• Sjokkert over behandlingen av studentene

  • Intervju and 19.06.2020

  • Vi har pratet med dekan Shetelig for å få større innblikk i prosedyrer og drift av KiT. Vi har også snakket med likestillingsansvarlig Svandis Benediktsdottir fra HR- og HMS-avdelingen ved NTNU, Sissel M. Bergh som er tidligere styreleder Trøndelag Bildende kunstnere og Mari Oseland, masterstudent ved KiT, om omfanget av den vanskelige situasjonen som Kunstakademiet i Trondheim befinner seg i.

Tre, tall, tid

Intervju 09.06.2020

Annika Borg har kastet seks terninger 101 ganger per dag siden 1994. Til høsten markeres 25 år med det stadig pågående prosjektet med en utstilling på Trøndelag senter for samtidskunst.

Lønn for atelierarbeid

Intervju 25.05.2020

Nylig ble det tre-årige programmet Atelier Babel lansert. Veslemøy Lilleengen og Yanir Shani er to av kunstnerne som er valgt ut til å arbeide og motta lønn på 100 000 kroner hver under atelieroppholdet.

Stedsfornemmelser

Det slår sprekker i stille liv

De fleste av Trondheim bys tallrike, offentlige kunstverk er fysiske objekter med behov for vedlikehold. Derfor er det store forventninger til kunstplanen for Nyhavna, som potensielt vil markere et skifte i hva slags kunst vi kan støte på i det offentlige rom. Foreløpig er den likevel utsatt på ubestemt tid. 

Brev fra Fredrik Shetelig, dekan, fakultet for arkitektur og design, NTNU

De siste månedene har ArtScene Trondheim publisert to tekster som omtaler strukturelle problemer ved administrasjon og ledelse ved KiT. Nå publiseres en redegjørelse knyttet til sakene.

På flere plan vil MiST endre seg inneværende år, både hva gjelder organisasjonsstruktur og bemanning av sentrale posisjoner. AST har over noen måneder holdt kontakt med Nina Refseth for å få et klarere bilde av MiST anno 2020.

@artscenetrondheim