ArtScene Trondheim – Nettmagasin for samtidskunst


Som ved et trylleslag skal alt bli nytt

Kommentar, 10.04.2024

Hva gjør kunstmuseenes mål om å være «nyskapende» og «uredde» med den tradisjonelle samlingsutstillingen?

Famlende sorgprosesser

Minikritikk, 03.04.2024

Tommy Høviks «Vinterlys» på Babel visningsrom for kunst tar for seg tap av trygghet i verden. Det oppleves både selvsentrert og fullt av vemod.

Kunstnere i periferien

Nomadiske kunstnerliv

Siden moderniteten har kunstnere oppsøkt periferien, som en tilbaketrekning fra det kulturelle sentrum. Er det andre årsaker til at kunstnere flytter ut av storbyene nå enn tidligere?

Verdensteatrets «Flat Sun» är en typ av magisk realism, och den egensinniga logik som hör till.

Utstillingen «Riss» ved Nils Aas Kunstnerverksted skisserer opp både tegningens og naturens sykluser.

I Årringer får vi indblik i kunst som en metode til at formidle historie og at videregive håndværksfaget til den næste generation.