– Å bli nominert ville vært utelukket på 2000-tallet

Intervju 09.12.2019

Gunvor Nervold Antonsen er første Lorck Schive-nominerte tekstilkunstner. Hør henne fortelle om utstillingen, aktivisme og klima.

– Jeg bruker alt fra vaskeklut til industrinetting til whatever

Intervju 26.10.2019

Magnhild Kennedy/Damselfrau viser sine verdenskjente masker på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Stedsfornemmelser

Stedet mellom aksjon og fanatisme

Med kampropet «make the north great again» har kunstprosjektet Nordting gjennomført 49 folkeforsamlinger. I 2017 stilte de til stortingsvalg.

Nervold Antonsens kunst får artikkelforfatter til å tenke på hvordan utnyttelsen av naturressursene har negative konsekvenser for mennesket.

Pia Arke gjør kolonihistorien til en del av sin historie på den eneste måten hun kjenner til, nemlig ved å ta den personlig.

Powerhouse Brattøras estetikk «form følger miljø» er en fremvisning i bærekraft, men når det legges til rette for økt energiforbruk kan den miljømessige gevinsten fort bli symbolsk. 

@artscenetrondheim