Byens hemmelige tegn

Intervju, 13.05.2022

Det var opprinnelig viktig at våren og følelsen av nytt liv skulle være tilstede, men så endte jeg opp med å bruke fjorårets døde blomster.

Anti-monumenternes tid

Kritikk, 03.05.2022

Her er udstillingen stærkest, når tråden begynder at flosse og optrævle monumentets forsøg på en fin runding; når den inviterer beskueren ind i en uafklaret debat, en tvivl og en bevægelse; et konfliktfyldt rum, der erkender sig som altid allerede voldeligt.

Polare randsoner

Kunst som klimaalibi

Kanskje er det nettopp overbevisningen om kunstens moralske kompass som renvasker kunstnere, til forskjell fra andre turister, på inspirasjonsflukt til Svalbard?

Kritikk 02.05.2022

Trondhjems kunstforening har blitt beseglet av Den norske idealstaten. Kan et ideal i det hele tatt unngå å bli en forenkling?

Hva er koblingen mellom den britiske matematikeren Ada Lovelace og den svensk-norske vevkunstneren Hannah Ryggen?

Estetikken er som spydd ut av koalisjonen som oppstod en gang på starten 2000-tallet, da de to subkulturene goth og rave smeltet sammen.