Ny utlysning for gjestekritikere 2025/26 – ArtScene Trondheim


Ny utlysning for gjestekritikere 2025/26

Kommentar, 15.05.2024

For tredje gang utlyser ArtScene Trondheim og Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) nye gjesteopphold for tilreisende kritikere. Med dette løfter vi frem kritikkens betydning i kulturfeltet. De utvalgte kritikerne vil få et stipend på kr. 15 000 i tillegg til et honorert tekstoppdrag i løpet av sitt arbeidsopphold.

Kulturbyen Trondheim er i en voldsom vekst, med nye atelierfellesskap, private kunstgallerier og museer, som Rotvoll kunstnerkollektiv, Kjøpmannsgata Ung Kunst, Kunsthall Trondheim og Galleri Dropsfabrikken. Våren 2025 åpner også storsatsningen Posten Moderne. På scenekunstfeltet har Rosendal Teater etablert seg i Østbyen og Nye Hjorten Teater åpner våren 2025. Det gjør det svært aktuelt å invitere flere kritikere til byen slik at de får anledning til å fordype seg i det som foregår her.

Kritikken som sjanger er i nedgang på nasjonal basis. Som en viktig aktør for kunstkritikk i Midt-Norge ønsker ArtScene Trondheim sammen med Lademoen Kunstnerverksteder å løfte frem kritikervirket gjennom et gjesteopphold.

Gjesteleilighet Lademoen kunstnerverksteder. F. Rebeka Blikstad/ LKV

De aktuelle kritikerne vil få opphold og arbeidsplass i inntil en måned på Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim i mars 2025 eller mars 2026.  

Kritikere som skriver om sjangre som visuell kunst, scenekunst, musikk og dans eller arkitektur er velkomne til å søke. Oppholdet kan brukes til faglig fordypning, til å bli kjent med regionens kunst- og kulturscene og skrivearbeid. Les om gjestekritikere for perioden 2021/22  og for perioden 2023/24. 

I løpet av sitt gjesteopphold skal kritikerne gjennomføre en presentasjon av sitt kritikervirke, samt skrive en tekst som publiseres på artscene.no. Teksten honoreres etter Kritikerlagets satser og kan ta form som kritikk fra regionens kunstscene, et intervju med en lokal kulturaktør eller et essay fra kritikerens faglige interesseområde. 

Fra panelsamtalen Ubehaget med kritikken på Havet, mars 2023 F. AST

Praktisk info:

 • Lademoen Kunstnerverksteder tilbyr opphold i fullt utstyrt gjesteleilighet (ettroms). 
 • Kritikeren dekker selv utgifter som kost, reise, forsikring, etc.
 • Kritikeren mottar et stipend pålydende kr. 15 000 fra ArtScene Trondheim.
 • Teksten honoreres etter Kritikerlagets satser (som per nå er kr. 7 000 / 11 000) av ArtScene Trondheim.
 • Periode: mars 2025 eller mars 2026.
 • Ordningen er rettet mot kritikere bosatt i Norden. (Trondheimsbaserte kritikere blir ikke vurdert).

Søkeren må bruke dette søknadsskjemaet.


Søknaden skal inneholde:

 • Utfylt skjema
 • Vedlagt PDF med maks 9 sider totalt, str. 20 MB, navnefil: Kritiker_Etternavn med følgende:
 • Kort beskrivelse av ens kritikervirke og motivasjon for arbeidsoppholdet. (Maks 1 side).
 • 2-3 teksteksempler (Maks 6 sider totalt, ved bruk av Times New Roman, fontstr 12 eller tilsvarende). 
 • CV (Maks 2 sider).

Spørsmål om oppholdet rettes til mail@lkv.no og post@artscene.no. 

FRIST: 16. juni 2024 kl 23:59 (CET).

Juryen vil ha følgende sammensetning:
Ine Therese Berg, førsteamanuensis ved drama og teater, NTNU og kritiker
Petter Buhagen, kunstnerisk leder for Babel visningsrom / LKV
Eline Bjerkan, kritiker og redaksjonsmedarbeider, ArtScene Trondheim
Marit K. Flåtter, kritiker og redaktør ArtScene Trondheim

Silver Carlsson, presentasjon ila gjestekritiker-opphold AST og Lademoen kunstnerverksteder. Mars 2023. F. AST

_____


ArtScene Trondheim (AST) er et uavhengig nettmagasin for kunstkritikk og formidling. Vi belyser og diskuterer samtidskunsten i regionen, og er en aktiv deltager i den nordiske kunstdiskursen. I redaksjonen sitter Eline Bjerkan og Marit K. Flåtter.

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en kunstnerstyrt institusjon som omfatter et arbeidsfellesskap for over 40 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, produksjonsverksteder for arbeid med tre og metall, grafikk og analogt fotografi, samt et keramikkovn og tre prosjektrom tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere, et internasjonalt artist-in-residence program for kunstnere innen visuell kunst, dans, musikk, scenekunst, film og litteratur, samt kuratorer og kritikere, og BABEL visningsrom for kunst.