Martin Palmer – ArtScene Trondheim


Martin Palmer

I tillegg til å være involvert i kabaretserien Klubb Kanin og nettverket Origami Republika, har Palmer gjort flere prosjekter for TEKS. Han har skrevet kritikker for AST siden 2011 og har en Master ved Kunstakademiet i Trondheim 2019.

Skribentens tekster

Intervju, 20.05.2020

Lønn for atelierarbeid

Nylig ble det tre-årige programmet Atelier Babel lansert. Veslemøy Lilleengen og Yanir Shani er to av kunstnerne som er valgt ut til å arbeide og motta lønn på 100 000 kroner hver under atelieroppholdet.

Kritikk, 14.02.2020

Kartlagt identitet

Etter å ha beveget blikket over begreper om båtliv, reindrift og fiske, kunna, ajnj, torvlandskap og Oksbåsen, finner jeg imidlertid en liten flekk markert med Tråante, eller Trondheim. Jeg vet hvor jeg er, og det blir endelig mulig å se hvilken vei kartet er hengt opp.

Kritikk, 04.10.2019

Femhundretusenkroners-spørsmålet

Videoene er projisert på gjennomsiktige pleksiglassplater som er hengt opp på ulike metallkonstruksjoner. Disse holdes i balanse ved hjelp av synlige lodd, klyper og vekter. Ingenting er skjult. Videoene viser kropper som danser stakkato. Mot hverandre. Med pappeskene. De representerer form. Balanse. Tyngdekraft. Holder seg selv oppe.

Kritikk, 24.06.2019

Små og store utfordringer

I utstillingen The Micro Challenge vises to ulike kunstprosjekter av henholdsvis Veneziabiennale-aktuelle Ane Graff og kunstnerduoen Aksnes & Moen, med utgangspunkt i et felles tema: Hva er noen av de globale helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Kommentar, 22.02.2019

Innkjøpskrise

Kun de første to årene etter at innkjøpsordning for samtidskunst ble overdratt til norske museer har det blitt rapportert særskilt for hvordan disse midlene ble anvendt. Så hva er status ti år senere?

Intervju, 15.10.2018

Innkjøpsfondet – Intervju med Jan-Lauritz Opstad

–Det vi vet har vært en viktig suksessfaktor for oss, er at vi fra begynnelse var opptatt av å inkludere kunstnerne og å definere både dem og fagfolk fra museene som likeverdige deltakere. Vi fant hverandre i faginteressen og alle hadde samme mål: Å dokumentere norsk kunsthåndverk. Det var ikke noen personlig prestisje fra noe hold.

Intervju, 20.09.2018

Smykker som samtaleåpner – med Jorunn Veiteberg

Det er mange mannlige smykkekunstnere. Men det er fremdeles alt for få menn som bærer smykker.

Kommentar, 06.06.2018

Er det håp for Nyhavna?

Strandveikaia er et svært godt område for en kulturgate, hvor vi i tillegg til produksjonslokaler og fellesverksteder også ser muligheten for scenevirksomhet, håndverksforretninger, galleri, café og annen utadrettet virksomhet. En slik utvikling vil vitalisere området og gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum. Breisia presenterer sitt alternative forslag Norøstpassasjen under «Hendelser på Nyhavna» i helgen. 

Kritikk, 02.05.2018

Arbeid, ansvar og økoåndelighet

Mens The Reading approprierer «magi» og tarotlesning i sin fremstilling, unngår den å fremstå som suspekt New Age, tendensiøs åndelighet eller utopisk synseri.

Kritikk, 30.04.2018

Konseptuelle bokormer

Hiorthøys verk henspiller på hvor gjenkjennelig boken som objekt er, og hvordan selv en serie med treklosser som etterligner bokens form umiddelbart assosieres med en informasjonsbærer som kan konsumeres, og dissonansen som oppstår når «boken» kun eksisterer som objekt.

Intervju, 01.07.2017

Propaganda – plakatene til Nasjonal Samling 1933 – 1945

I dag åpner Propaganda på Justismuseet, som retter fokuset mot hvordan Nasjonal Samling utviklet sitt visuelle uttrykk fra mellomkrigstiden og gjennom andre verdenskrig. Utstillingen fungerer ikke bare som et tilbakeblikk, men skal også si noe om hva propaganda er, og hvordan vi møter det i vår tid.

