Blått arvesølv

Minikritikk 22.04.2021

Det er forfriskende å se en Hannah Ryggen-utstilling som ikke vektlegger de politiske aspektene av kunstnerskapet. 

Stueren mystikk

Minikritikk 26.03.2021

Kenneth Blom skaper som regel stuevennlig kunst. Men, det er mer med denne utstillingen enn salgsobjekter. 

Polare randsoner

Skiftende landskap

Hva er essensielt for grensesamfunnene i nord? Fri kunst belyser og utfordrer nordområdepolitikken, og skaper nye narrativ.

Vi søker flere skribenter til minikritikk

«Nye Krigere» skildrer både kjernen i, og utviklingen av, mennesket. Fra urmann til cyborg, et vesen på uendelig leting etter mening.

Utstillingen «Eeehs ursprung» anerkjenner betrakterens tvil samtidig som den påberoper seg en kontakt med noe opprinnelig. 

@artscenetrondheim