Avatar

redaksjonen

Skribentens tekster

Kritikersamtaler, Media 17.09.2020

Boklansering: Postnordisk av Jonas Ekeberg

Samtale om «Postnordisk» mellom Jonas Ekeberg og Gustav Svihus Borgersen, Kunsthall Trondheim, 16.1.20.

Kommentar 19.05.2020

Redegjørelse vedr. saker om Kunstakademiet i Trondheim 

De siste månedene har ArtScene Trondheim publisert to tekster som omtaler strukturelle problemer ved administrasjon og ledelse ved KiT. Nå publiseres en redegjørelse knyttet til sakene.

Kommentar 14.05.2019

Riktig eller viktig?

Ubalansen mellom en kommersiell og økonomisk sterk aktør fra det private næringsliv, som Britannia Hotel og et mellomstort norsk, offentlig finansiert kunstmuseum, med betydelige kunstverdier, burde synes opplagt.

Kommentar, Om minnetap og byutvikling, Tekstserier 05.01.2018

Om minnetap og byutvikling: Når museene samles og fagfelt fusjoneres

I tillegg til å by på arkitektoniske utfordringer berører sammenslåingen av Trondheims mest sentrale museer, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, en faglig debatt om hierarki og definisjoner.

Kommentar 22.02.2014

Om uforpliktende utspill

Uansett hvor ønskelig det kan være for kunstfeltet å få bekreftet sin opplevelse av statlig instrumentalisering på generelt grunnlag, er det på langt nær sikkert, ei heller avklart, at det nettopp er denne telefonen og SMSen som bør stå som beviset på at vi opererer innenfor et kunstfelt med mange faglige og politiske interesser.

Kommentar 18.02.2014

Museet, siden sist

På bakgrunn av en telefon fra kulturministeren til det administrative ledd i Museene i Sør-Trøndelag, har søkelyset nok en gang sveipet innom Trondheim Kunstmuseum, for så å slå tilbake på kulturministeren, som i første omgang grep til telefonen.

Kommentar 04.08.2012

Felleskap er ikke det samme som nasjon eller territorium …

… sier Trondheim Kunstmuseum ved Pontus Kyander i et forsøk på å forklare egne utspill som har forårsaket diverse debatter i media de siste ukene. I dette innlegget svarer TKM på Joakim Bordas kommentarI skuggan av sig själv publisert på ArtScene Trondheim, 3. august 2012. Kyanders innlegg publiseres uredigert og møtes deretter av en replikk av Joakim Borda.

Kommentar 07.04.2011

Trondheim kunsthall. Hvems ansvar?

ArtSceneTrondheim har siden nettportalen så dagens lys i 2009 vært opptatt av utredningen om kunsthall i Trondheim. I tillegg til å åpne for diskusjon om premissene for en kunsthall, tok AST domenenavnet trondheimkunsthall.com som en kommentar til at man opplevde at kultimathule (det offentlige sitt utredningsarbeid om kunsthall i regionen) verken så eller anerkjente samtidskunsten som et eget fagfelt

Leder 02.03.2011

Alle skal med, alle skal kunne søke!

For de av oss som har fulgt og deltatt i farsen kultimathule hittil, best oppsummert i sitatet: «Den obligatoriske veien til et svar som allerede lå i bestillingen» (Flåtter, Billedkunst), med utredningskonsekvenser tidligere beskrevet av ArtSceneTrondheim som «for kompleks i sin vaghet» (Nygård, Adresseavisen) oppleves gapet mellom interessentene fortsatt alvorlig. I siste utgave av tidsskriftet KUNSTforum tar Steffen Wesselvold Holden for seg bakgrunnen for den flerårige kunsthalldiskusjonen i Trondheim.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier 05.12.2010

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom

Hvis kunst i offentlige rom har en ideologisk, politisk avsender med det formål å kontrollere kunstens utrykk og funksjon, hvorfor står da kunstnere i kø for utsmykkingsoppdrag? Tekstserien «Kunstneriske kompromisser i offentlig rom» løfter fram diskusjonen om premissene for denne kunstformen: Kan det fortsatt neglisjeres at kunst i offentlige rom avviker i kvalitet og styrke fra kunst i andre visningssituasjoner?

Leder 18.10.2009

Hvor er vi nå?

Først vil vi takke for all den positive oppmerksomheten som har kommet rundt nettportalen. Det har vært over all forventning med blant annet Anja Johansens spennende kommentar på kunstkritikk.no og Dag Solhjells svar til denne.

Vår intensjon har hele tiden vært å gjøre vår del for å sette i gang hjulene til Trondheims kunstscene og det er mange prosjekter som det jobbes med for tiden. Vi gleder oss for eksempel til kritikerseminaret på Trondhjems Kunstforening den 27. oktober.