17 søkere til direktørstilling

Nyheter, 14.01.2014

Tirsdag 14. januar kunne Trondheim Kunstmuseum melde at 17 personer har søkt på stillingen som ny direktør ved museet. Administrerende direktør ved Museene i Sør-Trøndelag, Suzette Paasche, uttaler i forbindelse med kunngjøringen, at hun er godt fornøyd med både søknadsantallet og kompetansenivået den gjenspeiler.

– Ved forrige utlysning hadde vi langt færre søkere, noe som vitner om at Trondheim Kunstmuseum har økt synligheten de siste årene. Institusjonen er en ettertraktet institusjon å være leder for, kommenterer Paasche. Èn av grunnene til dette må riktignok tilskrives at museet denne gangen har gått bredere ut enn sist gang de søkte etter ny direktør i 2010. Dette ble bekreftet av Paasche overfor ArtScene Trondheim torsdag 09. januar.

Blant de 17 søkerne finner man:

– Henrik der Minassian: Direktør ved ROM for kunst og arkitektur, Oslo

– Lars Grambye: Kunsthistoriker, leder for Danish Contemporary Art Foundation (1997-2003), direktør for Malmö Konsthall (2003-2007), leder for kunsthallen Brandts i Odense (2007-2013)

– Lanfranco Aceti: PhD, University of the Arts London. Kuratorisk og undervisningspraksis fra London og Istanbul. Nåværende direktør ved Kasa Gallery, Istanbul

– Johan Börjesson: Kunsthallsjef ved Marabouparken (2006-2011)

– Jan Kokkin: Forfatter og tidligere kritiker for Dagens Næringsliv og Morgenbladet

– Shannon Egan: PhD, direktør ved The Schumucker Art Gallery, Gettysburg

– Ulrika Wallin: Rådgiver i rådmannens fagstab, kultur, Trondheim Kommune

–  Martina Fadda, BA Humanistiske fag, Norge

– Siri Mojlanen, MA Informatiker, Norge

– Ingeborg Bodzioch, MA, Norge

– Maurice Ortega, Mag. art, Australia

– Camilla Birkeland, Mag. art, Australia

– Eduard Alquèzar, BA, industriell modelering, Spania

Det meldes for øvrig om at fire av søkerne har bedt om å få sin søknad behandlet konfidensielt.

Paasche har overfor ArtScene Trondheim understreket at utlysningens søknadsfrist, som utløp 10. januar, ikke er bindende og at museet også kan ta kontakt med personer i tiden fremover.

Det er allerede foretatt en vurdering av samtlige kandidater og det planlegges intervjurunder allerede i uke 4. Overordnet er målet å ha en kandidat klar til styremøtet som skal avholdes den 28. februar.