ArtScene Trondheim – Nettmagasin for samtidskunst


En annen anatomi

Kritikk, 15.06.2024

«The Goddess Helix» tar for seg slangen som symbol på helbredelse, men utstillingen er like mye en advarsel om at enkelte ting ikke kan heles.

En samtale mellem himmel og jord

Kommentar, 11.06.2024

I en samtale arrangeret af Billedkunst og Vitensenteret talte kunstner Lesia Vasylchenko blandt andet om mikro- og makromåling af eksistens og om fotoet i en historisk sammenhæng.

Kunstnerisk forskning under lupen!

Kunstens plass i kunstnerisk utviklingsarbeid

Det fantes et nærmest utopisk element ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid fra 2003 til 2020, man «organiserte frihet», men med et håp om at akademia skulle kunne tilby reell fordypning i høyst ulike kunstnerskap, på kunstens premisser.

Det nabokovska bakteppet ger «Den upålitelige fortelleren» ytterligare tyngd och mening. Detta inte minst i vår tid av konkurrerande verklighetsbilder konstruerade av medier, människor med makt och artificiell intelligens.

Calla Henkel återkommer i sitt författarskap ständigt till frågan om vad det innebär att vara konstnär. I sin senaste bok, deckaren Scrap, intresserar hon sig för gestaltningsformer som anses mindre socialt och kulturellt ansedda. Ett lösande av gåtor som handlar om att förstå sig själv i ett socialt sammanhang och om att göra värderingar begripliga.

Tidsskriftene og kritikkfeltet får ikke nok offentlig støtte, og mister i tillegg terreng blant leserne. I en serie tekster vil ArtScene Trondheim gjøre en vurdering av et utvalg norske tidsskrifter – hva lokker de leserne med i 2024?