Lukten av en skulptur

Minikritikk, 11.05.2023

«Berøringstur» på Babel visningssted for kunst viser alternative måter å oppleve kunst på.

Speed date med ‘Strange Attractors’

Kommentar, 05.05.2023

Strange Attractors er et passende begrep om den kaotiske fremtid de nyutdannede kunstnere og norske kunstakademier nå står overfor.

Kunstnerisk forskning under lupen!

Skjema for undring

Forskning er et viktig utgangspunkt for mye av samtidskunstens økologisk-orienterte kunstfelt. Men hva skjer i møtet mellom vitenskapelige data og kunstens iboende frihet?

Studentene ved Kunstakademiet i Trondheim markerer sin støtte til internasjonale studenter og deres bidrag til vår utdanningssektor og samfunn generelt.

Butch Don’t Cry på Heimdal kunstforening formår at formidle et fællesskap, men som andre utopier har den en distance i sig.

Man kan velge å fokusere på de sensoriske inntrykkene, som til tider blir så intense at de kan overvelde, eller på det store tolkningsrommet som det fragmenterte innholdet gir. Begge disse inngangene gir interessante opplevelser, men krever samtidig mye av betrakteren.