Kritikerne Carina Elisabeth Beddari og Hans Carlsson tildeles gjesteopphold i Trondheim – ArtScene Trondheim


Kritikerne Carina Elisabeth Beddari og Hans Carlsson tildeles gjesteopphold i Trondheim

Kommentar, 15.08.2022

Hans Carlsson og Carina Elisabeth Beddari tildeles opphold i gjesteleilighet for kritikere i Trondheim, for perioden mars 2023 og mars 2024. Oppholdet er et samarbeid mellom Lademoen kunstnerverksteders tverrfaglige residency og nettidsskriftet ArtScene Trondheim (AST).

14. juni 2022 ble det avholdt jurymøte for valg av gjestekritikere til Trondheim. Valget falt på to veletablerte kritikere med tverrfaglig praksis og med ulike innganger til kritikeryrket. Der Hans Carlsson har flerårig bakgrunn som utøvende kunstner, kurator og kunstkritiker er Carina Elisabeth Beddari en erfaren litteraturkritiker som har utvidet sitt virke til å også dekke det visuelle kunstfeltet. Vi ser frem til å bli nærmere kjent med Carlssons og Beddaris skrivearbeid under deres opphold i Trondheim.

Hans Carlsson forteller til AST at han vil bruke oppholdet til å utvikle den journalistiske delen av sitt kritiske skrivearbeid. Han ønsker å undersøke og skrive om kritikkens ulike historier, ikke minst det postkritiske feltet innenfor humaniora. Carlsson vil også benytte anledningen til å styrke sin kjennskap til den norske og trønderske kunst- og kulturscenen. 

Carina Elisabeth Beddari ønsker også å bli bedre kjent med Trondheims kunstliv under sitt opphold, forteller hun, blant annet gjennom å skrive om byens utstillinger. Hun er både opptatt av å sette verkene inn i større sammenhenger og den kunstneriske opplevelsen og erfaringen i seg selv. I tillegg ønsker Beddari at tekstene hun skriver skal ha en egenverdi, at de skal være underholdende og givende å lese.

Juryen har bestått av Tore Kirkholt, instituttleder for Kunst og medievitenskap, NTNU, Rebeka H. Blikstad, daglig leder ved Lademoen kunstnerverksteder, Eline Bjerkan, redaksjonsmedlem AST og Marit K. Lykken Flåtter, redaktør AST.

Gjesteoppholdet for kritikere er et samarbeid mellom ArtScene Trondheim og Lademoen kunstnerverksteder. Ordningen er støttet av Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

Om kritikerne:

​​Hans Carlsson er kunstner, kurator, kritiker/skribent og poet. Han bor i Malmø og Berlin. Carlsson har skrevet for tidskrifter som Kunstkritkk, ArtReview, Art India og Ord&Bild, samt for svenske aviser som Helsingborgs dagblad og Expressen. 

Carina Elisabeth Beddari er litteraturviter og kunst- og litteraturkritiker i Morgenbladet. I 2018 ble hun kåret til Årets litteraturkritiker av Norsk kritikerlag. Beddari bor i Finnmark og i Mexico by.

Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) driver et atelierfellesskap for 46 profesjonelle kunstnere, en tverrfaglig gjestekunstnerordning og BABEL visningsrom for kunst. 25 gjestekunstnere fra ulike deler av verden har opphold ved LKV hvert år, mellom en til tre måneder. LKVs fasiliteter benyttes også av eksterne leietakere som leier prosjektrommene og fellesverkstedene for egne kunstproduksjoner i kortere perioder.

Den tverrfaglige gjestekunstnerordningen er finansiert av Trondheim kommune og Trøndelag fylke. Den består av fire leiligheter og to atelier på Lademoen kunstnerverksteder. To leiligheter er forbeholdt visuelle kunstnere, mens to er forbeholdt kunstnere innenfor andre kunstfaglige disipliner, samt kuratorer og kunstkritikere. Gjesteatelier er forbeholdt visuelle kunstnere.

ArtScene Trondheim (AST) er et uavhengig nettmagasin for kunstkritikk og formidling. Vi belyser og diskuterer samtidskunsten i regionen, og er en aktiv deltager i den nordiske kunstdiskursen. I redaksjonen sitter Eline Bjerkan og Marit K. Flåtter.