Kontinuerlig. Forfall. – ArtScene Trondheim


Kontinuerlig. Forfall.

Intervju, 24.09.2013

Det er ikke fritt for at man har hatt anledning til å være forventningsfull til Constant. Decay. Allerede 23. august i år fikk man en prøvesmak da utstillingen Repetisjon som en form for forandring av Per Kristian Nygård ble vist i RAKE visningsrom. Hovedarrangementet med bidrag fra over førti kunstnere, arkitekter og skribenter åpner den 5. oktober. ArtScene Trondheim har pratet med intiativtagerne Charlotte Rostad og Trygve Ohren:

MF: Kan dere fortelle litt om hva Constant. Decay. omhandler?

CR & TO: Constant. Decay. tar utgangspunkt i nabobygget til RAKE visningsrom – bygården Elgeseter gate 30 b – som skal rives, og den uavklarte situasjonen bygget har befunnet seg i de siste 60 årene. Bygården ble oppført i 1911, men har helt siden 50-tallet vært planlagt å reguleres vekk for å gjøre plass til en bredere Elgeseter gate. I dag er den en gang så staselige bygården i så dårlig forfatning at det ikke anses forsvarlig å bo der. Trondheim kommune, som inntil nylig eide bygget, har flyttet ut alle leietagerne og har solgt det til Statens Vegvesen. RAKE har nå fått mulighet til å bruke huset til å arrangere utstillinger før det skal rives.

Statens Vegvesen kjøpte bygården med intensjon om å rive den for å gi plass til nye “Elgeseter Boulevard”, som har planlagt byggestart i 2015. Det har altså gått omkring 60 år fra man bestemte seg for at bygningen skulle bort, til at det nå gjøres kort prosess. Gjennom at RAKE har hatt Elgeseter gate 30 b som nabo i to år nå, har vi rukket å bli godt kjent med noen av leietakerne. En av beboerne, Ivar, har siden vi begynte å bygge visningsrommet, deltatt i prosessen. Ivar har også bedyret at han passer på den skjøre vindusfasaden i RAKE så den ikke utsettes for hærverk. Selv om Ivar nå har flyttet, kommer han fortsatt tilbake for å forsikre seg om at alt er slik det skal være. Han har levd mye av livet sitt der, og selv om han erkjenner at det er både varmere og mindre støy i den nye leiligheten, savner han bygården. Gradvis siden 50-tallet har bygningen forfalt, og ved flere anledninger har den vært nær ved å bli fjernet. Denne usikkerheten har beboerne i bygården måttet leve med.

Constant. Decay. handler derfor om bygården, og den usikkerheten beboerne har levd i. For RAKE dreier det seg også om muligheten til å eksperimentere med andre utstillingsformater enn det vi har hatt anledning til å teste ut tidligere. En rivningsklar bygård, med fjorten leiligheter og to næringslokaler, er en mulighet som vi ikke kan la gå fra oss. Gjennom utstillingen Constant. Decay. ønsker vi å gi vår kjære nabo en «verdig død», men også å tilføre nytt liv i Elgeseter gate, og ikke minst til «kulturbyen Trondheim».

elgeseter boulevard_sverre pedersenMF: Hva legger dere i tittelen, som på norsk blir noe sånt som Kontinuerlig. Forfall. Kan den feks leses som en kommentar til selvmotsigelser innen (by)planlegging og -utvikling?

CR & TO: Tittelen speiler jo situasjonen bygget er i på mange måter, og det kan absolutt sees på som en kritikk til hvordan byplanlegging er håndtert her. Vi synes egentlig det er merkelig at man velger å følge en 60 år gammel plan uten å vurdere nye muligheter for bevaring av denne bygården, med sin unike arkitektur. Bygget slik det fremstår i dag er et bilde på hvordan kontroll og behovet for å planlegge, ofte står i veien for utvikling og det livet som leves hver eneste dag.

Det er likevel en åpenhet i tittelen vi er opptatt av. Vi ønsker ikke å legge for mange føringer på hvordan man skal tolke tittelen eller oppleve utstillingen. På samme måte har utstillerne kun forholdt seg løst til bakgrunnen for og situasjonen Elgeseter gate befinner seg i, og de to begrepene i tittelen: Constant. Decay.

MF: Listen med deltagere i Constant. Decay. er lang, kan dere si noe om bidragsyterne?

CR & TO: I januar i år ble vi gjort oppmerksom på at bygården skulle tømmes for beboere og rives. Ideen om å gjøre en utstilling oppstod umiddelbart, men det var først i mars at vi virkelig bestemte oss for å kjøre på. Vi innså tidlig at vi ble nødt til å bruke tidpresset som en ressurs i prosjektet, som i sin tur har påvirket hvordan vi har gått frem. Til å begynne med inviterte vi en liten gruppe lokale kunstnere og arkitekter som vi lenge har hatt lyst til å jobbe med. I dialog med dem har ytterligere blitt involvert, og etter hvert som snøballen rullet og prosjektet begynte å ta form, har flere kommet til, mens andre har falt fra. I dag står vi igjen med et program som omfatter omkring førti involverte, med til sammen tretti prosjekter. Mange av prosjektene vil være tilgjengelig under hele utstillingsperioden, montert i eller utenfor bygården. Andre knyttes opp mot en publikasjon, mens endel prosjekter vil oppstå, og ha egne åpninger underveis i perioden.

