende grad av sannhetsgehalt.

Intervju, 30.04.2019

Ahmed Umar: Grenseoverganger

Ahmed Umar, kjent for emosjonelt sterke verk med politisk brodd, har vært residenskunstner på Ørlandet opp mot Hannah Ryggen-triennalen som starter denne uken.

Kommentar, Om minnetap og byutvikling, Tekstserier, 23.02.2019

Om minnetap og byutvikling: Sort gull bak grønn strek

Få lokalpolitikere kjenner på ansvaret for å sikre den norske befolkningen tilgang på nok mat i flere generasjoner. I «Grønn strek» har kunstner Bodil Furu filmet tett på politiske forhandlinger i Rådhuset, i det hun beskriver som «et dokumentarisk kammerspill om dyrkamark og lokaldemokrati»

Kritikk, 26.09.2018

En verden i smykker

Hva har et strutseegg, en telefonkatalog og en sykkelventil til felles? De er alle bestanddeler i ulike smykker, og del av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums ambisiøse nye utstilling «These are a few of her favourite things».

Kommentar, 20.09.2018

Nye uttrykk for Lorck Schive Kunstpris 2019

Fredag 21. september offentliggjøres de nominerte til Lorck Schive Kunstpris 2019

Kritikk, 30.08.2018

Mellom innsikt og utsikt

Rektangulære former som gjentar seg, men som er møysommelig skalert, gir på samme tid en følelse av bevegelse og stillstand. Dette kan minne om de «fryste» øyeblikksbildene til fotopioneren Eadweard Muybridge, hvor han dokumenterer bevegelsene til mennesker og andre dyr gjennom en rekke stillbilder.

Kritikk, 05.07.2018

Overflatebehandling

Assosiasjonene går i retning noe esoterisk, som sjamanistiske ritualer, hvor maskene kan fungere både som utsmykning, forkledning og beskyttelse.

Kommentar, Om minnetap og byutvikling, Tekstserier, 26.06.2018

Om minnetap og byutvikling: Stedets aura

«Trondheimsandletet»: Fra Cicignons barokke gatemønster fra 1681, til byens nåtidige Hennes & Mauritz-butikker. Hva er det som utgjør en bys «aura» og hvordan bidrar globalisering til å forandre den enkelte bys identitet?

Kritikk, 26.02.2018

Ut av den hvite kuben

Politisk sett har Darens kunstnerskap dermed noe demokratisk og egalitært ved seg; her bryter man ut av alle føringer og premisser det institusjonaliserte kunstfeltet måtte ha og fyker heller til skogs.  

Intervju, 07.02.2018

Stålsatt: Et tilbakeblikk med Tone Vigeland

Det første jeg så på Electrum var en nål med en blikkboks, en sildeboks eller noe, på toppen. Da tenkte jeg: «Jaja, her har verden forandret seg!» 

Kritikk, 20.10.2017

En litt tilfeldig dystopi

Det er fristende – og kanskje uunngåelig – å vurdere utstillingen som en helhet. Spesielt når de ulike bidragene ender opp med såpass sammenfallende tematikk som her. Les En litt tilfeldig dystopi. 

Kommentar, Om minnetap og byutvikling, Tekstserier, 16.06.2017

Om minnetap og byutvikling: Når grobunn møter næringsvekst

Myndighetene i New Zealand har gitt en elv de samme juridiske rettighetene som et menneske har. Det er en radikal måte å behandle natur på. Dette essayet retter søkelys mot de politiske, kunstneriske og etiske faktorene i utbyggingen av ny idretts- og messehall på naturskjønne Øya i Trondheim.

Kommentar, 21.05.2017

Hvem tror Jorden at den er, egentlig?

På Kunsthall Trondheim ble det i starten av mai avholdt et seminar om forholdet mellom vestlig vitenskap og den nær glemte naturkunnskapen hos verdens urbefolkningsgrupper. Eline Bjerkan oppsummerer for oss.

Intervju, 20.04.2017

Berøringspunktet

I to år har studenter ved kunsthistorie på NTNU markert seg i Trondheims bybilde. Med punktvise og stedsbevisste utstillinger har initiativet deres bidratt til å synliggjøre denne byens historiske rom i lys av samtidskunst – og motsatt. AST tok en prat med to av de involverte.

