artscenetrondheim – ArtScene Trondheim


redaksjonen

Skribentens tekster

Kunstnerisk forskning under lupen!, Opinion, 31.03.2023

Artistic research under the microscope!

Has artistic research in academia resulted in a distinction between the criteria for art in traditional arenas, such as galleries and museums, and that in art education? If so, what are the consequences for the development of the art field?

Kommentar, Kunstnerisk forskning under lupen!, 31.03.2023

Kunstnerisk forskning under lupen!

Har kunstnerisk utviklingsarbeid ved kunstutdanningen medført et skille mellom kriteriene for kunst ved tradisjonelle arenaer som gallerier og museer på den ene siden, og kunstutdanningen på den andre? Hvilke konsekvenser har i så fall dette for utviklingen av kunstfaget?

Kommentar, 23.01.2022

Utlysning: AST søker skribenter til Minikritikk

På to år har mange nye skribenter fått testet sine kvalifikasjoner gjennom skriveoppdrag, redaksjonelle innspill og publiseringsmulighet hos oss.

Kommentar, 15.08.2022

Kritikerne Carina Elisabeth Beddari og Hans Carlsson tildeles gjesteopphold i Trondheim

14. juni 2022 ble det avholdt jurymøte for valg av gjestekritikere til Trondheim. Valget falt på to veletablerte kritikere med tverrfaglig praksis og med ulike innganger til kritikeryrket.

Kommentar, 19.04.2022

Gjesteopphold for kritikere

I samarbeid med Lademoen kunstnerverksteder (LKV) utlyser herved ArtScene Trondheim et gjesteopphold for en tilreisende kritiker i mars 2023 og mars 2024.

Kommentar, 16.06.2021

Susanne Christensen og Lars Elton tildeles gjesteopphold i Trondheim for kritikere

Valget har falt på to veletablerte fulltidskritikere som representerer hver sine skrivestiler og nedslagsfelt. De to kritikerne har begge visuell kunst som sitt arbeidsområde, en sjanger som er underrepresentert i kulturkritikken nasjonalt.

Kommentar, 28.04.2021

Gjesteopphold i Trondheim for kritikere

Utlysning: Gjesteopphold i Trondheim for tilreisende kritiker. Frist fredag 21. mai 2021

Kommentar, 08.04.2021

Utlysning: AST søker skribenter til Minikritikk!

Vi søker flere skribenter til minikritikk

Kommentar, 29.01.2021

Sterk kritikk av ledelsen ved KiT og AD-fakultetet i ny rapport

Arbeidsmiljørapport om Kunstakademiet er klar i sin tale: Driften av instituttet står til stryk.

Kommentar, 05.01.2021

Store utskiftninger ved Kunstakademiet og AD-fakultetet, NTNU

Store utskiftninger ved KiT og AD-fakultetet. Også dekan Shetelig trekker sin søknad om ny periode.

Kommentar, Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Kritikkens betydning i kulturbyen

Den 4. desember inviterer vi til digital kritikkonferanse, og markerer samtidig at ArtScene Trondheim har skrevet om og rapportert fra regionens kunstliv i ti år. Les om programpostene her:

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Satsning på kunstkritikk i Troms og Finnmark

Jasmina Bosnjak arbeider som kulturrådgiver i Troms og Finnmark fylke. Hun forteller om sin regions satsning på kritikk.

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Hvordan legge til rette for et aktivt kritikermiljø?

Hvem har ansvar for å holde liv i kultursamtalen utenfor hovedstaden? Anna & Azra bretter opp ermene i samtale med Kirsti Husby, sjefsredaktør i Adresseavisen, Ola By Rise, Kommunaldirektør i Trondheim kommune og Anne Gjelsvik filmkritiker og professor, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU.

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Kritikkens og tidsskriftenes tilstand

Merete Røsvik, redaktør i Prosa, forteller om kritikerens arbeidsvilkår og endringer i tidsskriftbransjen.

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Kritikkens utvikling de seneste 20 år

Sissel Furuseth, professor i nordisk litteratur ved UiO, skal ta oss gjennom utviklingstrekk i norsk kunst- og kulturkritikk de senere årene. Se henne fortelle om teksten sin her.

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Om kritikerrollen

Mangeårige kritiker Gustav Svihus Borgersen deler sine tanker om det å virke som kritiker i kulturbyen.

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Kritikk i et regionalt perspektiv

Norsk kritikerlags regionkontakt, Maria Veie Sandvik, retter oppmerksomheten mot kritikkens situasjon i regionene.

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Om dagens kritiske offentlighet

Heidi Bale Amundsen, styreleder i Norsk Kritikerlag, forteller om sitt bidrag til Kritikkonferansen 2020.

Dialogmøter, Media, 20.11.2020

Kurér NRK P2: Er kulturjournalistikken i krise?

Er kulturjournalistikken den store taperen i den digitale omstillingen til norsk avisbransje? Opptaket er fra 03.2019.

Dialogmøter, Media, 17.11.2020

Morgendagens kulturpolitikk

Dialogmøte mellom politikere, kunstnere og kunstaktører i Trondheim med fokus på morgendagens kunstpolitikk.

Kritikersamtaler, Media, 16.11.2020

Kritikersamtale: Kritikeren som bindeledd mellom kunst og publikum

Kritikersamtale med Norsk Kritikerlags regionkontakter Eline Bjerkan og Maria Veie Sandvik.

