Taust om søkerliste – ArtScene Trondheim


Taust om søkerliste

Nyheter, 04.05.2015

Tidligere i år utlyste styret i den forestående kunsthallen i Trondheim stillingen som direktør. Innstillingen er konkurransedyktig betinget og fristen gikk ut etter påske i år. Bemanningsselskapet Job Zone, som er ansvarlig for utlysningen, vil ikke si noe mer enn at det er ”mange søkere til stillingen” og at det er snakk om søkere fra både inn- og utland. Styreleder Ellen Tveit Klingenberg har på henvendelse fra ArtScene Trondheim så langt holdt kortene tett til brystet vedrørende detaljer rundt søkerlisten.

Som en respons på ArtScene Trondheims nyhetsoppdatering skriver styreleder Ellen T. Klingenberg i en kort mail den 5. mai at stillingens søknadsfrist likevel ikke er utløpt, men er blitt utvidet til 1. juni 2015. Det er også brakt på det rene at de internasjonale, engelskspråklige søkerne har falt fra på grunn av språkkravet. Utlysningen vil annonseres fortrinnsvis i nordiske kunsttidsskrifter og kulturaviser.

Direktøren for kunsthallen, som flytter inn i lokalene i den gamle brannstasjonen i Søndre gate i januar 2016, skal etter planen bygge opp en stab bestående av 4.25 stillinger. Den nåværende og midlertidige kunsthallen i Dronningens gate er styrt av prosjektleder Helena Holmberg. Kunsthallen eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

ArtScene Trondheim er i kontakt med Kunsthallens styre og kommer tilbake med mer angående ansettelse av direktør.