Tekstserier – ArtScene Trondheim


Tekstserier

  • Kunsthistorisk kritikk

Få lokalpolitikere kjenner på ansvaret for å sikre den norske befolkningen tilgang på nok mat i flere generasjoner. I «Grønn strek» har kunstner Bodil Furu filmet tett på politiske forhandlinger i Rådhuset, i det hun beskriver som «et dokumentarisk kammerspill om dyrkamark og lokaldemokrati»

«Trondheimsandletet»: Fra Cicignons barokke gatemønster fra 1681, til byens nåtidige Hennes & Mauritz-butikker. Hva er det som utgjør en bys «aura» og hvordan bidrar globalisering til å forandre den enkelte bys identitet?

I tillegg til å by på arkitektoniske utfordringer berører sammenslåingen av Trondheims mest sentrale museer, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, en faglig debatt om hierarki og definisjoner.

Myndighetene i New Zealand har gitt en elv de samme juridiske rettighetene som et menneske har. Det er en radikal måte å behandle natur på. Dette essayet retter søkelys mot de politiske, kunstneriske og etiske faktorene i utbyggingen av ny idretts- og messehall på naturskjønne Øya i Trondheim.

Beslutninger om hva som anses verneverdig eller ikke tas ofte i semi-offentlige fora, og oppdages sjeldent i tide av befolkningen. Eline Bjerkan diskuterer betydningen av immateriell kulturarv i tilknytning til Hertling & Andreassens kunstprosjekt We are here for a good time (not a long time).