Dialogmøter, Media, 16.11.2020

Panelsamtale: Kunstnerisk produksjon

Paneldebatt om kunstnerisk produksjon under Trondheim Open

Dialogmøter, Media, 17.09.2020

Hva gjør digitaliseringen med kulturlivet?

Om hvordan koronapandemien har fått kulturlivet til å tenke nytt i ei krisetid på Litteraturhuset.

Kritikersamtaler, Media, 17.09.2020

Kritikersamtale i «Strømmer av følelser, kropper av malm»

Kritikersamtale på Kunsthall Trondheim i samarbeid med Trondheim Open.

Kritikersamtaler, Media, 17.09.2020

Boklansering: Postnordisk av Jonas Ekeberg

Samtale om «Postnordisk» mellom Jonas Ekeberg og Gustav Svihus Borgersen, Kunsthall Trondheim, 16.1.20.

Kommentar, 19.05.2020

Redegjørelse vedr. saker om Kunstakademiet i Trondheim 

De siste månedene har ArtScene Trondheim publisert to tekster som omtaler strukturelle problemer ved administrasjon og ledelse ved KiT. Nå publiseres en redegjørelse knyttet til sakene.

Kommentar, 14.05.2019

Riktig eller viktig?

Ubalansen mellom en kommersiell og økonomisk sterk aktør fra det private næringsliv, som Britannia Hotel og et mellomstort norsk, offentlig finansiert kunstmuseum, med betydelige kunstverdier, burde synes opplagt.

Kommentar, Om minnetap og byutvikling, Tekstserier, 05.01.2018

Om minnetap og byutvikling: Når museene samles og fagfelt fusjoneres

I tillegg til å by på arkitektoniske utfordringer berører sammenslåingen av Trondheims mest sentrale museer, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, en faglig debatt om hierarki og definisjoner.

Kommentar, 22.02.2014

Om uforpliktende utspill

Uansett hvor ønskelig det kan være for kunstfeltet å få bekreftet sin opplevelse av statlig instrumentalisering på generelt grunnlag, er det på langt nær sikkert, ei heller avklart, at det nettopp er denne telefonen og SMSen som bør stå som beviset på at vi opererer innenfor et kunstfelt med mange faglige og politiske interesser.

Kommentar, 18.02.2014

Museet, siden sist

På bakgrunn av en telefon fra kulturministeren til det administrative ledd i Museene i Sør-Trøndelag, har søkelyset nok en gang sveipet innom Trondheim Kunstmuseum, for så å slå tilbake på kulturministeren, som i første omgang grep til telefonen.

Kommentar, 04.08.2012

Felleskap er ikke det samme som nasjon eller territorium …

… sier Trondheim Kunstmuseum ved Pontus Kyander i et forsøk på å forklare egne utspill som har forårsaket diverse debatter i media de siste ukene. I dette innlegget svarer TKM på Joakim Bordas kommentarI skuggan av sig själv publisert på ArtScene Trondheim, 3. august 2012. Kyanders innlegg publiseres uredigert og møtes deretter av en replikk av Joakim Borda.

Kommentar, 07.04.2011

Trondheim kunsthall. Hvems ansvar?

ArtSceneTrondheim har siden nettportalen så dagens lys i 2009 vært opptatt av utredningen om kunsthall i Trondheim. I tillegg til å åpne for diskusjon om premissene for en kunsthall, tok AST domenenavnet trondheimkunsthall.com som en kommentar til at man opplevde at kultimathule (det offentlige sitt utredningsarbeid om kunsthall i regionen) verken så eller anerkjente samtidskunsten som et eget fagfelt

Leder, 02.03.2011

Alle skal med, alle skal kunne søke!

For de av oss som har fulgt og deltatt i farsen kultimathule hittil, best oppsummert i sitatet: «Den obligatoriske veien til et svar som allerede lå i bestillingen» (Flåtter, Billedkunst), med utredningskonsekvenser tidligere beskrevet av ArtSceneTrondheim som «for kompleks i sin vaghet» (Nygård, Adresseavisen) oppleves gapet mellom interessentene fortsatt alvorlig. I siste utgave av tidsskriftet KUNSTforum tar Steffen Wesselvold Holden for seg bakgrunnen for den flerårige kunsthalldiskusjonen i Trondheim.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 05.12.2010

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom

Hvis kunst i offentlige rom har en ideologisk, politisk avsender med det formål å kontrollere kunstens utrykk og funksjon, hvorfor står da kunstnere i kø for utsmykkingsoppdrag? Tekstserien «Kunstneriske kompromisser i offentlig rom» løfter fram diskusjonen om premissene for denne kunstformen: Kan det fortsatt neglisjeres at kunst i offentlige rom avviker i kvalitet og styrke fra kunst i andre visningssituasjoner?

Leder, 18.10.2009

Hvor er vi nå?

Først vil vi takke for all den positive oppmerksomheten som har kommet rundt nettportalen. Det har vært over all forventning med blant annet Anja Johansens spennende kommentar på kunstkritikk.no og Dag Solhjells svar til denne.

Vår intensjon har hele tiden vært å gjøre vår del for å sette i gang hjulene til Trondheims kunstscene og det er mange prosjekter som det jobbes med for tiden. Vi gleder oss for eksempel til kritikerseminaret på Trondhjems Kunstforening den 27. oktober.