ArtScene Trondheim – Nettmagasin for samtidskunst


Multisensorisk inlärning

Minikritikk, 18.09.2023

«Lick Pick Kick» är en utställning av flera komponenter och när dem överlappas är den som mest intressant.

Træer og mennesker

Minikritikk, 14.09.2023

«Mild av natur…» og «Vi møtes her» på K.U.K. gir en forståelse av kunstnernes kompetanse, og hvad de er fascineret af. Udstillingerne ender dog med at være forudsigelige i sine formater.

Kunstnerisk forskning under lupen!

Wonder by numbers

Research is an important starting point for much of the ecology-oriented work in the contemporary art field. But what happens when scientific data encounters the inherent freedom of art?

Premisset for «Inter», at kunstnerne er internasjonale og samtidig bosatt i Norge, er for åpent. Likevel er utstillingen severdig.

Slik jeg ser det, er kunst et berøringspunkt mellom mennesker. For meg vil det å skape noe alltid være forbundet med et publikum.

I Vitne undersøker kunstnerne hva det vil si å være et vitne, og hvordan vi forholder oss til andres vitnesbyrd.