Kritikk, 09.02.2017

Handlingsmettet hokuspokus

Der interaktivitet kan sees på som en parallell til det å være aktiv, kritisk og undersøkende, egenskaper vi sårt trenger i et stadig mer post-faktuelt samfunn, er utstillingen Deltagelse på Trondheim Kunstmuseum på sin side en invitasjon til lek.

Intervju, 17.11.2016

Kunsten å arbeide

Nå som fallet i oljeprisen har rammet Stavanger er det bortimot fritt fram og Lysende framtidsutsikter der for andre arbeidsgrupper. Som kunstnere for eksempel. Gullgraver og kunstner Anna Ihle, aktuell med utstilling på Babel i kveld, forteller her om gull, arbeidsmoral og alternative framtidsutsikter. Les intervjuet:

Kommentar, Om minnetap og byutvikling, Tekstserier, 24.10.2016

Om minnetap og byutvikling

Beslutninger om hva som anses verneverdig eller ikke tas ofte i semi-offentlige fora, og oppdages sjeldent i tide av befolkningen. Eline Bjerkan diskuterer betydningen av immateriell kulturarv i tilknytning til Hertling & Andreassens kunstprosjekt We are here for a good time (not a long time).

Intervju, 12.09.2016

Fyrer opp under brannstasjonen

–Vi inntar et rom som ikke eksisterer i dag, sier Helena Holmberg om Kunsthall Trondheim. –Vi kan fokusere hundre prosent på samtidskunst. Eline Bjerkan har vært innom den flunkende nye kunstinstitusjonen.

Intervju, 08.09.2016

En hyllest til trøndersk modernisme

Det er egentlig et litt skummelt og blottleggende grep, ettersom betrakteren får mulighet til å sammenligne mine hommager med de originale maleriene bare ved å bevege seg noen få skritt rundt i lokalet forteller Anders Sletvold Moe om Trøndersk Abstraksjon, som for tiden er å se på Kunstmuseet i Nord-Trøndelag.

Kritikk, 26.06.2016

I Platons hule

I Toril Johannessens egendesignede mønstre flettes inn optiske illusjoner som gjør sitt beste for å utfordre og mislede våre sanseinntrykk. Eline Bjerkan har vært innom Johannessens første soloutstilling, og bifaller hva hun blir formidlet: Effekten av illusjoner er individuell. Les kritikken!

Intervju, 08.06.2016

Maler Mount Fuji i Hvittingfoss

Vi har familier, så det sier seg selv at å fly rundt på tre måneders residencys blir noe komplisert i vår hverdag. & Co. forteller Eline Bjerkan om hvordan Hvittingfoss av helt opplagte årsaker ble deres utvalgte destinasjon.

Kritikk, 30.05.2016

Kunsten og det politiske – Masterutstillingen 2016

Man kan gjerne sitte i sin minimalistiske, nordiskdesign-inspirerte stue, med overfladiske vaner og kritisere det banale i den politiske kunsten, men bør samtidig huske at i etterkant av 22. juli, ga vi ikke bare rosen en gigantisk symbolsk renessanse, vi satte opp et minnesmerke i form av et rødt hjerte utenfor Oslo Domkirke, «…Og størst av alt er kjærligheten.»

Eline Bjerkan diskuterer kunsten og det politiske med utgangspunkt i Masterutstillingen 2016

Interviews, Intervju, 19.05.2016

Social works, shared space

When you look at a social engaged art work and you know ahead of time what you’re supposed to feel, what the right answer is, it isn’t, to me, the most interesting art.

Intervju, 28.03.2016

Illusjonisten

Jeg har alltid vært opptatt av å knekke de kodene jeg oppdaget i håndverket, for eksempel strikking. Strikkemønster er også moduler. Disse helt enkle strukturene, som når du gjentar eller speilvender blir til enorme variasjoner og rikdom. Jeg legger til rette for betrakteren å oppdage denne rikdommen.

Intervju, 09.03.2016

Romfølelse

Meta.Morf er en kunnskapsmettet festival med et tettpakket program hvor det hender noe over alt, samtidig. Eline Bjerkan har derfor bedt Espen Gangvik om å gi noen tips til hvordan vi kan navigere blant biennalens gravitasjonsfelter. Hun lurer samtidig på om vår egen planet fort blir ordinær for festivalen med forkjærlighet for det nyeste innen banebrytende teknologi.

