De nominerte til Lorck Schives kunstpris – ArtScene Trondheim


De nominerte til Lorck Schives kunstpris

Nyheter, 18.01.2013

De fire nominerte kunstnerne Lene Bergtil Lorck Schives kunstpris 2013 er Marianne Heier, Lene Berg, Knut Åsdam og Tina Jonsbu. Dette ble kunngjort på Kunstnernes hus i dag.

Den endelige prisvinneren mottar 500.000 kroner som vil deles ut i i løpet av en prisutstilling med alle nominerte. Utstillingen skal arrangeres fast av Trondheim Kunstmuseum og vil for første gang åpne høsten 2013. Legatets forbindelse til Trøndelag er av geografisk og historisk tilknytning.

I desember i fjor ble det gjort kjent at Lorck Schives Legat endres fra årlig utdelt kunstnerstipend til kunstpris som skal utdeles annen hvert år. Styrerepresentant Odd Fredrik Heiberg kunne da melde at med dette skiftet ønskes det å skape et økt fokus på kunsten, noe som forhåpentligvis vil legge grunnlaget for økt kunstdiskusjon.

Legates styre bestående av Heiberg, billedkunstner Esther Maria Bjørneboe og kurator Sissel Lillebostad, la i dag frem de nominerte kunstnerne til Lorck Schives Kunstpris. De fire kunstnerne ble beskrevet slik:

Om vi kan si noe felles om disse fire, noe som forener den kunstneriske virksomheten, så er det begrepene tålmodighet og irritasjon som først stikker seg fram. Tålmodighet innebærer tid, disiplin og vilje til å følge en tanke til enden, undersøke en sak fra mange sider, ikke å slå seg til ro med det første innfallet – kanskje til og med strekke interessen forbi det punktet der rasjonell logikk kan hamle opp med spørsmål og svar. På ulike måter behandler de det menneskelige dilemma som utspiller seg mellom opplevelsen av utilstrekkelighet paret med sterk vilje til handling. I nærkontakt med disse kunstnerskapene risikerer vi uventede innsyn og irritasjon, med overraskende forståelse som mulig resultat.

De nominerte til Lorck Schives Kunstpris 2013:

Marianne HeierMarianne Heier (f.1969, Oslo): Heier har flere ganger stilt spørsmål vedrørende samfunnsøkonomien i sine verker, med en uttalt tro på endringens mulighet. Hun har vist seg som uredd med tanke på konsekvenser, også når verket dermed beveger seg bort fra en estetikk som er ansett som alminnelig akseptert i kunstfeltet.

Lene Berg (f.1965, Oslo): Berg har gjort seg bemerket med prosjekter som undersøker forholdet mellom kunst og politikk. I Bergs kunstnerskap settes sannheten på spill. I hennes kunstnerskap problematiseres avgrensninger i etikk, moral, sannhet, løgn og valgene vi tar.

Knut Åsdam (f.1968, Trondheim): Knut ÅsdamÅsdam har i flere år vekket oppsikt med sine filmarbeider i både inn- og utland. Arbeidene fremstår som distanserte og fremmedgjorte, med personer som er plassert i arkitektoniske rammer preget av dehumaniserte proporsjoner. Ved å vise filmene i installasjoner preget av det samme arkitektoniske språket oppretter Åsdam en forbindelse mellom filmenes narrativ og betrakterens omgivelser og slik hinter verkene hans mot uavklarte sosiale lengsler.

Tina Jonsbu (f.1968, Lørenskog): Jonsbus minutiøst frembrakte tegninger vitner om tålmod. De detaljtette bildene har hver gang et sett med strengt ubrytelige regler som forelegg. Mer enn selve resultatet blir tiden visualisert i Jonsbus arbider. Det håndverksmessig konkrete settes slik i sammenheng med noe bakenforliggende og uhåndgripelig.

Juryen består av tre uavhengige representanter som er oppnevnt av henholdsvis Statens stipendkomité, Trondheim Kunstmuseum og Lorck Schives styre. De tre jurymedlemmene er:

Ute Meta Bauer (f.1958, Stuttgart): Bauer har som scenograf og kurator både vært tilknyttet Documenta11, vært første direktør for Office of Contemporary Art (OCA), leder for kunstavdelingen ved MIT-universitetet i Boston og har virket som kunstnerisk leder for den tredje Berlin Biennale. Hun arbeider i dag som Dean of Fine Arts ved Royal College i London.

Tina JonsbuIngar Dragset (f.1969, Trondheim): Som den norske halvdelen av kunstnerduoen Elmgreen & Dragset har han stilt ut ved eksempelvis Tate Modern i London og The New Museum i New York. Sammen har de blant annet kuratert bidragene til den danske og den nordiske paviljongen på den 53. kunstbiennalen i Venezia i tillegg til å ha vært festspillutstillere i Bergen i 2005.

Elisabeth Mathisen (f.1961, Oslo): Mathisen har bred praksis innen video, tegning, fotografi og performance. I 2011 fikk Mathisen statens garantiinntekt for kunstnere og hun er i februar aktuell med den retrospektive utstillingen Paradoks, posisjoner innen norsk videokunst 1980 – 2010 ved Nasjonalmuseet i Oslo.