Prosjektleder for kunsthallen ansatt – ArtScene Trondheim


Prosjektleder for kunsthallen ansatt

Nyheter, 19.03.2013

Tirsdag 19. mars ble prosjektlederen Holmbergfor kunsthall i Trondheim lansert i kommunens lokaler i midtbyen. Av åtte søkere falt valget på Helena Holmberg, som kommer fra stillingen som kurator og tidligere leder for Index, en institusjon for svensk og internasjonal samtidskunst i Stockholm. Fra og med 2002 har hun i tillegg drevet foreningen Xposeptember, en biennale for fotografi.

Holmberg ble presentert av lederen for kunsthallprosjektets interimstyre, Ellen Tveit Klingenberg, og kommunaldirektør Morten Wolden. Introduksjonsmessig understreker sistnevnte både hvor tilfredse kommunen er med valget av Holmberg og samtidig hvor viktig det er at interimstyret – med den nye prosjektlederen i spissen – får arbeide selvstendig og at kommunen i så henseende kun er å anse som observatører av den videre prosessen.

På spørsmål fra ArtScene Trondheim om hvorvidt målet fremdeles er en realisering av kunsthall i 2015 – slik det ble presentert av den daværende Arbeids- og Styringsgruppa i januar i fjor – bekrefter styreleder Klingenberg at dette fremdeles er å anse som et mål, men at dette først kommer til å kunne prøves når saken skal legges frem til politisk behandling til høsten. I denne forbindelse betegner Wolden at samtalene prosjektet har hatt med Kulturrådet har vært positive.

Som nyinnsatt prosjektleder skal Helena Holmberg i tiden fremover først og fremst arbeide med prosjektets finansiering, organisering og lokalisering. Hun trer offisielt inn i sin stilling mandag 1. april og understreker at hun ser frem til å bli kjent med byens samlede kunstmiljø – både det institusjonelle så vel som det frie miljøet – og at en kontinuerlig dialog med byens kunstnere vil være en forutsetning for det videre arbeidet. Hun understreker – med sin bakgrunn både fra litteratur- og kunststudier – at kunsthallens samarbeidspartnere skal speile en bred kunst- og kulturinteresse som først og fremst skal gagne kunsthallens profil som en samarbeidsvillig, men selvstendig aktør.

På spørsmål fra ArtScene Trondheim bekrefter Klingenberg at det jobbes mot at man allerede i år skal kunne se temporære kunsthallprosjekter i paviljong, og tilføyer at ansettelsen av Helena Holmberg er et avgjørende steg i retning en videre profilering og endelig realisering av kunsthallen.

Helena Holmberg vil midlertidig ha kontor i Trondheim Kunstmuseum Bispegata. 
Interimstyret består foruten nevnte Klingenberg av Pontus Kyander, Trondheim Kunstmuseum, Tone Hansen, Henie-Onstad Kunstsenter, Jon-Arne Mogstad, Institutt for billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og Cathrine Tronstad, Trønder Energi