Aksel Langum Øien

er masterstudent i drama og teater ved NTNU. Arbeidet hans retter seg mot sjangeroverskridende scenekunst og forskning innen relasjonelle aspekter ved multimodalitet, samt dramaturgiske konsekvenser innen teknologi og stedsspesifikk performance.

Skribentens tekster

Minikritikk 29.09.2021

Tidsrom: BABEL

Årets Coast Contemporary, med temaet «Time as a Social Institution», er en nærmest dystopisk refleksjon rundt sosiokulturelle dilemmaer og paradokser ved samtidens jakt på en bedre fremtid.

Minikritikk 09.09.2021

Catching Up

Pixelerte figurer fyker som abstrakte organismer over skjermen. De kolliderer med hverandre, smelter sammen, adskilles eller utskilles.

Minikritikk 11.05.2021

Alene sammen

Med utstillingen «The Breakers Cafe» behandler fotograf Signe Marie Andersen kaféen som et sosialt termometer – som en speiling av et samfunn.

Minikritikk 28.04.2021

Nytelseskultur og tilhørighet

Aksel Øien har over flere dager fulgt videoprogrammet LOOK AT ME/ LOOK THROUGH ME som spilles av på LED-skjermen på Trondheim Torg. Les hvilke betraktninger han gjør seg om verkene.