Märit Aronsson-Towler – ArtScene Trondheim


Märit Aronsson-Towler

er kunstner med atelier på Lademoen kunstnerverksteder, og skribent for ArtScene Trondheim siden 2010. Hun har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Skapande Svenska ved Uppsala Universitet.

Skribentens tekster

Intervju, 29.02.2024

Kunst som dialog

Inger Blix Kvammen arbeider i sølv og fotografi. De oftest heklede eller vevde sølvsmykkene er ikke ment å bæres på kroppen, men bærer selv på en historie som handler om tid, dialog og tradisjonell håndverkskunnskap.

Interviews, Intervju, 26.01.2024

Drawing helps drawing you in

Nora Krug had her international breakthrough with Heimat – a German Family Album, where she confronts her own family’s background during the Nazi regime. Her latest book Diaries of War, gives insight into the everyday experiences of a Russian artist and a Ukrainian journalist during the first year of the war in Ukraine.

Intervju, 15.01.2024

En akvarellisk kartlägging av 1379 norska insjöar

Barbro Tillers kartlegging av 1379 norske innsjøer i akvarell, vises på Dropsfabrikken i februar.

Interviews, 31.08.2023

The force field of art

– The way I see it, art is a point of contact between people. For me, creating something always has to do with having an audience, says Margreth Olin in this interview about her film «Fedrelandet» («Songs of Earth»).

Intervju, 31.08.2023

Kunstens kraftfelt

– Slik jeg ser det, er kunst et berøringspunkt mellom mennesker. For meg vil det å skape noe alltid være forbundet med et publikum, sier Margreth Olin i samtale om hennes film «Fedrelandet».

Intervju, 13.04.2023

Kunsten som empatimaskin

Filmen sier kanskje noe om hvordan vi kunstnere prøver å abstrahere og skildre verden. Kunsten er som en empatimaskin, en stilisert versjon av virkeligheten som kanskje gjør den litt enklere å forstå.

Intervju, 14.02.2023

Absolutt formsans!

– Man må tørre å snakke om kvalitetsbegrepet når man analyserer kunstverk, både fra den tiden og det som produseres i dag. I utstillingen har jeg prøvd å løfte frem verk som jeg mener holder et høyt kvalitetsnivå og gi dem det rommet de fortjener.

Intervju, 19.01.2023

På lag med kunstnerne

Jeg forstår i grunnen kunstnerne når de anerkjenner den jobben jeg og styret har gjort. Det er jo ingen andre kunstinstitusjoner som har lobbyert så mye for kunstneres arbeidsvilkår, sier avtroppende leder Randi M. Brockmann ved TSSK.

Intervju, 16.12.2022

Kunsthistoriske flammer

Det er mange kvinner som ikke lager feministisk kunst, men det er fortsatt et feministisk problem dersom de ikke er kjøpt inn mener Ulla A. Jørgensen bak FLAME.

Intervju, 31.10.2022

Vennligst ta på kunsten!

– En vase er kanskje den verste bruksgjenstanden du kan lage, fordi den kan reduseres til en dekorasjonsfetisj.

Intervju, 13.05.2022

Byens hemmelige tegn

Det var opprinnelig viktig at våren og følelsen av nytt liv skulle være tilstede, men så endte jeg opp med å bruke fjorårets døde blomster.

Interviews, Intervju, 01.03.2022

The Eastern G(l)aze

I’ve implemented the traditional visuals of the Chinese landscape in my works, in a simplified and exaggerated manner.

Intervju, 18.02.2022

Nærvær og tap

Nå handler det mer om den enorme stillheten, nærheten til naturen og til de menneskene som er nære, men også den krevende stillheten, den som blir et forstørrelsesglass på egne følelser.

Intervju, 21.01.2022

Balansestykke

Det ligger mye språk og uttrykk i det å velge et materiale.

Interviews, 21.01.2022

Balancing Act

Choosing a material involves a lot of language and expressivity.

Intervju, 29.11.2021

Smykker som objekt

Det som er spesielt med smykker er at de har en kroppslighet. Det er intimt og man får en naturlig nærhet til dem.

Intervju, 03.11.2021

Kvinnene i Kjøpmannsgata

Det starter jo med fødselen. Derfra kan man trekke linjen til åpningen av «It´s Just a phase» og fødselen av den her kunstinstitusjonen.

Intervju, 03.08.2021

Ansikt til ansikt

Som kunstner jobber man ofte veldig ensomt, så det å jobbe med en kurator som både har evnen til å lytte og bidra med viktige innspill har vært utviklende og morsomt.

