Susanne Christensen og Lars Elton tildeles gjesteopphold i Trondheim for kritikere – ArtScene Trondheim


Susanne Christensen og Lars Elton tildeles gjesteopphold i Trondheim for kritikere

Kommentar, 16.06.2021

Valget har falt på to veletablerte fulltidskritikere som representerer hver sine skrivestiler og nedslagsfelt. De to kritikerne har begge visuell kunst som sitt arbeidsområde, en sjanger som er underrepresentert i kulturkritikken nasjonalt. Juryen er nysgjerrig på hvordan kritikerne vil velge å rapportere fra Trondheims kunstfelt.

Den 3. juni 2021 ble det avholdt komitemøte for utvelgelse av kritikere til Trondheims aller første kritikerresidens, et samarbeid mellom ArtScene Trondheim og Lademoen Kunstnerverksteder.

Til denne utlysningsrunden, med frist 21. mai, kom det inn søknader fra godt kvalifiserte kritikere. Juryen, som besto av Eva Furseth, Mattias Solli, Marit K. Flåtter og Eline Bjerkan, har gjort en utvelgelse av 2 kritikere som tilbys residensopphold ved Lademoen Kunstnerverksteder henholdsvis i november 2021 og april 2022. 

Juryen tildeler kritikeropphold til Susanne Christensen (nov 2021) og Lars Elton (april 2022) med følgende begrunnelse: 

Susanne Christensen er en veletablert litteratur- og kunstkritiker som bidrar med grundige tekster i flere tidsskrifter og har opparbeidet seg en tydelig egenart som kritiker. Christensen er redaktør for Kunstårboka fra 2020, en utgivelse som dekker hele landets kunstscener. Som redaktør ønsker Christensen å bruke oppholdet i Trondheim til å bli bedre kjent med byens kunstfelt. Christensen har bosted i København og Bergen. Hun har nylig har blitt tildelt Georg Brandes-prisen for boken “Leonoras reise”. 

Lars Elton er fulltidskritiker bosatt i Oslo med god oversikt over landets kunstscene. Han leverer en søknad hvor han skriver spesifikt om Trondheims kulturscene og utviklingen av denne. Han ønsker å bruke oppholdet til aktivt å lære mer om feltet, i tillegg til å skrive herfra. Elton er en erfaren kritiker som har skrevet kulturjournalistikk for mange av landets kulturmedier og aviser, og har opparbeidet seg en betydelig leserskare.

Gjesteleilighet, Lademoen Kunstnerverksteder. Foto: LKV

Berømmer samarbeidet 

I løpet av gjesteoppholdet skal kritikeren gjennomføre en presentasjon av sitt kritikervirke, samt skrive en tekst som publiseres på artscene.no. Teksten kan ta form som kritikk fra regionens kunstscene, et intervju med en lokal kulturaktør eller et essay fra kritikerens faglige interesseområde. Et stipend pålydende kr. 12 000 tilkommer hver av kritikerne for gjesteoppholdet.

Gjesteopphold for tilreisende kritikere er en mulighet til å fremheve Trondheims kunstscene for lesere og publikum nasjonalt, uttrykker Siri Mørch, rådgiver i kommunedirektørens stab i Trondheim kommune. Hun uttaler følgende om nysatsningen:

Trondheim kommune berømmer dette samarbeidet og utvidelsen av gjestekunstnerordningen. Gjennom å inkludere kunstkritikk løfter man frem og anerkjenner betydningen av kritikken for kunstfeltet. Trondheim kommune vil bidra til å løfte både kunst- og kulturkritikken, og formidlingen av kunst som produseres og vises i regionen. Derfor er vi stolt av å være bidragsyter både til Lademoen kunsterverksteder, gjestekunstnerordningen og ArtScene Trondheim.

Erfarne kritikere 

Kritiker Lars Elton forteller at han skal bruke arbeidsoppholdet til å sette seg inn i den trønderske kunstscenen, følge miljøet og bli kjent med kunstnere og institusjoner. Han mener allsidighet er det som kjennetegner egen praksis: –Jeg har vært kritiker i 35 år, og har opparbeidet meg kunnskap og interesse for alle kunstfeltets avskygninger. Jeg er opptatt av å debattere, se og sette kunsten inn i sosiale, politiske, økonomiske og estetiske sammenhenger. 

–Kunstfeltet har lang tradisjon for å operere med hierarkiske strukturer, og jeg er opptatt av å se uttrykk ut ifra deres egen verdi, ikke et system der enkelte teknikker anses å være mer verdifulle enn andre. Jeg er også opptatt av at kunst er et håndverk som skal finne og gi form til en idé – eller omvendt.

Susanne Christensen har arbeidet som kritiker i snart 20 år: –Fra starten var jeg blandt andet inspireret af feministisk teori. På forskellige måder har jeg undersøgt hvad performativ kritik kan være, og ønsker at fortsætte med at eksperimentere med kritik som en litterær genre. 

Om arbeidsoppholdet i Trondheim forteller hun: –Som ny redaktør for Norsk kunstårbok med en ambition om at flytte fokus fra Oslo, og gøre et grundigere arbejde med at dække landets øvrige kunstscener, er det af vital betydning at lære miljøerne bedre at kende; se kunst og træffe folk, alt hvad jeg ikke har kunnet under lockdown. Jeg arbejder løbende på mange projekter og har også et nyt bogprojekt på vej. 

Juryen har bestått av:

Eva Furseth, kunstkritiker i Dag og Tid
Mattias Solli, forsker ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap og Institutt for musikk, NTNU
Marit K. L. Flåtter, kritiker og redaktør i ArtScene Trondheim
Eline Bjerkan, kritiker, regionkontakt for Norsk Kritikerlag og redaksjonsmedlem i ArtScene Trondheim

Gjesteoppholdet for kritikere er et samarbeid mellom ArtScene Trondheim og Lademoen kunstnerverksteder. Ordningen er støttet av Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) driver et atelierfellesskap for 46 profesjonelle kunstnere, en tverrfaglig gjestekunstnerordning og BABEL visningsrom for kunst. 25 gjestekunstnere fra ulike deler av verden har opphold ved LKV hvert år, mellom en til tre måneder. LKVs fasiliteter benyttes også av eksterne leietakere som leier prosjektrommene og fellesverkstedene for egne kunstproduksjoner i kortere perioder.

Den tverrfaglige gjestekunstnerordningen er finansiert av Trondheim kommune og Trøndelag fylke. Den består av fire leiligheter og to atelier på Lademoen kunstnerverksteder. To leiligheter er forbeholdt visuelle kunstnere, mens to er forbeholdt kunstnere innenfor andre kunstfaglige disipliner, samt kuratorer og kunstkritikere. Gjesteatelier er forbeholdt visuelle kunstnere.

ArtScene Trondheim (AST) er et uavhengig nettmagasin for kunstkritikk og formidling. Vi belyser og diskuterer samtidskunsten i regionen, og er en aktiv deltager i den nordiske kunstdiskursen. I redaksjonen sitter Eline Bjerkan og Marit K. Flåtter. 

Foto: Mimsy Møller (Lars Elton) og Pernille Marie Walvik/Oktober forlag (Susanne Christensen)