Johan Börjesson til Trondheim Kunstmuseum – ArtScene Trondheim


Johan Börjesson til Trondheim Kunstmuseum

Nyheter, 21.03.2014

I dag kunngjorde Trondheim Johan Börjesson, tiltredende direktør Trondheim Kunstmuseum (f: Marius Meli)Kunstmuseum (TKM) at den nye direktøren ved museet er svenske Johan Börjesson. I presseskrivet heter det seg at styret ved Museene i Sør-Trøndelag (MiST) vektlegger Börjessons ”totale kompetanse, både innen kunstfeltet, tidligere erfaring fra kunstmuseum” og at han over flere år har vist seg som en ”engasjert og dyktig leder”. MiSTs administrerende direktør, Suzette Paasche, uttaler i forbindelse med kunngjøringen: – Börjesson har kvalitetene vi ser etter, og får svært gode skussmål fra tidligere arbeidsgivere. Og videre: – I sin vurdering av søkere til stillingen som direktør har vi lagt vekt på kunstfaglig bakgrunn, erfaring fra ledelse og internasjonalt nettverk.

Börjesson er 44 år og utdannet kunsthistoriker, med master fra universitetet i Stockholm. Han arbeidet som museumspedagog ved Moderna Museet og Nationalmuseet inntil han i 2001 ble ansatt som prosjektleder for Marabouparken, der han over flere år har fungert som direktør ved stedets kunsthall (til 2011). De seneste årene har Börjesson blant annet jobbet som frilans kunstkritiker.

Den nye direktøren ved Trondheim Kunstmuseum er en av de opprinnelig 17 søkerne til stillingen. Midtveis i prosessen takket en av søkerne – danske Lars Gramby – ja til direktørjobb ved Sørlandet Kunstmuseum (SKMU) og utgikk dermed fra søkerlisten.

Börjesson ble formelt ansatt av MiSTs styre tidligere i dag og uttaler: – Det å bli leder for Trondheim Kunstmuseum er både personlig og profesjonelt veldig spennende. Min tidligere erfaring fra store institusjoner som Moderna Museet og Nationalmuseet i Stockholm, en situasjon der jeg fikk være med å forme en kunstinstitusjon fra grunnen av, kan komme godt med i min nye stilling. Trondheim Kunstmuseum er et museum med en omfattende samling, hvor min forgjenger Pontus Kyander har begynt et spennende arbeid med utstillinger med internasjonalt preg. Jeg vil fortsette Trondheim kunstmuseums orientering mot internasjonal samtidskunst og belyse samlingen i lys av samtiden. Jeg har også en fortid innen formidling som forhåpningsvis kommer til å merkes i museet.

Også Suzette Paasche vektlegger avslutningsvis Börjessons fremtidige rolle som en nøkkelperson i den videre utviklingen av kunstscenen: – Vi ser frem mot hans bidrag, ikke bare til Trondheim kunstmuseum og MiST, men også til utviklingen av Trondheim som kunstby.