Orkestrert kakafoni

Minikritikk 18.06.2021

Trust me tomorrow er et kaleidoskop av uttrykk, hvor den tekniske kompetansen til gruppas utøvere, musikere, kunstnere og videografer er forestillingens styrke.

Skamløse stikk

Kritikk 15.06.2021

Ebbing har en upåklagelig teknikk, et voldsomt politisk engasjement og interesse for kvinners plass i samfunnet. Utstillingen som helhet er en rungende protest mot kjønnsdiskriminering, der Ebbing ønsker et paradigmeskifte innen kunsten og patriarkatet en gang for alle.

Polare randsoner

Skiftende landskap

Hva er essensielt for grensesamfunnene i nord? Fri kunst belyser og utfordrer nordområdepolitikken, og skaper nye narrativ.

Denne multi-lagdelte materialitet som malerierne av Bjertnæs udstråler, skaber, i modsætning til udstillingstitlen, et ekstremt nærvær. Jeg får lyst til at røre, bruge sanser som maleriet traditionelt set ikke åbner op for, men som alligevel på en eller anden måde bliver aktiveret her.

Ved å til stadighet jage etter et nytt motblikk, en ny gjengivelse fra en annen vinkel blir kunsten fristilt, men risikerer også å bli unnvikende. 

I en sekulær verden står vi kanskje friere – men vi er samtidig nødt til å finne vår egen mening for å unngå et eksistensielt vakuum.

@artscenetrondheim