Fra kunstguiden – ArtScene Trondheim


– Begge eksperimenterte med atonalitet, tilfeldig lyd og elektronikk. Begge har lest samme bok, og de er begge opptatt av planeten Saturn. De var aldri i kontakt med hverandre. Diedrich Diederichsen har forelest om Stockhausen og Sun Ra. Martin Palmer hørte på.