De nominerte til Lorck Schives kunstpris 2015 – ArtScene Trondheim


De nominerte til Lorck Schives kunstpris 2015

Nyheter, 15.01.2015

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schives kunstpris 2015 er Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Jana Winderen og Snorre Ytterstad.

Hver av de fire nominerte kunstnerne mottar kr. 150.000,- til produksjon opp mot kunstprisutstillingen som vil åpne i Trondheim Kunstmuseums lokaler i september i år. Dette er andre gang Lorck Schives kunstpris deles ut. Sist gang var i 2013, da Lene Berg og Marianne Heier delte prisen på kr. 500.000,-.

Til stede ved kunngjøringen var – foruten de fire nominerte kunstnerne – styreleder for Lorck Schives legat Odd Fredrik Heiberg, styremedlemmene Sissel Lillebostad og Tanja Sæter samt direktør ved Trondheim Kunstmuseum, Johan Børjesson.

Børjesson understreker i sin tale at Trondheim kunstmuseum er privilegerte som får dele ut prisen og håper at kunstprisen i tiden fremover ikke bare skal befeste sin posisjon som en viktig kunstpris i norsk sammenheng, men at nominasjonene får betydning for de angjeldende kunstnerne internasjonalt.

Legatets styre beskriver nominasjonene slik:

De fire kunstnerne er ikke nominert med utgangspunkt i en felles kunstnerisk ramme eller virksomhet. Den første impulsen er heller kanskje at disse fire markerer hvor ulikt kunstnere kan arbeide. Likevel, når man ser litt nærmere etter, så finner vi i kunstnerskapene en felles holdning,  først og fremst til hvordan vi – som mennesker – forholder oss til verden. De er alle i en viss grad orientert mot empiri – noe som innebærer at konklusjon baseres på utprøving av sanselig erfaring. I hvilken grad farges det vi ser av det vi kan fra før eller tror vi vet?  En viktig erfaring innen forskning på empiri er nettopp  at observasjonens rolle som teorinøytral dommer, ikke er mulig. Vi lever alle i individuelle narrativ, og disse kunstnerne viser dette gjennom fire svært forskjellige medier.

De nominerte til Lorck Schives Kunstpris 2015:

Ane Hjort Guttu:

Hjort Guttu arbeider i Oslo og arbeider innenfor en rekke ulike medier, men en hovedvekt på film- og videoarbeider og uttrykket spenner mellom dokumentarfilm og fiksjon. Arbeidene kretser tematisk rundt makt og maktkonsentrasjon – særlig hvordan dette kommer til uttrykk i skolen, det urbane landskapet og i kunstfeltet.

Vanessa Baird:

Baird jobber hovedsakelig med pastell og, akvarell og tegning på papir i både små og store formater. Intime situasjoner i dagliglivet, drømmeaktige, groteske eller surrealistiske tablåer noen av beskrivelsene som følger Bairds arbeider. Kunstneren har også bemerket seg i debatten rundt kunst i offentlige rom, kanskje i særlig grad i forbindelse med verket ”Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene”, som var laget for et av regjeringens bygg i Oslo.

Snorre Ytterstad:

Ytterstads uttrykk tar ofte utgangspunkt i kjente, hverdagslige gjenstander som settes sammen eller sammenstilles med enkle konkrete grep. Denne rekonstruksjonsmetoden søker å forskyve blikket og sette spørsmåltegn ved det kjente visuelle uttrykk. Slik står stikkord som funksjon, form og begrep sentralt i Ytterstads kunstnerskap.

Jana Winderen:

Winderens bakgrunn er hentet fra en rekke områder innenfor både det humanvitenskapelige og det naturvitenskapelige feltet. Med lyd som interesseområde berører kunstnerskapet matematikk, kjemi, biokjemi og økologi. Forståelsen av lyd som en fysisk størrelse er her grunnleggende. Winderens verker er skapt av lyder av vann, is, fisker og insekter samt lyd hentet fra en vitenskapelig sfære, som for eksempel ultralyd. Opptakene er gjort over hele verden, fra Grønland og Barentshavet til Belize, Panama og Den dominikanske republikk.

Juryen består også denne gang av tre uavhengige representanter og styreleder Heiberg understreker i sin tale juryens internasjonale tilsnitt:

Eline Mugaas:

Mugaas er kunstner og arbeider hovedsakelig med fotografier som medium. I Norge er hun blant annet representert i Preus museum, Nordnorsk kunstmuseum og Najonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Hun har, i tillegg til en rekke separatutstillinger i inn- og utland, gitt ut fanzineserien Album.

Raimundas Malašauskas:

Malašauskas er født I Vilnius og jobber hovedsakelig som kurator. Han har kuratert en rekke utstillinger og prosjekter, i Europa og Sør-Amerika, og har nylig arbeidet med dOCUMENTA 13 og den niende Mercosulbiennalen Wheather Permitting.

Jonathan Watkins:

Watkins har siden 1999 ledet Ikon Gallery i Birmingham og har tidligere arbeidet i London, både som kurator ved Serpentine Gallery og som leder av Chisenhale Gallery. Watkins har blant annet kuratert Tate Triennal i 2003, Shanghai Biennale i 2006, Sharjah Biennial i 2007 og Guangzhou Triennial i 2012. Han var også del av det kuratoriske laget for Riwaq, den Palestinske Biennialen i 2007 og har kuratert den irakiske paviljongen på biennalen i Venezia i 2013.