Hvordan legge til rette for et aktivt kritikermiljø? – ArtScene Trondheim


Hvordan legge til rette for et aktivt kritikermiljø?

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

De senere årene ser vi i økt grad at kritikken anerkjennes som kulturpolitisk satsningsområde. Dette skjer samtidig som at kulturredaksjonene blir mindre og kulturdekningen lavere. I denne podcasten diskuteres ulike forpliktelser når det gjelder å legge til rette for en levende, offentlig kulturdiskurs. Vi spør: Hvem har ansvar for å holde liv i kultursamtalen utenfor hovedstaden?

 

Anna & Azra bretter opp ermene i samtale med Kirsti Husby, sjefsredaktør i Adresseavisen, Ola By Rise, Kommunaldirektør i Trondheim kommune og Anne Gjelsvik filmkritiker og professor, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU.

Kritikkonferansen 2020
Kritikkens betydning i kulturbyen