To dråper vann

Minikritikk 30.06.2021

«Dråpe-stasjonen» på Babel visningsrom for kunst symboliserer ikke bare vannets sykliske reise, men også menneskets materialistiske forhold til vann og natur.

En plissert kunsthistorie

Minikritikk 22.06.2021

Anne-Karin Furunes’ monumentale verk utstilt i Stiftsgården, plisserer og skaper folder i kunsthistorien.

Polare randsoner

Skiftende landskap

Hva er essensielt for grensesamfunnene i nord? Fri kunst belyser og utfordrer nordområdepolitikken, og skaper nye narrativ.

Ebbing har en upåklagelig teknikk, et voldsomt politisk engasjement og interesse for kvinners plass i samfunnet. Utstillingen som helhet er en rungende protest mot kjønnsdiskriminering, der Ebbing ønsker et paradigmeskifte innen kunsten og patriarkatet en gang for alle.

Denne multi-lagdelte materialitet som malerierne av Bjertnæs udstråler, skaber, i modsætning til udstillingstitlen, et ekstremt nærvær. Jeg får lyst til at røre, bruge sanser som maleriet traditionelt set ikke åbner op for, men som alligevel på en eller anden måde bliver aktiveret her.

Ved å til stadighet jage etter et nytt motblikk, en ny gjengivelse fra en annen vinkel blir kunsten fristilt, men risikerer også å bli unnvikende. 

@artscenetrondheim