Fiendtlig innstilt museum – ArtScene Trondheim


Fiendtlig innstilt museum

Nyheter, 01.02.2013

Den 25. januar hadde Morgenbladet et oppslag om kunstscenen i Trondheim i henholdsvis artikkelen Politisk korrekt ekstremisme av Tommy Olsson og tilsvaret Jeg trenger ikke like dem, om museumsdirektør Pontus Kyanders forhold til nettmagasinet Art Scene Trondheim, av Bjarne Riiser Gundersen.

I saken stilles det spørsmål ved Trondheim Kunstmuseums ideologiske verdensanskuelse, samt at museets direktør sin håndtering av diverse hendelser diskuteres. Så lenge det foreligger en klar divergens mellom museets framstilling og den oppfatning offentligheten har av hendelser (pranks og misforståelser) som rammer museet, vil ikke museets iscenesettelser oppleves troverdig. Museet risikerer å falle for egne mediegrep, med (kunst-)offentlighetens manglende tillit til kunstinstitusjonen som resultat.

Museets uttalte intensjon om å framstå som meningsytrende og klartalt aktør svekkes idét direktøren velger enkleste utvei; å bakke unna enhver faglig diskusjon med å avvise faglig kritikk som personangrep.

Art Scene Trondheims innlegg Fiendtlig innstilt kunstmuseum står på trykk i Morgenbladet, 1. februar 2013

 

Relaterte tekster:
Direktørens mandat
Fellesskap er ikke det samme som nasjon eller territorium …
I skuggan av sig själv
Propaganda for det gode
En god utstilling