Morgendagens kulturpolitikk – ArtScene Trondheim


Morgendagens kulturpolitikk

Dialogmøter, Media, 17.11.2020

 

Opptak fra dialogmøte mellom politikere, kunstnere og kunstaktører i Trondheim med fokus på morgendagens kunstpolitikk.
Arrangører: ArtScene Trondheim, Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Trøndelag Bildende Kunstnere.

Rake arbeidsfellesskap, 23.04.2018.