En leken hyllest

Kritikk, 09.06.2022

«Viggo Andersen med venner» på Trondhjems kunstforening får en til å reflektere over dagens kunstverden.

Byens hemmelige tegn

Intervju, 13.05.2022

Det var opprinnelig viktig at våren og følelsen av nytt liv skulle være tilstede, men så endte jeg opp med å bruke fjorårets døde blomster.

Polare randsoner

Kunst som klimaalibi

Kanskje er det nettopp overbevisningen om kunstens moralske kompass som renvasker kunstnere, til forskjell fra andre turister, på inspirasjonsflukt til Svalbard?

Manglende dedikasjon eller egnethet ble et fellestrekk for mange av institusjonene som er satellitt-rom for «Into the Pink Sun».

Doris Uhlich har samlet en stor gruppe frivillige trondhjemmere til et nakent, kollektivt danse-rituale. Det er nesten vellykket.

Kritikk 03.05.2022

Her er udstillingen stærkest, når tråden begynder at flosse og optrævle monumentets forsøg på en fin runding; når den inviterer beskueren ind i en uafklaret debat, en tvivl og en bevægelse; et konfliktfyldt rum, der erkender sig som altid allerede voldeligt.