– Løsningen må vi først og fremst finne internt – ArtScene Trondheim


– Løsningen må vi først og fremst finne internt

Kommentar, 06.05.2020

I dag publiserer ArtScene Trondheim (AST) en oppfølgingssak om Kunstakademiet i Trondheim, Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet. I teksten belyses noen forhold knyttet til akademiets administrasjon, studier, undervisning, habilitet og HR.

Fra før har vi publisert saken Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene (17.04.20), som Fredrik Shetelig, dekan ved AD-fakultetet ved NTNU, imøtegikk med kommentaren – Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen.

Shetelig og KiTs instituttleder Florian Schneider har fått tilsendt kopi av alle punktene som AST belyser kritisk i de to publiserte sakene, og blitt invitert til å komme med innspill og kommentarer. Shetelig svarer herved på nytt på vegne av NTNU vedrørende ASTs oppfølgingssak:

 

Svar til ArtScene 06.05.2020 fra AD-fakultetet

Teksten vi har blitt bedt om å svare på inneholder en rekke anonyme, kritiske påstander om drift og undervisning ved Kunstakademiet I Trondheim. Flere av utsagnene berører personalmessige forhold som vi verken kan, eller vil kommentere i media. Løsningen på disse sakene må vi først og fremst finne internt, i dialog mellom ledelse, ansatte og studenter.
 
Jeg skrev i mitt forrige tilsvar 17.4, at det er riktig at arbeidsforholdene ved KiT er utfordrende. ArtScene har rett til å sette et kritisk søkelys på vår virksomhet. Samtidig vil jeg minne om at det er god presseskikk å tilstrebe bredde i valg av kilder. Det er ulike meninger blant våre studenter og ansatte. Noen er misfornøyde, mens andre mener at utviklingen ved akademiet går i en positiv
retning.
 
Ledelsen ved KiT og AD-fakultetet har jobbet målrettet med å styrke kunstens strategiske posisjon ved NTNU på ulike måter. Dette vises blant annet i NTNUs strategi, etablering av phd-program i kunstnerisk utviklingsarbeid og at finansieringen nå er på plass for et knippe stipendiater som er i ferd med å starte sine prosjekter. Invitasjonen i forrige innlegg til en åpen og kritisk diskusjon om kunstens rolle i samfunnet på dette grunnlaget står ved lag.
 
Fortsatt gjenstår mye arbeid, men jeg vil gjenta mitt hovedpoeng fra forrige innlegg om at vi ikke kjenner oss igjen i ArtScenes ensidig negative beskrivelse av situasjonen ved Kunstakademiet.
 
Med hilsen Fredrik Shetelig
dekan ved NTNU Fakultet for arkitektur og design