Intervju, 27.05.2021

Sverre Bjertnæs – Kärnlöshet som kärna

Bjertnæs ser på sitt konstnärskap som en mötesplats, och öppnar upp för både samarbeten och inflytanden. Dessutom har han ambitionen att folkliggöra konsten och sänke tröskeln till visningsrummen. Märit Aronsson mötte honom innan utställningen på Kunsthall Trondheim.

Intervju, 20.05.2021

Signe Marie Andersen – Kafeen som scene

Jeg diskuterte med meg selv om hva som er forskjellen mellom et blinkskudd og et bilde som har noe mer ved seg, noe tilført(…) Jeg kom fram til at det er tiden, men også stedet selv. Som om jeg er en jeger som går inn i skogen, finner meg en plass og venter på byttet.

Intervju, 04.05.2021

Kiyoshi Yamamoto – My hair loves BAD weather

Kiyoshi Yamamoto rör sig fritt mellan konst och konsthantverk. Det är färgstarkt och slående, men han har själv sagt att det är patetiskt å lage fine ting. För det är alltid något mer; bearbetning av personliga eller kollektiva traumer, en lek med roller eller letande efter identitet.

Intervju, 18.03.2021

Omvänd artikulering

Att lösa upp ett material betyder inte att det är borta. Jag tvingar det att bli mitt, jag gör en omvänd artikulering, det är det allting handlar om. Les intervjuet med Hans Egede Scherer.

Interviews, Stedsfornemmelser, Text Series, 21.08.2020

Buildings to live in: A conversation with Arild Eriksen

Architect Arild Eriksen has made a name for himself developing alternative forms of housing and social architecture. He runs the architecture firm Fragment Oslo and has recently completed a feasibility study in which he presents proposals for the construction of artist apartments with studios in Hovinbyen, Oslo’s largest ongoing urban development.

Intervju, 05.03.2020

Stein, tekst, verdi

Jeg kan selv huske da det fantes 25-øringer, og da de ble avskaffet så føltes det faktisk som at 50-øringen ble mindre verdt, fordi den ble degradert til det minste myntenheten. I slike tilfeller må man reforhandle forholdet til disse objektene, som på mange måter også blir ikoniske.

Intervju, Livet som konstnär, 09.01.2020

Livet som konstnär: Gideonsson/Londré

En tydlig inspirationskälla är kronobiologin, som omhandlar organismers reaktioner på tid. (…)Geologen Michel Siffre hade humor i sitt arbete. Det finns t. ex. en bild där han ligger i sin grotta och läser Platons Grottan.

Intervju, Stedsfornemmelser, Tekstserier, 03.10.2019

Å bygge for å bo: En samtale med Arild Eriksen

Arkitekt Arild Eriksen har markerat sig inom utveckling av alternativa boformer och social arkitektur. Med arkitektkontoret Fragment Oslo har han nyligen färdigställt en mulighetsstudie för kunstnerboliger och ateljéer i Hovinbyen, Oslos största byutviklingsområde.

Intervju, 27.09.2019

Stefanie och havet

Det var nyfikenheten på världen som tog mig till konsten. Alla förklaringar som jag fick från skolan, böcker och universitetet, de var bra, men inte tillräckliga. Det var alltid något mer som jag ville förstå.

Intervju, 29.06.2019

Materiell filosofi – en samtale med Ane Graff

For meg er autoimmunitet interessant som tematikk, da jeg anser det som et symptom på en rekke dypere problemer i vår tid.

Intervju, 26.06.2019

Siri Hustvedt: Intersubjectivity, Curiosity and an Ivory Hedgehog

«I think of art as the creative impulse in human beings to make something outside themselves that in one way or another represents their experience of the world.»

Intervju, 30.05.2019

Nytt Nationalmuseum Jamtli

I grunden är det en demokratifråga; alla är med och betalar för Nationalmuseum, och alla ska kunna ta del av det.(…) Det har blivit ett signum för Jamtli.

Intervju, 27.05.2019

Puls, linjer, lag

I Powerhouse ville jeg få naturkrefter inn i bygget. Jeg har forsøkt å få til en fysisk bevegelse på veggen som er kraftigere enn hva et menneske kan få til.

Intervju, 25.01.2019

Descartes’ datter

Et av de grunnleggende premissene for kunsten er det å skape mening(..). Å gi noe liv. I så måte er kanskje ikke robot- og kunstproduksjon så forskjellig. Bortsett fra at kunsten (…)ikke har noe forpliktelse om å oppfylle noen instrumentell verdi. I motsetning til roboter.

