Tenketank for tomme tanker

Kommentar 20.01.2012

I et nyhetsbrev datert 19. januar innovationcamp2011b2012 informerer Trøndelag senter for samtidskunst om at senteret utsetter årets utstillingsprogram, til fordel for en 4 måneders åpen «selvransakelse» av organisasjonen, under fanen Tenketank 2012.

Med brede penselstrøk inviterer TSSK publikum til å føle seg fram for i fellesskap å finne ut av hva institusjonen er:

En kunstinstitusjon bør være i konstant bevegelse for å ta inn i seg de strømninger som finnes i sin samtid, og møte disse på en dynamisk måte. Styret har derfor i samarbeid med Kunstfaglig råd planlagt å gjøre TSSK om til en Tenketank frem til medio april; en åpen plattform for å diskutere TSSK sin form og sitt innhold.

Ann Cathrin Hertling, Styreleder TSSK, Nyhetsbrev 19.01.12

Gjennom applikasjoner som Tenketank og Faglig Forum benyttes det som kan leses som tomme påfunn for å dekke over det at institusjonen gir inntrykk av å knapt ha forberedt seg på en hverdag uten daglig leder.

Vinteren 2011 gikk daværende leder Madeleine Park sin arbeidskontrakt ut, og styrets mangelfulle arbeidsgiveransvarlige og organisatoriske innsats i å 1. informere om hvorvidt TSSK ønsket at leder skulle fortsette i jobben eller ikke, 2. søke etter vedkommendes etterfølger, eller 3. planlegge utstillingsåret for 2012 med de resurssene man har, virker å ha resultert i en snublende start på utstillingsåret 2012. Styret i TSSK sin egen entusiasme for det man kan forestille seg er plan B, kan måles i antall ganger ordet tenketank er brukt i nyhetsbrevet/pressemeldingen, men etterlater lite annet enn en opplevelse av manglende kurs.

Kunstnersenteret har i 2010 vært igjennom en offentlig initiert organisasjonsutredning. Denne later nå til å bli brukt av TSSK for å fortsette i samme allmenpsykologiske spor Hvem og hva er vi? istedet for å ‘sette igang’ driften:

Det å bli påført en utredning uten videre valg kan oppleves utfordrene og provoserende. Prosessen og metoden kan det stilles spørsmål til; det har vært en meget tidkrevende prosess og ressursmessig utfordrende. Samtidig har utredningen motivert styret i TSSK til å se prosessen som et mulighetsrom for videre utvikling; en institusjon trenger å stille spørsmål til seg selv og utføre kontinuerlig selvransakelse, slik at den forfekter utvikling versus innvikling. 

Ann Cathrin Hertling, Styreleder TSSK, 19.01.12

gruppe5arbeidSpørsmål som tvinger seg fram når man skal forholde seg til at styret (i samarbeid med kunstfaglig råd) har inntatt rollen som ‘kurator’ for kunstnersenteret er flere. Er en ny runde, – og en halvårig lang selvransakelse virkelig den mest hensiktsmessige metoden å erstatte det arbeidet tidligere daglig leder har gjort og tilført institusjonen? Er det demokratiske «alle skal få ytre seg om institusjonens strategier og faglige utvikling» noe man gjør for å spisse en kunstinstitusjon? Eller er styrets arbeid et forsøk på å dekke over at kunstnersenteret ikke bare mangler resursser, men også retningssans.

TSSKs intensjoner om å gjøre om TSSK til en «aktiv tenketank» med faglig interne møter som «Trondheim Open 2012» eller «forskjellen mellom kunstnerorganisasjon og kunstnersenter» gir signaler om at kunstnersenteret befinner seg i et faglig tomrom, og har vanskeligheter med å videreføre den utvikling stedet har hatt under forrige leder.