12 søkere til direktørstilling – ArtScene Trondheim


12 søkere til direktørstilling

Nyheter, 12.06.2015

Fredag 12. juni møtte ArtScene Trondheim styreleder for Kunsthall Trondheim Ellen Tveit Klingenberg i forbindelse med at søknadsfristen til direktørstillingen gikk ut den 1. juni og styret er nå er i gang med å behandle søknadene. Målet er en ansettelse av direktør i løpet av juli.

AST: Dere utsatte fristen med ytterligere tre uker i starten av mai. Var grunnene til dette at dere var på utkikk etter spesifikke personer, var det fordi det var for få søkere som var kvalifiserte eller var det andre grunner som lå bak?

ETK: Nei, ingenting spesielt ligger bak, her. Vi fikk inn signaler om at den første utlysningen, med en søknadsfrist på tre uker, var for kort. I og med at den første fristen sammenfalt også med påskeferien tenkte vi at utlysningen kanskje ikke fikk nok tid til først å spre seg. Dette må til for å motta gode søknader fra kvalifiserte søkere. Vi ønsket nok også et noe bredere søknadsgrunnlag, men jeg må understreke at det allerede i første runde var nok kvalifiserte søkere til at vi allerede da kunne ha startet behandlingen.

Styreleder ønsker ikke å gå spesifikt inn på hvem av søkerne som kom med i andre runde. Søkerlisten til direktør ved Kunsthall Trondheim teller tolv personer og viser en liste med forholdsvis unge søkere:

Helena Holmberg (Trondheim, 55 år): Nåværende kunstnerisk leder for Kunsthall Trondheim og de midlertidige kunsthallokalene i Dronningens gate. 28. Tidligere leder og kurator ved Index, en institusjon for svensk og internasjonal samtidskunst i Stockholm.

Lorella Scacco (Roma, Italia, 44 år): Kunstkritiker og kurator. Har fungert som redaktør for en rekke publikasjoner om italiensk samtidskunst. Kuratorerfaring fra flere internasjonale både gruppe- og separatutstillinger i Italia og Norge. Tidligere kunstnerisk direktør ved Effearte Gallery i Milano.

Wim Waelput (Gent, Belgia, 36 år): Initiativtager for og direktør og kurator ved visningsrommet for samtidskunst KIOSK i Gent. Kurator- og forelesningserfaring blant annet fra Mondrian Fund og Art Rotterdam.

Camilla Boemio (Macerata, Italia, 39 år): Skribent, foredragsholder og kurator med kuratorerfaring fra utstillinger i blant annet Roma, Venezia og New York.

Susanne Ewerlöf (Stockholm, 33 år): Freelance kurator med bachelor i Culture, Society & Media ved Universitet i Linköping og International Master Program in Curating Art fra Universitetet i Stockholm.

Daniel Wetterskog (Utø, Sverige, 36 år): Museumssjef ved Scenkonstmuseet i Stockholm. Tidligere sjef for Luna kulturhus i Södertälje og tidligere sjef for museet og kunsthallen i Örnsköldsvik.

Zane Datava (Trondheim, 33 år): Frilans kurator med utdannelse fra NTNU, Riga Stradins University og Latvian Academy of Culture. Kuratorbakgrunn fra blant annet Latvian Center for Contemporary Art i Riga.

Åse Kamilla Aslaksen (Oslo, 27 år): Kunsthistoriker og kunstkonsulent med master fra Universitet i Oslo og master i Art Theory fra Goldsmith University i London.

Martin Palmer (Trondheim, 33 år): freelance kurator og skribent. Ansvarlig redaktør for Forum Nidrosiae med arbeidserfaring fra Trondheim Elektroniske Kunstsenter.

Ivan Dujmusic (Volda, 33 år): Multimediakunstner med master fra Kunstakademiet i Zagreb og en bachelor i animasjon fra Høgskulen i Volda.

Frida Oline Evensen Winther (Trondheim, 25 år): (ingen tilgjengelig informasjon).

Janne Lindgaard (Trondheim, 26 år): (ingen tilgjengelig informasjon).

I tiden etter ansettelse av direktør vil første merkedag være overtagelsen av lokalene i Søndregate. Dette vil i følge Tveit Klingenberg skje i løpet av august måned. Gjennom neste vår vil de øvrige 3.25 personene som vil utgjøre kunsthallens fagstab ansettes. Styrelederen understreker at alt går etter den skisserte fremdriftsplanen som var lagt allerede for over ett år siden og åpning er fremdeles satt til oktober 2016.

ETK: Vi i styret har allerede startet å gjøre oss noen tanker omkring åpningsutstillingen – selvfølgelig ikke innholdsmessig og kuratorisk. Åpningsutstillingen vil være noe av det første den nyansatte direktøren må starte planleggingen av. Høyst sannsynlig vil det bli en utstilling bestående av noe som allerede er produsert og den bør holde et høyt faglig nivå samtidig som den appellerer til en bredde i befolkningen.

Tveit Klingenberg understreker at hun er fornøyd med søkerlisten til direktørstillingen ved Kunsthall Trondheim.