Satsning på kunstkritikk i Troms og Finnmark

Konferanse 2020, Media 04.12.2020

Jasmina Bosnjak arbeider som kulturrådgiver i Troms og Finnmark fylke. I denne presentasjonen forteller hun om sin regions satsning på kritikk.

Kritikkonferansen 2020
Kritikkens betydning i kulturbyen