Kritikk, 03.01.2019

Råhet och elegans på Dropsfabrikken

Friis och Furunes är dessutom bägge konstnärer som gör hål i tyg. Två arbetshästar, två ardenner med fingertoppskänsla.

Intervju, 17.09.2018

På musikalske premisser. En samtale med Maja S. K. Ratkje

Jeg liker lyder som bringer frem en ambivalens, at du ikke helt vet. Mens musikk som er for insisterende har jeg mindre sans for. Derfor klarer jeg ikke å la verk oppfylle de forventningene som finnes om, for eksempel, minimalistisk musikk. 

Intervju, 14.08.2018

Uten forventning! – et intervju med Ingar Dragset

Det er ikke nødvendig at alle skal forstå kunsten på samme måte. Det finnes en tendens i Skandinavia at all kunst skal være for alle, og det tror jeg er veldig farlig, egentlig.

Intervju, 19.06.2018

Det er hvile i godt arbeid

Hvis du tar en verbal diskusjon med for eksempel myndighetspersoner, så vil du hele tiden kunne bli ført rundt problematikken på grunn av retorikk, men med kunsten brukes ikke sånne tilslørende knep; det går rett inn i erkjennelsesenteret! Og følelselivet til folk.

Intervju, 15.04.2018

Grusregisteret

Utstillingen er definitivt opptatt av å sette søkelyset på hvordan vi forvalter ressursene rundt oss, med en miljøpolitisk inngang til dette spørsmålet. Debatten om olje er jo allmenn, men vi har ikke noen debatt om grus, som jo også er en endelig ressurs og samtidig en stor norsk eksportvare.

Intervju, 08.03.2018

Jeg skjønner meg gjennom deg

Er det mer ærlig hvis det ikke er redigert? Blir det da nødvendigvis mer interessant for andre? Lotte Konow Lund i samtale med Märit Aronsson i anledning deltagelse på Dropsfabrikken og kommende retrospektiv på Kunsthall Trondheim. 

Intervju, 13.02.2018

Med følelsene utenpå lerretet

Å komme til New York ga meg en sterk selvtillit, som jeg ikke hadde fra før, forteller Kjell Erik Killi-Olsen. AST har pratet med han i anledning utstillingen Killi-Olsen New York 1983 som åpner på Trondheim kunstmuseum denne uken.  

Intervju, 29.11.2017

Att teckna i rummet – ett samtal med Lona Hansen

Det er spennende å konstruere slike situasjoner der publikum forsiktig smyger seg rundt arbeidet som om det er en koreografi knyttet til verket. Og så blir det gjerne påfallende stille i utstillingslokalet, det hviler en slags ro der.

Intervju, 06.11.2017

En färgglad fender

Det er ikke så viktig at det alltid oppfattes som kunst av forbipasserende, for er det et nytt element man ikke helt vet hva er så er det ofte begynnelsen på en tanke eller en samtale. 

Intervju, 01.11.2017

Relativa periferier – Ett samtal med Maria Lind

Snart 20 år har gått siden Maria Lind introduserte oss for den deltagerbaserte kunsten da hun jobbet som kurator på Moderna Museet i Stockholm. Märit Aronsson har pratet med henne i anledning hennes juryarbeid for Lorck Schive Kunstpris 2017 om tendenser i samtidskunsten med røtter i 1990-tallets kunstpraksis, kunst i offentlige rom, relativa periferier og om kunstinstitusjonen som en generøs spydspiss.

Intervju, 14.09.2017

Från A + K till Y

For omlag ti år siden flyttet Yngve Zakarias tilbake til Trondheim etter å ha bodd 20 år i Berlin. Den senere tid har han skapt oppmerksomhet med sitt engasjement for bevaring av naturen på Øya. Parallelt har han dokumentert arbeidene etter kunstnerforeldrene Aina Thiis og Kristofer Leirdal. Dette blir det utstilling av, og den 15. oktober åpner A+K på Trondheim kunstmuseum.

Intervju, 14.08.2017

Variasjoner over jutestrie

Cladding betyr kledning; og her finnes referanser til både menneskekropper og feminine klær som for eksempel foldeskjørt, men også til bygningskropper og fasadekledning som korrugert metall. Det handler om å kle seg med noe, i forskjellige skalaer.

