Utlysning: AST søker skribenter til Minikritikk! – ArtScene Trondheim


Utlysning: AST søker skribenter til Minikritikk!

Kommentar, 06.04.2021

Utlysning 2021:

ArtScene Trondheim søker flere skribenter til Minikritikk! 

Minikritikk er en rekrutteringsarena som skal senke terskelen for det å skrive kritikk. Satsningen henvender seg i hovedsak til unge, skrivekyndige og kunstinteresserte personer som ennå ikke har opparbeidet seg erfaring som kritikere.

På ett år har ti personer fått testet sine kvalifikasjoner gjennom skriveoppdrag, redaksjonelle innspill og publiseringsmulighet hos oss. Nå utvider vi konseptet og vil gjerne komme i kontakt med flere som ønsker å lære mer om det å skrive kunstkritikk, og selv bidra til å utvikle kritikken som kunstform.

Minikritikk honoreres med kr., 3 000 per oppdrag.

Kontakt oss på post@artscene.no
Frist innen 19. april 2021.
Minikritikk er støttet av Trondheim kommunes kulturfond 2021-23.