Om dagens kritiske offentlighet – ArtScene Trondheim


Om dagens kritiske offentlighet

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Norsk Kritikerlags styreleder, Heidi Bale Amundsen, bidrar med et analyserende blikk på dagens kritiske offentlighet under Kritikkonferansen 2020. Teksten kan leses her (link).

Norsk kritikerlags regionkontakt, Maria Veie Sandvik, retter oppmerksomheten mot kritikkens situasjon i regionene.