Intervju, Livet som konstnär, Tekstserier, 16.05.2017

Livet som konstnär: Jana Winderen

Mot slutten av studiene ble jeg kjempefrustrert av å ikke kunne kommunisere med andre enn de i kunstverdenen, personer som allerede kjenner kodene. Jeg begynte å se på mulighetene om å gjøre utstillinger i andre kontekster. Sammen med Pfelder og Stefan Schrøder, gjorde jeg prosjektet street level ute i Nygårdsgaten i Bergen. Bergen er et fint sted til å få til samarbeid og sette ideer ut i livet.

Intervju, 06.03.2017

Isbreen pustar

Er menneskene selvstendige tanker i naturen sitt språk? Randi Nygård er aktuell med Isbreen pustar mens vi leitar etter den arktiske tåka, og i sin søken etter et meningsfullt forhold mellom språk, natur og vitenskap kommer hun over uventede sammenhenger. Les intervjuet.

Intervju, Livet som konstnär, Tekstserier, 08.12.2016

Livet som konstnär: Shingo Yoshida

I tend to get lost all the time. It´s genetic; my father is like that, too. I’m always lost. Shingo Yoshida reiser regelmessig. Han er en nomade i kunstens navn. Det har ledet han til steder som Norge, Sibir, Patagoniga og jungelen i Brasil. Märit Aronsson skaiper med han akkurat i det han er kommet tilbake fra et besøk i Frankrike. Les tredje intervju i serien Livet som Konstnär.

Intervju, 07.11.2016

Det gyldige i det ugyldige

Omløpshastigheten er så høy, både på det materielle og det menneskelige, slik at mange ressurser forblir ubrukt. Det produseres for mye i verden i dag, fordi vi kaster så mye. Les intervjuet med Dag-Arve Forbergskog.

Intervju, 26.08.2016

Sopsortering i Indien

Disse slumområdene er så gigantiske, men likevel ikke nedtegnet på kartet. De jevnes med jorden regelmessig av myndighetene. Jeg ville fortelle om «vår slum», for vi har alle skyld i dette.

Intervju, Livet som konstnär, Tekstserier, 24.08.2016

Livet som konstnär: Anne-Helga Henning

Et kunstprosjekt utenfor kunstinstitusjonen eksisterer så lenge som kunstneren opplever at det er en faglig utforskning med kunstfaglig relevans, som foregår. Idet prosjektet ikke (lenger) har det, blir det noe annet; som terapi, aktiviteter eller estetiske øvelser. Men kunstprosjektet kan ha “avleggere” som kan tas i bruk i hverdagen, på f.eks. et sykehjem.

Intervju, Livet som konstnär, Tekstserier, 20.06.2016

Livet som konstnär: Gunhild Moe

Ju längre jag kommer från min egen MFA-examen i 2007, desto fler varianter av konstnärsliv ser jag utveckla sig både hos dem jag gick på kunstakademiet med, och hos andra kollegor jag möter på, skriver Märit Aronsson. I en serie intervjuer går hun her nærmere inn på hva bakgrunnen som kunstner kan ha å si for hvordan man lever sine liv. Første samtalepartner, Gunhild Moe, arbeider med utgangspunkt fra Suldal, og er en av kuratorene for Momentum 2017.

Intervju, 03.02.2016

Margreth och Joralf

Jeg ser jo på dokumentaristen som en poet. De nære, menneskelige portrettene sett i en større samfunnsmessig kontekst blir et portrett av vår tid og våre verdier, og samtidig hvilke verdier som står på spill. Märit Aronsson har pratet med Margreth Olin.

Intervju, 28.10.2015

– Tack för maten!

Märit Aronsson har møtt Heidi-Anett Haugen og Lena Johansen som driver Kunstkantina. Les hva de forteller om konseptet.

Intervju, 04.09.2015

Mette Edvardsen: We to be

Jeg har gått fra å si at objektene er borte til å si at rommet og jeg er borte. En fantasi jeg har er at det neste skrittet vil være at publikum blir borte.

Intervju, 22.06.2015

Lina Berglund – i flow

T. ex. känner jag att jag inte har något särskilt som jag vill säga med min konst. Det är inget jag vill tillföra eller hävda. Däremot vill jag ringa in något som redan finns, men som kan vara svårt att se. Att ge rum för det, istället för att ta det.

Intervju, 06.05.2015

Konstnärshemmet

– Jag har tänkt mycket på nedmonterandet av den skandinaviska modellen eller folkhemmet om man så vill. Konstnärshemmet är en produkt av det samhället och står på vissa sätt i en skarp kontrast till dagens verklighet. 

