• Eit dykk inn i menneskesinnet

  • Kritikk 30.06.2022

  • Eg undrar meg over korleis ho overfører motiva til lerreta. Korleis ho veit kvar ho skal hogge kvart hull. Eg forstår ikkje korleis det er mogleg at det er laga for hand, eg er også fasinert over korleis desse ulike hulla kan bli eit bilete.

Industrielle spor

Kritikk, 08.08.2022

En av verkstitlene, «Tatlin», åbner op for en linse at se udstillingen igennem. Den insinuerer en grund, hvorfra Sverre Wyllers værker udspringer; konstruktivismen. 

En leken hyllest

Kritikk, 09.06.2022

«Viggo Andersen med venner» på Trondhjems kunstforening får en til å reflektere over dagens kunstverden.

Polare randsoner

Kunst som klimaalibi

Kanskje er det nettopp overbevisningen om kunstens moralske kompass som renvasker kunstnere, til forskjell fra andre turister, på inspirasjonsflukt til Svalbard?

Kritikk 13.06.2022

Meta.Morf 2022: Ecophilia er best når den fronter en grundig, usentimental tilnærming til øko-tematikken.

Manglende dedikasjon eller egnethet ble et fellestrekk for mange av institusjonene som er satellitt-rom for «Into the Pink Sun».

Doris Uhlich har samlet en stor gruppe frivillige trondhjemmere til et nakent, kollektivt danse-rituale. Det er nesten vellykket.