Materialenes særpreg

Minikritikk, 30.09.22

Et hardt, grått rep henger fra taket. Når jeg går nærmere ser jeg imidlertid at det er laget av utallige små biter av grus.

Patrik Entians buskevekster fra nye synsvinkler

Minikritikk, 23.09.2022

At det er Terje og Beriths vedskur som er motivet, er i praksis irrelevant for publikum.

Polare randsoner

Art as a Climate Cop-out

Perhaps it is their faith in the moral rectitude of art that lets artists feel their consciences are clear, unlike other tourists who visit Svalbard for inspiration.

Falstads Vast past på K.U.K. aktualiserer landskapets visjonære dimensjoner.

Kritikk 02.09.2022

På Trondhjems kunstforening har vi med en historisk grøft å gjøre; med manuelt arbeid, formødre og -fedre på den ene siden og nåtiden på den andre.

I møtet mellom Gunn Harbitz’ steinskulpturer og Mariia Drachuks oljemalerier skapes en samtale der helheten er større enn summen av delene.