Redegjørelse vedr. saker om Kunstakademiet i Trondheim  – ArtScene Trondheim


Redegjørelse vedr. saker om Kunstakademiet i Trondheim 

Kommentar, 19.05.2020

De siste månedene har ArtScene Trondheim (AST) publisert to tekster (17.04.20 og 06.05.20) om Kunstakademiet i Trondheim (KiT). De aktuelle tekstene belyser potensielle strukturelle problemer ved administrasjon og ledelse ved KiT. I begge tilfeller har ledelsen ved KiT og AD-fakultetet ved NTNU fått benyttet seg av samtidig imøtegåelse.

I ettertid har det kommet en ny henvendelse fra Fredrik Shetelig, dekan ved AD-fakultetet (13.05.20) hvor AST blir bedt om å korrigere fakta knyttet til ansettelsesprosedyrer omtalt i saken. AST etterstreber saklighet og sannferdighet i vår dekning av alle saker, og vil fortløpende redigere i tekstene hvis det viser seg at vi har fremlagt usanne opplysninger. Vi har derfor bedt om at AD-fakultetets forespørsel suppleres med dokumentasjon og verifikasjon. Vi har per d.d ikke fått svar fra dekanen på denne henvendelsen.

Kritikken som er fremlagt av AST, er rettet mot manglende transparens og åpenhet knyttet til utdannelsen og undervisningstilbudet ved KiT, gjennom årevise klager fra studenter og ansatte. AST anerkjenner alvorsgraden i saken, derfor har vi basert oss på et stort kildegrunnlag samt innsyn i materiale som underbygger inntrykket om kritikkverdige forhold. De opplysninger og spørsmål som kommer frem i tekstene har vi ansett som nødvendige for å kunne belyse sakens forhold. 

Videre skal informasjon om ansettelsesforhold, stipendiaters veiledere og prosjekter være offentlig tilgjengelig. Vi har vurdert det som medienes mandat å belyse mangelen på transparens når det gjelder disse punktene. Saken har offentlig interesse, og et stort antall kilder har stilt spørsmålstegn ved om hvorvidt relasjoner har hatt en utslagsgivende rolle når det gjelder ansettelser.

Vi ønsker imidlertid å understreke at AST ikke under noen omstendigheter spekulerer i stipendiatene eller øvrige ansattes intensjoner eller kvalifikasjoner. Artiklene antyder på ingen måte at stipendiatene selv har noen ansvarsbyrde relatert til mulige kritikkverdige forhold ved KiT. For å tydeliggjøre dette endrer vi ordlyd i følgende setning: “Mange har dessuten stilt spørsmål ved om avgjørelser baseres på relasjoner fremfor kompetanse” til: “Mange har dessuten stilt spørsmålstegn ved om relasjoner har hatt en utslagsgivende rolle.” 

Andre kritikkverdige forhold beskrevet i tekstene, som spørsmål knyttet til forbigåelse av ansatte, prioritering av det faglige innholdet, studentenes undervisningstilbud og plagiering av emner, har vi ikke fått tilbakemelding på fra AD-fakultetet eller NTNU forøvrig. Andre punkter i kritikken som er fremlagt angår administrasjon. Nå er vi oppmerksom på at det nylig har blitt utlyst to stillinger hvorav den ene; seniorrådgiver administrasjon og lederstøtte ved Kunstakademiet i Trondheim, er en stilling med fokus på «(…)lederstøtte, forvaltning og daglig drift. En stilling som krever arbeid på strategisk og langsiktig nivå, samt utførelse av administrative oppgaver innen flere fagområder som utdanning, forskning, økonomi og HMS«. I tillegg er det utlyst en stilling som ph.d-koordinator/studiekonsulent på AD-fakultetet. Begge stillinger har kort søknadsfrist, innen 1. juni.

Artikkelfoto: Kunstakademiet i Trondheim, F. KiT