Lønn for atelierarbeid

Intervju 25.05.2020

Nylig ble det tre-årige programmet Atelier Babel lansert. Veslemøy Lilleengen og Yanir Shani er to av kunstnerne som er valgt ut til å arbeide og motta lønn på 100 000 kroner hver under atelieroppholdet.

Feilaktige og skadelige påstander i ArtSceneTrondheim

Kommentar 19.05.2020

Brev fra Fredrik Shetelig, dekan, fakultet for arkitektur og design, NTNU

Stedsfornemmelser

Det slår sprekker i stille liv

De fleste av Trondheim bys tallrike, offentlige kunstverk er fysiske objekter med behov for vedlikehold. Derfor er det store forventninger til kunstplanen for Nyhavna, som potensielt vil markere et skifte i hva slags kunst vi kan støte på i det offentlige rom. Foreløpig er den likevel utsatt på ubestemt tid. 

På flere plan vil MiST endre seg inneværende år, både hva gjelder organisasjonsstruktur og bemanning av sentrale posisjoner. AST har over noen måneder holdt kontakt med Nina Refseth for å få et klarere bilde av MiST anno 2020.

AST fått innsikt i det som virker å være flere ureglementerte prosedyrer knyttet til prioritering av fag, tilsidesetting av ansatte og tilsetting av nye stipendiater ved Kunstakademiet. Samtidig forventer en gruppe studenter ved KiT at kritikken som er fremsatt mot utdannelsen bli tatt på alvor.

Dekan ved AD-fakultetet, NTNU, svarer på kritikken som fremlegges i teksten «Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene».

@artscenetrondheim