Aksel Langum Øien – ArtScene Trondheim


Aksel Langum Øien

er er frilans teaterviter og scenekunstner.

Skribentens tekster

Kritikk, 13.11.2023

Minners avtrykk

Verkene er som arkiverte rester fra en av barndommens piknikker.

Kritikk, 01.06.2022

Satellitter i fremmede farvann

Manglende dedikasjon eller egnethet ble et fellestrekk for mange av institusjonene som er satellitt-rom for «Into the Pink Sun».

Kritikk, 27.05.2022

Tvetydig utopi

Doris Uhlich har samlet en stor gruppe frivillige trondhjemmere til et nakent, kollektivt danse-rituale. Det er nesten vellykket.

Kritikk, 16.02.2022

Den andre siden av gjerdet

«Safari» baserer seg på et kjent plott hvor krefter som imperialisme og kapitalmakt utnytter levende vesener.

Kritikk, 01.11.2021

I lekens ånd

Dramaturgiene i Øyvind Suuls verk er forankret i spennet mellom det konkrete og abstrakte. Han skaper et polyfont og fantasifullt formspråk som evner å trigge en oppriktig forundring hos betrakteren.

Minikritikk, 29.09.2021

Tidsrom: BABEL

Årets Coast Contemporary, med temaet «Time as a Social Institution», er en nærmest dystopisk refleksjon rundt sosiokulturelle dilemmaer og paradokser ved samtidens jakt på en bedre fremtid.

Minikritikk, 09.09.2021

Catching Up

Pixelerte figurer fyker som abstrakte organismer over skjermen. De kolliderer med hverandre, smelter sammen, adskilles eller utskilles.

Minikritikk, 11.05.2021

Alene sammen

Med utstillingen «The Breakers Cafe» behandler fotograf Signe Marie Andersen kaféen som et sosialt termometer – som en speiling av et samfunn.

Minikritikk, 28.04.2021

Nytelseskultur og tilhørighet

Aksel Øien har over flere dager fulgt videoprogrammet LOOK AT ME/ LOOK THROUGH ME som spilles av på LED-skjermen på Trondheim Torg. Les hvilke betraktninger han gjør seg om verkene.