Intervju, 22.06.2017

Den store og den lille kunsten – En samtale med Jan-Lauritz Opstad

Jeg opplevde stadig under studietiden at professorene pratet om «den store kunsten» og «den lille kunsten», hvor kunsthåndverket var synonymt med sistnevnte. Opplevelsene på kunstindustrimuseet og diskursen på universitetet førte til at jeg ble stadig mer interessert i problematikken rundt anerkjennelse av denne yrkesgruppen og deres arbeid.

Kritikk, 10.06.2017

Ved veis ende

Kvalitetsreformer har for lengst nådd kunstfagene og i følge regjeringen skal de nyutdannede kunstnerne kunne «inspirere, glede, forskjønne, provosere, ryste, fabulere, kommentere, skape debatt, stille spørsmål, fremme ettertanke, peke på uvante løsninger og lansere nye veier i mellommenneskelige forhold.» Det er altså ikke helt  uten forventninger at man går og ser avgangsutstillingene på NTNU. For å komplisere det hele valgte Martin Palmer å pløye seg gjennom både Bachelor og Masterutstillingen dette året. Resultatet ser der her.

Kritikk, 22.03.2017

Den relasjonelle teknikkens vesen

Vårt stadig sterkere avhengighetsbånd til teknologien kan oppleves uoversiktelig og fremmedgjørende. Og samtidig som det påvirker arbeidsmarkedet skjer en frigjørende prosess idet arbeidet med å utføre repetative, robotiske oppgaver overlates til maskinene. Utstillingen Hyper Relation kuratert av Katarina Marthinsen forsøker å gå inn i denne kompleksiteten.

Intervju, 09.11.2016

Eksil er en allmenn tilstand

Fremmedgjøringen som vi alle kan føle på når vi står ovenfor en verden som er konstruert og styrt av en logikk som det ikke alltid er lett å forstå, forener både innfødte og immigranter i vår tid. Det gjør eksil til en allmenn tilstand.

Intervju, 08.11.2016

Exile is a General Condition

Political and social avant-gardes have always insisted on the fact that everyone can be an artist. Now capitalism has made this possible and the readymade is definitely a space where the category of value is put into a crisis and faced with its paradoxes.

Kritikk, 03.06.2016

Om å tale mot seg selv

I Contra Diction: Speech Against Itself kompliserer Lawrence Abu Hamdan fremstillingen av en nord-syrisk hendelse fra 2013, hvor drusere i 18 landsbyer tilsynelatende massekonverterte under den islamske militsen Jabhat al-Nusra, med det resultatet at publikums muligheter til å ta stilling til det forelagte kraftig forrykkes.

Kritikk, 25.04.2016

We Feel Fine. The Common Sense

An implant placed in the roof of ones mouth, allows one to share feelings in real time, and has become commonplace, expected to be used by everyone in both social and work environments. The young cannot even remember a reality without ‘The Patch’.

Kritikk, 21.04.2016

Tv(e)tydig TV-serie

I Melanie Gilligans The Common Sense satt til en nær fremtid er hele 70% av befolkningen arbeidsledige som følge av teknologiske nyvinninger. Den fascinerende TV-serien beskriver ulike konsekvenser av at «The Patch», implantatet som lar menneskene dele følelser i sanntid, er blitt allemannseie. Les kritikken.

Kritikk, 22.01.2016

Herfra til hit

Verket ser ut som et tredimensjonalt nærbilde av en Seurat eller Signac, men gjenskaper i virkeligheten et utsnitt av en sommerfuglvinge. Eller mer presist, en norsk møll.

Kritikk, 24.11.2015

3.141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 50, osv.

Beret Aksnes´ arbeider spiller på den ufattelige uendeligheten som omgir oss, og vår dertilhørende begrensede fatteevne.

Fra kunstguiden, 01.11.2015

Røtter fra fremtiden!

– Begge eksperimenterte med atonalitet, tilfeldig lyd og elektronikk. Begge har lest samme bok, og de er begge opptatt av planeten Saturn. De var aldri i kontakt med hverandre. Diedrich Diederichsen har forelest om Stockhausen og Sun Ra. Martin Palmer hørte på.

Kritikk, 17.02.2015

SI SI PØNK! SI SI ITJ PØNK!

Punken, eller minnet om det som var punk, lever tydeligvis fremdeles i beste velgående i Trondheim. Eller kanskje det bare betyr at Christopher Nielsen har mange fans. Det er ingen tvil om at han har truffet en nerve iallefall, og det kommer mange.

Interviews, Men hva betyr det å bli styrt?, Text Series, 24.09.2014

Erratic Movements – A Conversation with Geert Lovink

The problem for social movements today is that they can have a fast growth and reach great strength, but they disappear as fast as they appear. Historically, they have more in common with the mob and social unrest than with activism.

