Sterk kritikk av ledelsen ved KiT og AD-fakultetet i ny rapport – ArtScene Trondheim


Sterk kritikk av ledelsen ved KiT og AD-fakultetet i ny rapport

Kommentar, 29.01.2021

Rapporten om arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet i Trondheim, som ble offentliggjort for de ansatte 29. januar 2021, er klar i sin tale: Driften av instituttet står til stryk.

Arbeidet med rapporten er ledet av seniorrådgiver Gry Eva S. Alterskjær ved HR-HMS-avdelingen, NTNU. Prosjektgruppen etterlyser bedre organisering og rolleforståelse både på institutt- og fakultetsnivå, og ber om at ledelsen raskt tar grep: 

«Det stilles derfor klare krav ikke bare til at instituttleder, men også dekan og fakultet kommer aktivt på banen for å rydde opp. Det er viktig at ledelsen tar tak i de kritikkverdige forholdene raskt og håndterer sakene i tråd med NTNUs retningslinjer og lov- og avtaleverk.» 

Rapporten som ble bestilt av avtroppende AD-dekan Fredrik Shetelig er et av tiltakene som kom i stand etter at ArtScene Trondheim våren 2020 belyste svært kritikkverdige forhold ved kunstakademiet i Trondheim.

Rapporten på 86 sider kan leses her

 

Dekan Fredrik Shetelig offentliggjorde i januar i år at han trakk sin søknad om å stille til en ny periode som leder for Arkitektur og design-fakultetet. Stillingen vil dermed lyses ut på nytt i 2021.

Til stillingen som instituttleder ved KiT er det i følge Adresseavisen fem søkere, deriblant Jacob Jessen og Anne-Karin Furunes, begge professorer ved instituttet.