– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen – ArtScene Trondheim


– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

Kommentar, 17.04.2020

I dag publiserer ArtScene Trondheim Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene, en tekst om Kunstakademiet i Trondheim (KiT). I teksten belyses forhold knyttet til akademiets administrasjon, undervisning og HR.

NTNUs kommunikasjonsrådgiver Ole Tolstad, kommunikasjonsjef Siv Anniken Røv, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, instituttleder ved KiT Florian Schneider og Fredrik Shetelig, dekan ved AD-fakultetet ved NTNU, har fått innsyn i kritikken som fremlegges i teksten. Shetelig svarer her på vegne av NTNU:

«NTNU og Fakultet for arkitektur og design har på flere nivåer og til enkeltpersoner mottatt en rekke ulike henvendelser fra ArtScene om å belyse situasjonen ved Kunstakademiet (KiT) om akademiets administrasjon, undervisning og HR. Dette notatet gir et samlet tilsvar fra NTNU.

ArtScene viser til anonyme kilder som hevder en forverring de siste årene, og at undervisningen og utdanningsforløpet ved Kunstakademiet i Trondheim virker å være overlatt til tilfeldighetene.

Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen.

– All utdanning og undervisning er koordinert i ledelsen ved instituttet.

– Korona-situasjonen kom plutselig over oss med store utfordringer innen vårt fagområde. Samtlige ansvarlige har vært svært aktive i både å få relevant digital undervisning på plass og mobilisert studentenes medvirkning til å få det beste ut av situasjonen. KiT prioriterer høyt å skape forutsigbarhet og tydelighet for studentenes studiehverdag.

– At lærerstaben vår blir satt under press i den nåværende situasjonen er ikke særegent for KiT, dette gjelder hele samfunnet i disse tider.

– Flere av de andre momentene i innspillet fra ArtScene er det umulig å ettergå eller kommentere. De berører ansettelser, kontrakter, ressurstilgang, sykefravær etc. Forespørsler om gi ut informasjon om HMS-avvik og identifisering av tiltak fra arbeidsmiljøundersøkelser må rettes til HR- og HMS-avdelingen ved NTNU.

Det er riktig at arbeidsforholdene ved KiT er utfordrende. Noen ansatte opplever at det er konflikter på arbeidsplassen, noe som kommer frem i arbeidsmiljøundersøkelsene i 2017 og 2019. Det er imidlertid gjort et stort arbeid de siste årene for å bedre arbeidsmiljøet ved strukturerte møte-arenaer og -rytmer, tydeligere systemer for undervisning med blant annet studie- og semesterplaner, samt forbedrede rutiner for medvirkning for studenter og ansatte. KiT sin ambisjon er å forbedre arbeidsmiljøet og videreutvikle utdanningstilbudet i tråd med NTNUs retningslinjer og strategier. Vi er ennå ikke i mål. Arbeidet vil fortsette med samme styrke, og involverer både ledelse, ansatte og studenter.

KiT og fakultetets rolle og samfunnsoppdrag er å være en viktig aktør i å videreføre kunsten i samfunnet ved Norges største universitet. NTNUs styre har tydeliggjort sin tillit og forventning til kunstfeltet gjennom et eget kapittel om kunst i universitetets strategi «Kunnskap for en bedre verden». Dette berører behovet for kritikk, ny innsikt og en diskurs om kunstens rolle og den kunstneriske frihet i et globalt og sårbart samfunn.

KiT inviterer gjerne ArtScene til en kritisk og konstruktiv diskusjon om hvordan KiT og NTNU kan komme med strategiske bidrag til kunstens rolle i samfunnet.

Vi forutsetter at vi får mulighet til å svare også på kritikk mot KiT som måtte gå ut over de punktene som er omtalt i e-posten til meg og instituttleder Florian Schneider (dato), ref. Vær varsom-plakaten pkt. 4.15. Vi ønsker også å få artikkelen til gjennomsyn før publisering hvis dere velger ut deler av, eller redigerer, det tilsvaret som dere her har fått.

Fredrik Shetelig, dekan ved AD-fakultetet ved NTNU»

 

På ArtScene Trondheims henvendelse til NTNU-ledelsen om saker som berører arbeidsmiljø og innsynsrett i rapporter om arbeidsmiljø og -klima fra 2017 og 2019, har spørsmålene våre blitt sendt nedover i rekkene og tilbake til instituttleder ved Kunstakademiets bord. Til slutt har Arve Skjærvø, HR og HMS-ansvarlig ved NTNU, blitt påkoblet.

Det har ikke lyktes ArtScene Trondheim å få innsyn i rapporten om arbeidsmiljø/-klima fra 2017 innen saken ble publisert. 

Vi venter også på svar på spørsmål om hvor mange personalrelaterte saker av alvorlig karakter som Kunstakademiet har til behandling og hvor lang saksbehandlingstid det forventes å være på slike. Det har heller ikke lyktes oss å få mer informasjon rundt prioritering av faget «Kunst og fellesskapets rom» eller tilbakemelding på spørsmål knyttet til plagiat av emner.