Vi snakker om mangelen på tid som ressurs. I denne prosessen har det vært helt essensielt for oss at vi har gitt alle involverte bortimot frie tøyler – riktignok på et nullbudsjett – til å utarbeide egne prosjekter. Vi ønsker ikke å dra frem noen av bidragsyterne spesielt her, men kan si om dem som gruppe at RAKE gjennomfører prosjektet med en gjeng kunstnere, skribenter og arkitekter som vi stoler fullt og helt på. Både når det kommer til det å få ferdigstilt prosjektene sine, og når det gjelder kvalitet!

MF: Hva er Trondheim Utopi Forening, og hva skal denne konstellasjonen bidra med?

CR & TO: TUF ble etablert under en 32 timers reise med bil tur-retur Trondheim-Lofoten. Foreningens medlemmer består per dags dato av Ørjan Aas, Charlotte Rostad og Trygve Ohren. I tillegg vant Aurora Solberg og Espen Stokke billetter til TUF-toget ved foreningens første lotteri. Foreningen er i vekst og vil etterhvert etablere seg som et av Trondheims viktigste bidrag på den utopiske kunstscenen.

Under Constant. Decay. vil man trå inn i Trondheim Utopi Forening sine lokaler. Der vil det være mulig å få innblikk i hva foreningen jobber med, og samtidig kunne bidra med egne ideer til foreningens stadig voksende utopiske prosjekt.

MF: Har dere begynt å få en oversikt over programmet – det virker omfattende?

CR & TO: Både ja og nei. Vi begynner å få god oversikt over hva utstillingen skal inneholde, og ikke minst hvem som bidrar. Men selve programmet – hva som skjer når – vil avklares nærmere åpningsdagen. I tillegg vil det også (forhåpentligvis) oppstå nye prosjekter underveis.

Utstillingen åpner 5. oktober og varer til 2. november. I denne perioden vil Elgeseter gt 30 b være åpent hver dag fra kl. 11.00 – 21.00. Den gamle Frukt & Tobakk-kiosken i første etasje har blitt omformet til et «sosialt rom» av Arkitekturfabrikken og Diana Espinosa Albornoz, med god hjelp fra en håndfull arkitektstudenter. Dette rommet blir inngangen til prosjektet, hvor det vil bli mulig å få informasjon om programmet, ta en kopp kaffe, lese bok eller bare henge rundt peisen.

Prosjektet Her kommer ingenting vil foregå i bygårdens andre næringslokale. Det vil huse fem separatutstillinger av kunstnere fra KiT med åpning hver fredag i utstillingsperioden. Fredagsåpningene vil sammenfalle med ting som skjer andre steder i bygården, som for eksempel performancer eller konserter.

I en av leilighetene inviteres de besøkende til middagsselskap. Prosjektet er et samarbeid mellom kunstnerduoen Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen og Heim & Land Arkitekter. Det planlegges regelmessige middager under hele perioden, hvor man kan booke plass via en mailadresse. Fullstendig program vil bli tilgjengelig på RAKEs hjemmeside. For å holde seg oppdatert på hva som skjer i bygården underveis i utstillingsperioden anbefales det å sjekke hjemmesiden, eller bare komme innom å hente ukens program.

MF: Visningsrommet RAKE har markert seg i kunstscenen, både gjennom sin iøyenfallende bygning men også med et gjennomført utstillingsprogram. Ved å være nærmeste nabo til den rivningsklare bygården, hvordan er utsiktene for Rake visningsrom nå som “Elgeseter boulevard” skal igangsettes?

CR & TO: Fremtiden til RAKE visningsrom slik det eksisterer nå er usikker. Da vi startet opp for to år siden var ideen at vi skulle drive stedet så lenge som byggetillatelsen tilsa, altså i to år. Men vi ser jo nå at vi ennå ikke er helt ferdig med RAKE. Vi har fått forlenget kontrakten med Trondheim kommune med to nye år, altså til sommeren 2015, og vi har utstillere klare for hele 2014. Samtidig er situasjonen med utbygging av Elgester gate såpass uavklart at det er vanskelig å si noe sikkert. Vi forholder oss, som tidligere nevnt, til en konstant usikkerhet.

Constant. Decay. åpner 5. oktober og foregår fram til 2. november 2013.

Medvirkende: Silje Linge Haaland og Andrea Bakketun, Jens Stegger Ledaal / 1. Rgt. / Kunstmilitsen, Pernille Elida Fjoran, Karianne Stensland, Per Kristian Nygård, Maja Nilsen, Marte Vold, Øyvind Aspen, Sandra Nyberg, Rune Følgerø, Ann-Cathrin Hertling, Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen, TUF – Trondheim Utopi Forening, Cathrine Ruud, Arkitekturfabrikken, August Schmidt, Heim & Land, Diana Espinosa Albornoz, Karen Margrethe Sørensen, Hermann Grøndahl, Anne Cecilie Lie, Philip Buer Elvegård, Øyvind Sørfjordmo, Espen Stokke, Trond Åm og Oliver Lowenstein

Program for åpningsdagen:

18.00 Performance med Karen Margrethe Sørensen
Hang-out i tidl. Frukt & Tobakk-hjørnet
19.00 Offisiel åpning av gruppeutstillingen og selve bygården
20.00 Endapartoo, «Toys in the attic»
23.00 AUKRA
24.00 Ronny Kvendseth spiller plater