Intervju, 03.02.2016

Insisterende i tre dimensjoner

Marthe Karen Kampen inntar Galleri Blunk med sine verker fredag 5. februar. Til vanlig bor hun i skogen på Østlandet med kjæreste, en to år gammel sønn og en drøm om et eget atelier, forteller hun til ArtScene Trondheims utsendte, Eline Bjerkan.

Intervju, 09.12.2015

En glideflukt mot jorden: Anne Breivik i retrospekt

De fleste kunstnerbiografier er egentlig ikke biografier, men hyggelige vennebøker. Vi har skrevet en forskningsbasert, kritisk biografi. Dag Solhjell intervjues om Anne Breiviks retrospektiv:

Reisebrev, 13.11.2015

Kunst på landet

Hvordan overføre en vevnad til et jorde? Det er i overgangene Landart Fosen er på sitt mest interessante: Mellom bygd og by, kunstner og bonde, kunst og produksjon.

Kritikk, 17.10.2015

Historie i svarthvitt

Christina Leithe Hansens landskapsmotiv gjør seg til herre over det som representeres.

Intervju, 11.09.2015

Stueren lydkollasj

Bjørn Torske og Stefan Mitterer i Sex Tags gjennomførte nylig en lydperformance i bakgården til Ni Muser, akkompagnert av tordenskrall og Nidarosdomens kirkeklokker. Eline Bjerkan har pratet med Torske om den flere timer lange seansen.

Intervju, 23.08.2015

Trykkraft: En samtale med Trude Johansen

– Jeg forestilte meg scenen å gå inn i skogen, komme over en boksesekk og gyve løs. At det var en fin veksling mellom kontemplasjon og eksplosjon. Eline Bjerkan har snakket med Trude Johansen om The noble art of self defence/Renhårig nevekamp som åpner på fredag.

Interviews, Intervju, 16.03.2015

Divisions of labour

The upcoming event 10 working days, where shows, lectures, presentations and exhibitions are held in a rapidly order, one will try and find out what exactly is the role of art and the artist in a post-industrial society. Art Scene Trondheim invited Florian Schneider to elaborate:

Intervju, 22.02.2015

Grovarbeid

For meg avhenger det også litt på dagsformen. Jeg var for eksempel ned og så på hullet i etterkant, og tenkte «tja, det kunne jo vært dypere». Men ellers handlet det mest om å flytte masse fra et sted til et annet.

Intervju, 18.02.2015

Mellom aspiken og geleen

Våre verker har det til felles at de fremtrer som minimale, subtile og poetiske. De innehar både spenning og ro, noe som gjør at arbeidene kan oppleves uhåndgripelige.

Intervju, 24.01.2015

Susanne Kathlen Mader: I familie med modernismen

Jeg ønsker at verkene skal være intenst til stede uten å lage støy; at de utstråler en tilstedeværelse som samtidig er stillferdig og dynamisk. Les Eline Bjerkans intervju med Susanne Kathlen Mader.

Kommentar, 29.10.2014

Intern åpenhet

Trondheim Open som gikk av stabelen tidligere i oktober involverte de fleste kunstaktører og atelierfellesskap i byen. Hovedinntrykket under de fire dagene det foregikk var nok forventningen om Østbyen som kunstarena og at arrangementet fortsatt har mye å gå på før det når ut til flere enn de deltagende selv.

Kritikk, 23.09.2014

En reise til jordens indre

Tidsaspektet er da også det sentrale elementet i At Any Given Moment. Rent praktisk trer det i kraft allerede før verket utspiller seg.

Intervju, 08.09.2014

Anna Ring og Rus Mesic: Forgjengelige rom

Når jeg jobber med organiske materialer, får kunsten et preg av å eksistere her og nå, den er ikke vedvarende, men vaskes bort når utstillingen er ferdig.

Kritikk, 23.05.2014

Handlingsrom

Det er lett å sitte igjen med et inntrykk av at selve utstillingen og beslutningen om Munkholmen som visningsted blir stående å stange mot hverandre, og at det her enten er snakk om en mulighet som ikke realiseres eller en ubalanse i det som formidles.

Intervju, 04.04.2014

Enjoy, It´s Later Than You Think

En glad bergenser med sløyfe rundt halsen hilser deg hjertelig velkommen til Enjoy, It´s Later Than You Think, og byr deg samtidig på et glass lørdagsbobler med gratis påfyll. Stedet er Heimdal kunstforening.