Kritikk i et regionalt perspektiv – ArtScene Trondheim


Kritikk i et regionalt perspektiv

Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Norsk kritikerlags regionkontakt, Maria Veie Sandvik, retter oppmerksomheten mot kritikkens situasjon i regionene.

Kritikkonferansen 2020
Kritikkens betydning i kulturbyen