Om kritikerrollen – ArtScene Trondheim


Om kritikerrollen

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Mangeårige kritiker Gustav Svihus Borgersen deler sine tanker om det å virke som kritiker i kulturbyen.

Kritikkonferansen 2020
Kritikkens betydning i kulturbyen