Intervju, 13.11.2014

Remote Walk

– Walking takes the land back to something experienced as opposed to surveyed for purposes of owning. Doing a remote walk emphasizes the uncertainty because I and the other walker will not have the same experience. It also weakens territoriality.

Intervju, 20.10.2014

Instrumentbyggaren som blev konstnär och gav ut en bok

– Jag menar, i konstvärlden skulle jag ju aldrig bli ivägskickad till Oslo tre gånger för olika arrangemang bara för att jag haft en utställning, men det sker när jag gett ut en bok i 1650 exemplar.

Intervju, 22.08.2014

Att queera fotografiet

Annica Karlsson Rixon har blivit känd framförallt för sina porträtt av människor inom olika typer av identitetskategorier. De senaste åtta åren har hon bl. a. arbetat med queermiljön i S:t Petersburg i sitt forskningsprojekt State of Mind, i samarbete med Anna Viola Hallberg. Märit Aronsson pratade med Annica Karsson Rixon medan hon bodde på Husly, Svartlamon för att slutföra den sista delen i doktorerandet.

Intervju, 26.05.2014

Kartan och terrängen – ett samtal med Lara Almarcegui

Det är två starka och viktiga intressen som möts på Svalbard: Det är en väldigt beskyddad plats med många restriktioner och nationalparker och samtidigt en hög ekonomisk press som gör att man till viss grad måste exploatera naturen. Dessutom ligger det så långt bort att det nästan blir abstrakt, som en tanke.

Intervju, 04.11.2013

Bernhards Bibliotek

Ulla West har för tilfället en arbeidsperiod på Kunsthall Trondheim där hon arbetar med at bygga sin version av Onda Andens Bibliotek, från en av Thomas Bernhards böcker. – Det är inget att sticka under stol med att det är intellektuellt; det består ju av böcker, ord och tankar, berättar West i denna intervju.

Intervju, 02.09.2013

Kurt Johannessen – om det tilfeldige

Kurt Johannessen har en markant position inom performancekonsten i Norden och är annars känd för sina teckningar och Artists Books. I torsdags öppnade hans retrospektiva utställning Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise på Trondhjems Kunstforening. Märit Aronsson träffade honom för en intervju.

Kritikk, 18.06.2012

Bilden i bilden tills det blir ett helt litet universum – i 3D

Findreng, Torsen, Fredriksen och Engen visar i Trondhjems Kunstforening fram sitt eget kollektiva Kunstkammer – en digital och analog miniatyrteaterversion av världen eller ett symbolmättat mikrokosmos som speglar dess skapare.

Kritikk, 18.11.2011

Sammen om det?

På Galleri KiT visas utställningen Sammen om det? – resultatet av ett samarbete mellan en grupp forskare och en grupp konstnärer, som har jobbat i formidlingsprosjektet Intimitet: Et møte mellom kunst og forskning, som i sin tur är ett delprojekt i ett forskningsprojekt som heter Being Together. Remaking Public Intimacies.

Kritikk, 16.04.2011

Skönhetens uppgång och semiotikens död?

När jag cyklar till Karen Nikgols utställning The Rise of Beauty and the Death of Semiotics har jag höga förväntningar. Pompösare utställningsnamn får man ju leta efter. Skönhetens uppgång och semiotikens död.

Kritikk, 28.03.2011

Om film og fotografi

Det är sällan jag ser en sådan utställning som med omedelbar verkan gör min blick klarare och skarpare. Kaja Leijons utställning utan titel på Trøndelag Senter for Samtidskunst är en sådan. Med sina filmer och fotografier ifrågasätter hon vår verklighetsuppfattning, och utforskar övergången mellan verklighet och fiktion.

Kritikk, Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 09.12.2010

Rubiks kurve

Jag tror vi är många som njuter av att packa en flyttbil på det mest ekonomiska sättet, att på fiffigaste vis lyckas utnyttja alla små glipor mellan flyttkartonger och hålrum under stolar och bord när vi ska stuva ihop våra ägodelar i en hyrd släpvagn. Michael Johansson är en sådan.

Reisebrev, 27.09.2010

Gråskalor och vitt med några starka färgklickar

Gråskalor och vitt med några starka färgklickar. Så kan ens tappar och stavar på ett väldigt översiktligt sätt sammanfatta intrycket av Høstutstillingen som nu visas på Galleri KiT.

Se bilder fra utstillingen her.