Brennaktuell Ryggen-triennale 

Kritikk 16.05.2019

Den er Francis Bacon-rå. Ekspressiv, voldsom, et drept stykke abstrakt kunst som likevel er vridd og vitalt.

Dette er ikke en utstilling

Kritikk 14.05.2019

På hvert sitt vis forsøker de å blottlegge, eller provosere frem, de mange lagene med mening som kan befinne seg bak et musealisert objekt eller en iscenesatt situasjon – meningsinnhold med varierende grad av sannhetsgehalt.

Om minnetap og byutvikling: Sort gull bak grønn strek

Få lokalpolitikere kjenner på ansvaret for å sikre den norske befolkningen tilgang på nok mat i flere generasjoner. I Grønn strek har Furu filmet tett på politiske forhandlinger i Rådhuset, i det hun beskriver som «et dokumentarisk kammerspill om dyrkamark og lokaldemokrati»

På hvert sitt vis forsøker de å blottlegge, eller provosere frem, de mange lagene med mening som kan befinne seg bak et musealisert objekt eller en iscenesatt situasjon – meningsinnhold med varierende grad av sannhetsgehalt.

Det hadde vært oppsiktsvekkende om avtalen på noen vis brøt med god museums- eller forretningsetikk, men det gjør den ikke. Om noe har det vært en fordel at Forselius som mangeårig styremedlem i MiST er inneforstått med spørsmål som angår konservering og formidling. Museale aspekter i avtalen har ikke måttet forklares og forsvares, noe som ofte kan være tilfellet, men har blitt akseptert som forutsetninger.

Ahmed Umar, kjent for emosjonelt sterke verk med politisk brodd, har vært residenskunstner på Ørlandet opp mot Hannah Ryggen-triennalen som starter denne uken.

@artscenetrondheim