Store utskiftninger ved Kunstakademiet og AD-fakultetet, NTNU – ArtScene Trondheim


Store utskiftninger ved Kunstakademiet og AD-fakultetet, NTNU

Kommentar, 05.01.2021

Nåværende dekan ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU, Fredrik Shetelig, offentliggjør i en melding på fakultetets facebookside (05.01.21) at han trekker sin dekansøknad for neste periode. Dette etter et år preget av konflikter og uro ved Kunstakademiet – et institutt som ligger under AD-fakultet. Også stillingen som instituttleder ved KiT, samt administrative og professorstillinger er utlyst med frist i januar.

I løpet av fjoråret har Kunstakademiet i Trondheim vært gjenstand for anklager om mangelfull undervisning og ledelse. Både studenter og ansatte har uttrykt bekymring for undervisningsforholdene og mistillit til ledelsen. AST har tidligere dekket saken gjennom tekstene Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene (17.04.20), Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet (06.05.20) og Sjokkert over behandlingen av studentene (19.06.20) Etter at AST rettet søkelys mot forholdene ved KiT i 2020, har medier som Adresseavisen, Khrono, Subjekt og Universitetsavisa også skrevet om saken.

Som dekan har Shetelig uttrykt at NTNU ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen om at problemene ved KiT har eskalert, og har understreket at ledelsen har full tillit til instituttleder. Meldingen om Sheteligs tilbaketrekking av sin dekansøknad kommer like etter at NTNUs styre, i følge Universitetsavisa, har holdt et uannonsert møte om dekan-stillingene like før jul. I Fb-meldingen skriver Shetelig «Det er en tid for alt – både fakultetet og jeg vil ha godt av et skifte. Jeg ønsker å jobbe mer faglig fremover og bidra i undervisning, forskning og prosjektarbeid ved NTNU.»

 

I tillegg til at stillingen som dekan for fakultetet skal lyses ut på nytt innen kort tid, er følgende stillinger ved Kunstakademiet allerede lyst ut – alle med frist i januar: