Holmberg blir direktør – ArtScene Trondheim


Holmberg blir direktør

Intervju, 18.08.2015

Helena Holmberg, som siden mars 2013 har fungert som prosjektleder for den kommende kunsthallen i Trondheim, er nå bekreftet ansatt som direktør.

I vår ble direktørstillingen utlyst. Den 12. juni kunne styreleder for det nyopprettede Kunsthall Trondheim A/S, Ellen Tveit Klingenberg, bekrefte at det var kommet inn tolv søknader til stillingen.

Holmberg understreker overfor ArtScene Trondheim at hun i all hovedsak kommer til å fortsette med arbeidet hun allerede er i gang med, men hevder at både ansettelsesprosessen og tryggheten ved en fast ansettelse er god:

– Jeg er glad for at valget har falt etter en lang og grundig ansettelsesprosess. Dette er ryddig og understreker at valget ikke bare automatisk kom på meg, men ble prøvd i full offentlighet der alle potensielle interessenter kunne søke. For meg betyr ansettelsen en forutsigbarhet. Jeg har nå en fast stilling og kan dermed langtidsplanlegge med sikkerhet.

På spørsmål om hvordan hun ser for seg kunsthallens profil svarer Holmberg:

– Det blir mer av alt. Jeg tror man kommer til å kjenne igjen profilen vi har hatt til nå i de temporære lokalene, samtidig som det selvsagt blir med et bredt anslag – og med mer vektlegging av formidling.

Hva gjelder tiden frem til åpning oktober neste år later høsten til å fortsette med utstillingsprogram, mens våren utelukkende vil være prisgitt administrativt arbeid og planlegging.

– Denne høsten er kunsthallen aktiv med sin første vandreutstilling, et prosjekt med Lina Selander som skal til Montreal. I tillegg vil aktiviteten i de temporære lokalene være dedikert et samarbeid med prosjektet ”The School of Kyiv”, initiert av Kievbiennalen 2015. Dette prosjektet som relaterer seg til situasjonen i Ukraina vil ta for seg landskapet som konfliktsone og som politisk og sosiologisk struktur. Det vil foregå mellom 14. september og fram til 13. desember med mange involverte utstillere, deriblant Maya Deren, Meriç Algün Ringborg, Marianne Heske og Karianne Stensland.

Til våren tror jeg ikke det vil være formålstjenlig å holde oppe utstillingsaktiviteten i de temporære lokalene all den tid det er ekstremt mye som skal skje i forkant av innflyttingen i de endelige lokalene i Søndre gate, med tilrettelegging av organisasjonen og lokalene samt planlegging av åpningsutstillingen som fremdeles er satt til oktober 2016. Det tar tid å bygge virksomheten og det neste året blir nok veldig intensivt. Jeg sier ikke med det at alt vil være på plass under åpningen, for det er i grunnen etter åpningen det viktigste skjer. Det er da vi har en kunsthall som holder åpent. Da spiller publikum også en viktig og forhåpentligvis aktiv rolle for å få dette til å bli et levende sted.

Også på Trondheim Kunstmuseum har det i sommer skjedd nyansettelser av betydning for kunstscenen. Det som i vår ble utlyst som en enkelt stilling som kurator er nå blitt til to nye ansettelser under direktør Johan Börjesson. Randi Thommessen er ansatt som kurator for samtidskunst mens Stefano Collicelli Cagol er blitt tilknyttet museet under tittelen ”curator at large” og skal etter sigende være ansvarlig for en rekke større prosjekter i årene fremover.