Kritikersamtale: Kritikeren som bindeledd mellom kunst og publikum – ArtScene Trondheim


Kritikersamtale: Kritikeren som bindeledd mellom kunst og publikum

Kritikersamtaler, Media, 16.11.2020

Eline Bjerkan og Maria Veie Sandvik er regionkontakter i Norsk kritikerlag. De inviterte til en samtale om kritikk med Snorre Valen som moderator, under Trondheim Open.

Kritikeren kan, gjennom sin uavhengige posisjon, åpne opp for refleksjon, vurdering og tolkningsrom i møte med kunst. Her drøftes ulike innfallsvinkler man som betrakter kan benytte seg av i møte med et verk.
Samtalen foregikk på Kunsthall Trondheim 3. november 2020. Arrangør: Trondheim Open.
Med støtte fra Kulturrådet, Fritt Ord, Norske Kunsthåndverkere, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim Kommune.
Artikkelfoto: Hasan Daraghmeh