Utlysning: AST søker skribenter til Minikritikk – ArtScene Trondheim


Utlysning: AST søker skribenter til Minikritikk

Kommentar, 23.01.2022

Minikritikk er en rekrutteringsarena som skal senke terskelen for det å skrive kritikk. Satsningen henvender seg i hovedsak til unge, skrivekyndige og kunstinteresserte personer som ennå ikke har opparbeidet seg erfaring som kritikere.

På to år har mange nye skribenter fått testet sine kvalifikasjoner gjennom skriveoppdrag, redaksjonelle innspill og publiseringsmulighet hos oss. Nå utvider vi konseptet og vil gjerne komme i kontakt med flere som ønsker å lære mer om det å skrive kunstkritikk, og selv bidra til å utvikle kritikken som kunstform.

Minikritikk honoreres med kr. 3 000 per oppdrag.

Kontakt oss på post@artscene.no

Frist innen 28. februar 2023.

Minikritikk er støttet av Torstein Erbos gavefond i 2021 og 2022 og Trondheim kommunes kulturfond 2021-23.