Kritikkens utvikling de seneste 20 år – ArtScene Trondheim


Kritikkens utvikling de seneste 20 år

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Sissel Furuseth, professor i nordisk litteratur ved UiO, tar oss gjennom utviklingstrekk i norsk kunst- og kulturkritikk de senere årene. Les hele teksten her.

Kritikkonferansen 2020
Kritikkens betydning i kulturbyen