Intervju, Men hva betyr det å bli styrt?, Tekstserier, 24.09.2014

Uberegnelige bevegelser – en samtale med Geert Lovink

Problemet med de sosiale bevegelsene i dag er at de kan vokse med stor styrke, men forsvinner like raskt som de oppstår. Historisk sett har de mer tilfelles med mobben og urolighet, enn med aktivisme.

Intervju, 02.05.2014

Hacking Access – A conversation with Stanza

I’m hacking access to a network and re-appropriating the data and information, and I’m re-contextualizing it to give it a wider meaning. I want to show that you can do something positive with this data. And as I say data is the medium of the age.

Intervju, 11.03.2014

Anna Baumgart – A Conversation

The Polish artist Anna Baumgarts new film PKF 1947, will form the basis for the conference § 100, The Arts and Freedom of Speech in The Contemporary World, which will take place at Lademoen Kunstnerverksteder on friday the 14th. In 2010 Baumgart participated in the Falstad Kunst project with the film Fresh Cherries. Martin Palmer has spoken with Baumgarts about her practice.

Kritikk, 17.10.2013

Music While We Work

I Kunsthall Trondheims midlertidige lokaler vises nå Music While We Work av Hong-Kai Wang. Verket inneholder prosesser som involverer produksjon og fremføring av lyd og ikke minst hvordan lytting er organisert.

Kritikk, 28.09.2013

Deathprod

Konserten på Kunstakademiet i 93 gjenskapes i all sin enkelhet og presisjon, bortsett fra at man den gang ikke ville vært klar over at man overvar et toneangivende mesterverk innen norsk samtidsmusikk.

Kritikk, 29.08.2013

Throw Them Up and Let Them Sing

En av mange som har latt seg fascinere av Kurt Schwitters er regissør og kunstner Helen Petts. I Throw Them Up and Let Them Sing lykkes hun med å skape et intimt portrett hvor hovedpersonen feires uten å fetisjeres.

Intervju, 06.05.2013

Lisa C. B. Lie – Blue Motell

Forfatter og performancekunstner Lisa C. B. Lie er for tiden aktuell med Blue Motell på Trøndelag Teater. Martin Palmer har intervjuet kunstneren om forestillingen.

Kritikk, 19.01.2013

Voggesang til trønderen

Jeg har vanskelig for å tro at lite som denne utstillingen gir uttrykk for, har skjedd i Trøndelag det siste året. Dette kan neppe være et tverrsnitt av innsendte verker til den 36. Trøndelagsutstillingen.

Kritikk, 19.09.2012

Book Burning

I Book Burning under Bastardfestivalen ble det flørtet med samtidsmyten om de 99 % med folkemakt, retten til å brenne sin egen bok og muligheten til å vende seg mot sine egne for å sikre sin egen frihet.

Kritikk, 02.09.2012

Crispin Glovers Big Slide Show del 1 og What Is It?

Det er en eksklusiv tilstelning når man får anledning til å overvære en visning av Crispin Hellion Glovers egne filmer. Skuespilleren og kunstneren sørget for en omstendelig presentasjon av filmen What is it? (2005) da han besøkte Cinemateket Trondheim i forrige uke.

 

Kritikk, 14.05.2012

Spiralen og kvadratet

Mens første kapittel av Spiralen og kvadratet bestod av forholdsvis trygge konseptuelle verk, utfordres det i de neste til en større grad av deltagelse og menneskelig samspill.

 

Kritikk, 22.02.2012

Spiralen og kvadratet. Kapittel 1

Vårens store happening i Trondheim kunstmuseums avd Gråmølna kretser omkring oversetttelse og oversettbarhet. Kuratorene Daniela Castro og Jochen Volz tar i bruk tidsrommet snarere enn det fysiske rom i valget om å presentere verkene i flere kapitler.

Kritikk, 05.09.2011

AND ALL THE QUESTIONMARKS STARTED TO SING

”Det var mye rart” sier en liten gutt i det vi går ut. ”Mye rart å se på.” Verdensteatret har nettopp presentert sitt nyeste verk – And All the Questionmarks Started to Sing – i Verkstedhallen i Trondheim, og lyden av elektrisk regn knitrer fremdeles mellom ørene mine.

Kritikk, 21.06.2011

Se musikken – hør bildene

Ny Musikks partiturutstilling Se musikken – hør bildene er en tidvis overveldende, tidvis stillfaren, opplevelse.