Eli Anne Tiller-prisen 2015 tildeles Karianne Stensland – ArtScene Trondheim


Eli Anne Tiller-prisen 2015 tildeles Karianne Stensland

Nyheter, 22.02.2015

Den nylig opprettede Eli 32_Det er botn i Vestfjorden_web_v2Anne Tiller-prisen utdeles for første gang og tildeles Karianne Stensland idag, 22. februar 2015. Overrekkelsen vil foregå i Trondhjem kunstforenings lokaler i første etasje/Café Ni muser og deles ut av Randi Lium, førstekonservator og forsker ved Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og tidligere direktør ved Trondheim Kunstmuseum.

I statuttene for kunstprisen står det at den skal deles ut til en aktiv og nålevende kunstner som holder faglig høyt nivå og som har gjort en særlig innsats innen kunstfeltet, både med eget arbeid og for fellesskapet. Formålet er å fremme kvinners kunstnerskap og skal være til inspirasjon for andre kunstnere. Den er også opprettet for å minnes Eli Anne Tillers kunstnerskap (f. 1940 – 22.02.2013).

Av arbeidsutvalget, som består av Brynhild Bye Tiller, Anne-Tove Huse og Randi Lium, begrunnes valget av Karianne Stensland (f. 1969) som årets prismottager slik: «I sitt arbeid med hovedfokus på det performative kunstfeltet, beveger hun seg lett på tvers av ulike uttrykk, ulike kunstneriske disipliner og kunsthistoriske tradisjoner. I et mangslungent og interdisiplinært arbeid, finnes det elementer av improvisasjon og stedsspesifikke produksjoner med overraskende metoder, ofte gjennomført på overraskende steder. Stensland stiller i sitt arbeid spørsmål ved maktforhold, kjønn og kunstnerens rolle i samfunnet.»

Det framheves likedan at Eli Anne Tiller i sitt kunstnerskap selv var engasjert i spørsmål om makt, kjønn og kunstnerens rolle. Tiller var født i Steinkjer, hadde sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim (1979-83) og hadde i flere år atelier på Seminarplassen i Klæbu, utenfor Trondheim. I februar 2014, ett år etter hennes bortgang, ble Billedkunstner Eli Anne Tillers forening for fremme av kvinners kunstnerskap stiftet. I tillegg til opprettelsen av Eli Anne Tiller-prisen som utdeles i dag, stod foreningen bak en større minneutstilling om Tillers kunstnerskap på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i samarbeid med Nils Aas Kunstverksted i 2014.

10_STORHETSTID_foto-Andrea-L_Kittilsen_Artscene-TrondheimOm årets prismottager Karianne Stensland beskrives det videre at: «Hun er en fremragende representant for norsk samtidskunst med stor aktivitet på et høyt faglig nivå». Karianne Stensland som har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim (2000-05) deltar for tiden på utstillingen SKULPTUR i regi Royal British Society of Sculptors (RBS) i London, med fokus på nordisk skulptur. I 2014 gjennomførte Stensland prosjektene Det er botn i Vestfjorden, Nordnorsk kunstnersenter (Svolvær), Grave et hull, Babel visningsrom for kunst, Trondheim, Komposisjon for Maskin og Skulptur, LevArt, Levanger og Oppblomstring, Stamsund. I år skal hun blant annet ha separatutstilling i Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Les også intervjuet Grovarbeid med Karianne Stensland.